השר הרצוג - על דו'ח נתוני האלימות במשפחה לשנת 2008 של משרד הרווחה

‏23/11/2009

דו"ח נתוני אלימות במשפחה לשנת 2008 של משרד הרווחה

שהוכן לקראת היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים מעלה:

 

כ-12,000 פניות חדשות הגיעו למרכזים לטיפול באלימות. טופלו: 8,608 משפחות, מדובר בעליה של 4% משנת 2007. בין המטופלים 6,623 נשים, 2,591 גברים ו-635 ילדים

 

השר הרצוג: אנו בוחנים קידום חקיקה שתאפשר שילובם של גברים אלימים המורחקים מבתיהם לטיפול, במטרה למנוע הישנות האלימות במשפחתם

 

המאבק באלימות במשפחה הוא בין הנושאים המרכזיים העומדים על סדר יומו של משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

 

לקראת היום הבינלאומי למאבק באלימות שחל ביום רביעי 25.11.09 אומר שר הרווחה והשירותים החברתיים, יצחק הרצוג, כי משרדו מפנה משאבים ומאמצים להתמודדות עם התופעה הקשה ובין היתר באמצעות טיפול בגברים אלימים לצד תגבור תוכניות למניעת אלימות במשפחה בקרב בני הנוער. לדבריו: "האלימות במשפחה חוצה אוכלוסיות, עמים ומגזרים. מדיניות המשרד בטיפול באלימות במשפחה היא לטפל ולסייע לכל חברי המערכת המשפחתית: הפוגעים, הנפגעים הישירים והעקיפים. בשל כך, אנו בוחנים קידום חקיקה שתאפשר שילובם של גברים אלימים המורחקים מבתיהם בטיפול, במטרה למנוע הישנות האלימות במשפחתם"

 

מנכ"ל משרד הרווחה, נחום איצקוביץ, אומר: "הגידול בפניות אל מרכזי הסיוע מעידות על המודעות ההולכת וגוברת בקרב הציבור להשלכות החמורות של תופעת האלימות במשפחה ומיגור התופעה".

 

בחודש יולי 2009 פתח משרד הרווחה דירת של"ב (דירת שהייה למורחקי בית) בחיפה.

מרכז זה, מטפל בגברים אלימים המורחקים מיידית מהבית בצו בית משפט לענייני משפחה, זאת כחלק ממכלול המענים והפתרונות להתמודדות עם תופעת האלימות כנגד נשים. מרכז נוסף ייפתח בבאר שבע בקרוב.

 

מנתוני אלימות במשפחה לשנת 2008 של משרד הרווחה עולה:

 

בשנת 2008 נפתחו 19,703 תיקים בגין עבירות אלימות בין בני זוג (עליה של 4% משנת 2007).

רצח נשים בידי בני זוגם - בשנת 2008 נרצחו 11 נשים. ב-2009 (עד כה) נרצחו 7 נשים.

התקבלו 4,097 פניות לקו החירום הארצי למניעת אלימות במשפחה וילדים בסיכון - 1-800-220-000.

בפניות בנושא אלימות כלפי נשים - כמחצית מהדיווחים היו בגין אלימות נפשית ומילולית. 39% בגין אלימות פיזית. 5% בגין אלימות כלכלית ו-3% בגין אלימות מינית.

 

במרכזים למניעת אלימות במשפחה ברחבי הארץ:

שנת 2008 התקבלו כ-12,000 פניות חדשות.

מס' משפחות - ב-67 מרכזים טופלו 8608 משפחות.

מס' מטופלים - 9,850 מטופלים, מהם 6,623 נשים (68%), 2,591 גברים (26%), ו-635 ילדים (6%). 2,003 משפחות של עולים חדשים: (23%, עליה של 2%), 411 משפחות של זקנים.

 

תוכנית למניעת אלימות בזוגיות בקרב בני נוער שנקראת "חברות וזוגיות ללא אלימות "בשיתוף עם משרד החינוך - בשנת 2008 תוגברו תקציבית 17 מרכזים לעבודת מניעה בבתי הספר בשיתוף היועצות החינוכיות וחדרי המורים.

 

מקלטים לנשים נפגעות אלימות וילדיהן - 685 נשים שהו וטופלו במקלטים בשנת 2007 ועמן 1035 ילדים. 56% מהשוהות הנן בגילאי 26-40. 48% שהו במקלט עד חודש, 11% שהו מעל 6 חודשים.

 

דירות מעבר לנשים נפגעות אלימות וילדיהן- בשנת 2008 פעלו בארץ 14 דירות מעבר (10 במימון המשרד), בהן שהו (בכל דירת מעבר עד 2 נשים עם ילדיהן) סה"כ 46 נשים ו-77 ילדים. 67% מהנשים בגילאי 26-40. רוב הילדים בגילאי 4 - 12.

 

פקידי הסעד לסדרי דין ברשויות המקומיות ביצעו, בשנת 2008, 18,608 תסקירים בענייני אישות, מתוכם 1419 (כ-7.5%) תסקירים עפ"י החוק למניעת אלימות במשפחה- תסקירי אלימות וצווי הגנה.

 

בשנת 2009, משרד הרווחה מתקצב 84 רשויות מקומיות להפעלת מרכזים לטיפול באלימות במשפחה למיגון האוכלוסיות ומגוון הבעיות.

 

מסך 84 המרכזים : 3 מרכזים מיועדים לאוכלוסיה החרדית, 17 מרכזים ויחידות לאוכלוסיה הערבית, 4 מרכזים מעורבים לאוכלוסיה יהודית וערבית, מרכז אחד לאוכלוסיה הבדווית ושני מרכזים לאוכלוסיה הדרוזית.

 

15 מרכזים מפעילים תוכניות ייחודיות לטיפול בהתעללות בזקנים, 2 מרכזים ייחודיים לטיפול באלימות במגזר החקלאי על רקע סוגית ה"בן הממשיך".

 

להלן הדוח המלא:


 

דוח נתוני אלימות במשפחה לשנת 2008:

 

1           מס' תלונות במשטרה בגין עבירות אלימות בין בני זוג (נתקבלו ממדור נפגעי עבירה במטה הארצי):

1.1 סה"כ נפתחו 19,703 תיקים בגין עברות אלימות בין בני זוג (עליה של כ- 4% משנת 2007).

1.2 מתוכם נפתחו 15,180 תיקים בגין תלונות נשים (עליה של 3% משנת 2007).

1.3 מתוך הנ"ל 3,624 תיקים נפתחו בגין תלונות של עולות חדשות:

1.3.1        מהם 2867 תיקים מקרב יוצאות חבר העמים.

1.3.2        343 תיקים מקרב יוצאות אתיופיה.

1.3.3        מתוך מס' התלונות הכללי- 1,803 תיקים נפתחו בגין תלונות נשים במגזר הערבי.

1.3.4        רצח נשים בידי בן זוגן: בשנת 2008 נרצחו 11 נשים. ב-2009 (עד כה) - 7 נשים.

2           קו החירום הארצי למניעת אלימות במשפחה וילדים בסיכון - 1-800-220-000
בשנת 2008 היו 4097 פניות לקו החירום הארצי למניעת אלימות במשפחה ולמען ילדים בסיכון. 2778 מסך הפניות שהתקבלו הן בנושא אלימות, אשר מהוות כ-68% מכלל הפניות.

2.1         73% מהפניות התקבלו בנושא אלימות כלפי נשים.

2.2         21% מהפניות בנושא אלימות כלפי קטינים.

2.3         1% מהתלונות בנושא אלימות כלפי זקנים.

2.4         5% מהפניות בנושא אלימות כלפי גברים או אחר.

2.5         בפניות בנושא אלימות כלפי נשים- 42% מהדיווחים היו בגין אלימות נפשית ומילולית. 39% בגין אלימות פיזית. 5% בגין אלימות כלכלית ו- 3% בגין אלימות מינית.

3           במרכזים למניעת אלימות במשפחה ברחבי הארץ:

3.1         בשנת 2007 התקבלו נתונים מ-67 מרכזים ויחידות:

3.1.1        בשנת 2008 התקבלו כ-12,000 פניות חדשות (עצמיות, רשויות החוק, אנשי מקצוע וגורמים מפנים בקהילה), וטופלו כ-8608 משפחות. מס' המטופלים עמד על כ-9,850 מהם 6% הם ילדים (=635), 26% מהם גברים (=2591) ו-68% נשים (=6623). מתוכם 12% מטופלים מהחברה הערבית, 23% (=2,003) הם עולים חדשים (מתוך האוכלוסייה היהודית), ו-4% (=411) הם זקנים.

3.1.2        ב-25 מהמרכזים ניתן טיפול ייעודי רגיש תרבות לעולים יוצאי חבר העמים ואתיופיה בשפתם.

3.1.3        ב-17 מרכזים ניתן טפול ייחודי לזקנים החשופים להתעללות והזנחה בתוך משפחתם, שיתוף עם השרות לזקן ובחלקם גם עם אשל.

3.1.4        מגמות:

3.1.4.1        ירידה של 1.5% במספר המטופלים (ביחס ל-2007).

3.1.4.2        עליה של 15% במס' העולים החדשים המטופלים, ועליה של 6% בשיעורם מסך המטופלים.

3.1.4.3        ירידה של 29% במס' הזקנים המטופלים וירידה של 3% בשיעורם מסך המטופלים.

3.1.5        טיפול קבוצתי: 377 קבוצות טיפוליות (עליה של 27%): נשים (=55%), גברים (=36%) וילדים, כולל ייחודיות - עולים, הורות, זקנים וכדומה. מתוכם 36 (=9%) קבוצות לילדים עדים לאלימות.

3.1.6        53% (עליה של 6%) מסך המטופלים במרכזים שסיימו טיפול במהלך 2007, סיימו טיפול בהתאם ליעדים.

4           תוכניות ייחודיות הפועלות בחלק מהמרכזים:

4.1         עוסי"ם בתחנות משטרה:
עובדים סוציאליים הפועלים באמצעות המרכזים לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה ב-11 רשויות ותחנות משטרה, מקיימים שיחה עם הנפגע/ת (המתלונן/נת) ועם התוקף/ת "בזמן אמת" או סמוך מאד להגשת תלונה על מנת להעריך מסוכנות ולגייסם לטיפול קצר מועד או ארוך טווח.

4.1.1        פעילות: התכנית פעלה ב: חיפה, חדרה, ראשון לציון, נתניה, רמלה, לוד, חולון, רחובות, ירושלים, באר שבע, אשדוד. במסגרת תכנית 'עיר ללא אלימות' נוסף עו"ס משטרה בטבריה.

4.1.2        נתוני משטרה: נפתחו 6512 תיקי אלימות בין בני זוג ב 11 תחנות המשטרה השותפות בתכנית.

4.1.3        הפניות מהמשטרה: 3904 הפניות של גברים ונשים מהמשטרה, הופנו למרכזים שבתוכנית, שהם 63% מסך התלונות. עליה של 9% במס' הפניות המשטרה מסך התלונות שהוגשו לעומת 2007.

4.1.4        ב-1582 מהפניות התקיימה שיחה ראשונית של עובדים סוציאליים עם נשים וגברים, סמוך להגשת התלונה. שהם 41% מהפניות - עליה של 3% לעומת 2007.

4.1.5        התערבויות טיפוליות של עו"ס המשטרה: 668 (43%) מתוך השיחות הראשוניות טופלו בהתערבות קצרת מועד (עד 3 פגישות טיפוליות) במרכז - עלייה של 3% מ-2007,ו-635 (43%) גויסו לטיפול ארוך טווח - ירידה של 5% מ-2007.

4.1.6        בסך הכול: 82% מסך השיחות הראשונות, שנעשו בעקבות הגשת התלונה, טופלו במרכז.

4.2         דירות קלט לנשים מוכות וילדיהן:
מסגרת המיועדת לנשים נפגעות אלימות וילדיהן, הזקוקות להגנה ולמחסה קצר מועד (עד חודשיים), שאינן יכולות להשתלב במקלט, בשל מספר הילדים או גילאי הילדים או בשל צרכים מיוחדים או שאינן מתאימות להשתלב במקלט בשל רמת סיכון.

4.2.1        השנה שהו ב- 3 דירות הקלט 31 נשים ו-80 ילדים שמהוות 30% מהפניות. ירידה של 32% מ-2007. יצוין כי ב-2008 נסגרו הדירה באשדוד ובאשקלון. כיום פועלת דירה אחת בלבד שעתידה להיסגר במהלך 2010.

4.2.2        נתון בולט נוסף הוא הפער בין מס' הפניות למס' הקליטות: יש הבדלים בין הדירות לגבי הפער בין הפניות לקליטות, לדוג' בבאר שבע נקלטו 35% מהפניות כאשר בעפולה נקלטו 13% מהפניות.

4.2.3        זמן השהיה בדירות הקלט: 35% מהנשים שהו מעל חודש וחודשיים בדירות (ירידה של 6% 2007) ו-25% (ירידה של 5%) שהו פחות משבוע.

4.2.4        לאן עזבו הנשים את דירות הקלט? הנשים שיצאו מהדירות לשכ"ד עצמאי מהוות את האחוז הגבוה ביותר מסך השוהות (23%) ו-71% מהן הוגדרו כמסיימות טיפול בהתאם ליעדים. כל העוזבות למקלטים (6%), סיימו בהתאם ליעדים - מייצג את האוכלוסייה בסיכון גבוה שנקלטת בדירות לפרק זמן קצר עד לסידורן במקלט. כמו כן, השנה נכרת עליה במס' הנשים שעוזבות למשפחה המורחבת (19%) ובקרבן 83% סיימו טיפול בהתאם ליעדים. כמו כן, נתון מענין נוסף שניתן לראות כי 135 מתוך הנשים ששהו בדירות חזרו לביתן ו-50% מתוכן סיימו טיפול כמתוכנן.

4.2.5        85% מהנשים ששהו בדירות סיימו טיפול בהתאם ליעדים, ירידה של 8% משנת 2007.

4.3         "חברות וזוגיות ללא אלימות" בשיתוף עם משרד החינוך
תכנית מניעה בשיתוף עם משרד החינוך. סדנאות לתלמידי י-יא' ברחבי הארץ, כל סדנא בת 10 מפגשים חווייתיים. פועלת במסגרת המרכזים למניעה וטיפול באלימות במשפחה.
התכנית כוללת הכשרת יועצות חינוכיות ומחנכים בבתי הספר. ועבודה סדנאית עם התלמידים. להפעלת סדנאות אלו (הכשרה ע"י עובדים סוציאליים מומחים לטיפול באלימות במשפחה במרכזים ובמחלקות לש"ח). בשנת 2008 תוגברו 17 מרכזים לעבודת מניעה בבתי הספר. ובשנת 2009 תוגברו 20 מרכזים.

4.3.1        היקף: מידי שנה פועלות סדנאות ליועצות, מחנכים ותלמידים, בבתי ספר תיכוניים ברחבי הארץ ובמסגרות חינוכיות נוספות. סה"כ תקציב של 246.000 ₪.

5           מקלטים לנשים נפגעות אלימות וילדיהן

5.1         80% מהנשים הופנו ישירות מהמחלקות לשירותים חברתיים או מהמרכזים למניעת אלימות במשפחה.

5.2         בשנת 2007 היו 1123 פניות ל-13 המקלטים לנשים מוכות. 413 נדחו או לא הגיעו מסיבות שונות (ביטולים ע"י האישה, אי התאמה למקלט בשל סביבת מגורים, גילאי הילדים או מספרם, מחלות נפשיות או גופניות קשות).

5.3         685 נשים שהו וטופלו במקלטים בשנת 2007 ועמן 1035 ילדים. 56% מהשוהות הנן בגיל 26-40.

5.4         48% מהנשים שהו במקלט עד חודש. 11% שהו מעל 6 חודשים.

5.5         הרכב הנשים השוהות: 35% (257 נשים) מהנשים ששהו במקלטים הן ישראליות ותיקות.25% עולות מחבר העמים ומאתיופיה.34% מהחברה הערבית. 33 נשים היו בסטטוס של שוהות בלתי חוקיות.

5.6         ילדים: 65% מהילדים מגיל לידה עד 6. כ- 11% מעל גיל 11.

5.7         לאן עזבו? 25% מהנשים יצאו לחיים עצמאיים בנפרד מבן הזוג, ו-25% חזרו לבן הזוג.

6           דירות מעבר לנשים נפגעות אלימות וילדיהן
דירות המעבר נועדו לנשים מוכות הזקוקות לתקופת שיקום והתארגנות ממושכת יותר לאחר שהותן במקלט לנשים מוכות או בדירת הקלט. במסגרת הדירות ניתנת תמיכה ולווי טיפולי בתחומי החיים השונים לקראת הכנתן ליציאה לחיים עצמאיים. השהות בדירות המעבר עד שנה.
בשנת 2007 פעלו בארץ 14 דירות מעבר (10 במימון המשרד), בהן שהו (בכל דירת מעבר עד 2 נשים עם ילדיהן) סה"כ 46 נשים ו-77 ילדים. 67% מהנשים בגילאי 26-40. רוב הילדים בגילאי 4 - 12.

6.1         השתלבות במסגרות שיקומיות: 29 נשים השתלבו בתעסוקה, 5 במסגרת לימודים ו- 3 במסגרת הכשרה מקצועית.

7           ועדות אלימות במשפחה וועדות גילוי עריות הפועלות במשרד בשיתוף עם שב"ס
מנוהלות ע"י המשרד ופועלות בשיתוף שירות בתי הסוהר. בהתאם לחוק שחרור על תנאי 2001 ניתן לועדות אלה מעמד סטטוטורי, לגבי שחרור מוקדם ממאסר של אסירים השפוטים על עבירות אלימות במשפחה וגילוי עריות. הועדות דנות גם בענייני חופשות, התייחדויות וביקורי ילדים וממליצות על תכנית טיפולית לאסיר ולבני משפחתו בקהילה.

בשנת 2008 התקיימו 2604 דיונים ל-2337 אסירים השפוטים על עבירות אלימות במשפחה, טיפול ב-218 עתירות אסירים.
60% מהדיונים התקיימו בפורום חו"ק (בהשתתפות חברי ועדה קבועים בלבד) ו-40% בפורום מורחב המתקיימים בהשתתפות גורמי הטיפול בכלא ובקהילה.

הגדרות פרופיל: הגיעו 628 בקשות להגדרות פרופיל של אסירים השפוטים בגין עבירות אחרות (לא אלימות במשפחה) וקיים לגביהם מידע או שהורשעו בעבר על עבירות אלימות כלפי בני משפחה. מתוכן 24% הוגדרו אסירי אלימות במשפחה ועניינם נידון בועדות.

ועדות גילוי עריות: התקיימו 563 דיונים (ירידה של 7%), ל-476 אסירים השפוטים על עבירות בתחום גילוי עריות (35 אסירי ג"ע פחות מ-2007). טיפול ב-75 עתירות אסירים, 40 מתוכן הוגשו במחוז חיפה והצפון. 26% מהדיונים התקיימו בפורום חו"ק (בהשתתפות חברי ועדה קבועים בלבד וללא נוכחות גרומי הטיפול בכלא ובקהילה).

ועדות מחוזיות להערכת פוטנציאל מסוכנות (בשיתוף משרד הבריאות- בריאות הנפש):

7.1         הועדות מקיימות דיון במקרים הקשים והמורכבים ביותר של אלימות במשפחה, לשם אבחון וגיבוש תכנית טיפול. הדיונים מתקיימים בנוכחות המופנה ומשפחתו ובהשתתפות הגורמים המטפלים המפנים.

7.2         את פעילות הועדות מלווה ועדת היגוי ארצית בינמשרדית, להתוויית מדיניות, פיתוח, הערכה וכתיבת נהלים.

7.3         בשנת 2008 לא היה פסיכיאטר במחוז חיפה והצפון, לפיכך יש ירידה במס' הועדות שהתקיימו. החל מסוף 2008 ועד למציאת פסיכיאטר קבוע במחוז הצפון, מסייעת פסיכיאטרית הועדה של מחוז המרכז למחוז הצפון. בשנת 2008 התקיימו דיונים ב- 31 מקרים (ב-4 הועדות המחוזיות) - ירידה של 30%. רוב הפניות מתקבלות מפקידי סעד לסדרי דין.

8           פקידי הסעד לסדרי דין ברשויות המקומיות
פקידי הסעד לסדרי דין הכינו, בשנת 2008, 18,608 תסקירים בענייני אישות, לכ-10,000 משפחות. מתוכם 1419 (כ-7.5%) תסקירים עפ"י החוק למניעת אלימות במשפחה- תסקירי אלימות וצווי הגנה.

9           מרכזי קשר הורים ילדים
קיימים 64 מרכזי קשר במחלקות הרווחה בארץ. מתוך כ-2130 משפחות שטופלו במרכזי הקשר ב-2008, 6% (=120) מהן הופנו על רקע שהיית האם במקלט או בדירת קלט.

10       יחידות הסיוע ליד בתי המשפט לענייני משפחה
14 יחידות הסיוע בה מועסקים עו"סים, נותנות סיוע מיידי למשפחות המתדיינות בבתי המשפט לענייני משפחה. כן נותנות היחידות יעוץ לביהמ"ש תוך שילוב ההיבט המשפחתי טיפולי ולגבי הסכמי גירושין,יישוב סכסוכים, פישור וגישור ומתן מידע למשפחות.
בשנת 2008 הופנו וטופלו 6,421 משפחות מביהמ"ש. התקיימו 21 קבוצות להורים בהליכי פרוד וגירושין. בשנת 2008, 14% (= 966) מההפניות לטיפול והתערבות יחידות הסיוע היו בגין אלימות במשפחה, ב-435 תיקים מתוכם עו"ס היחידה סיים הטיפול בהם. מתוכם ב-44% מהתיקים הוגשו המלצות לבית המשפט: הרחקה, תסקיר וכדומה, וב-
%43.5 מהתיקים שטופלו הושגו הסכמות: עזיבת הבית בהסכמה, הסכם גירושין, הסדרי ראיה וכדומה.

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית