שר התמ'ת בן אליעזר: הקמת מרכז טכנולוגי לאנרגיה מתחדשת בנגב או בערבה ישתלב בתכנית האסטרטגית של המשרד לפיתוח הפריפריה והנגב בפרט
תוך חצי שנה ייבחר זכיין להקמה והפעלה של מרכז טכנולוגי לאנרגיה מתחדשת בנגב או בערבה

 נובמבר 2009

2009-0045-3162

 

לראשונה: מכרז של המדען הראשי האוסר השתתפות חברות שהפרו בצורה בוטה את דיני העבודה

           

נחתמה הוראת מנכ"ל להקמת מרכז טכנולוגי לאנרגיה מתחדשת בנגב או בערבה * יושקעו 57 מליון ₪, לצד השקעות מקבילות של גורמים פרטיים * שר התמ"ת בן אליעזר: "המכרז משתלב בתכנית האסטרטגית של משרדי לפיתוח הפריפריה והנגב בפרט, ולשיפור איכות התעסוקה ורמות השכר באזור" * בתוך מספר שבועות צפוי לצאת מכרז דומה להקמת מרכז טכנולוגי למים בשדה בוקר בהיקף השקעה ממשלתית של 35 מלש"ח

 

מנכ"ל משרד התמ"ת, שרון קדמי, חתם היום (א') על הוראת מנכ"ל המזמינה להגיש הצעות להקמת והפעלת מרכז טכנולוגי מגופים שיוכלו להשקיע ולתמוך בפרויקטים ובמיזמים עד לשלב המסחור הטכנולוגי. התוכנית תופעל באמצעות לשכת המדען הראשי במשרד התמ"ת.

 

בתוכנית הממשלתית, בה שותפים גם משרדי התשתיות, האוצר ונגב-גליל, יושקעו 57 מליון ₪, לצד השקעות מקבילות של גורמים פרטיים.

 

קדמי מציין כי "המרכז יעודד יזמות טכנולוגית בתחום פיתוח טכנולוגיות לייצור חשמל באמצעות אנרגיה מתחדשת, על ידי יצירת מערך סיוע שיאפשר ליזמים טכנולוגיים בראשית דרכם לפתח את המיזם, משלב המחקר והפיתוח ועד לייצור ולשיווק ותוך שיתוף פעולה בין מוסדות אקדמיה, מכוני מחקר והתעשייה".

 

"אנו קוראים היום לחברות וגופים אשר עוסקים בתחום האנרגיה המתחדשת להגיש את מועמדותם להקמת והפעלת המרכז", אומר קדמי, "זאת בהתאם לתנאי התוכנית. אנו מעוניינים שהגורם המפעיל יהיה בעל אוסף של כשירויות ברמה הבינ"ל בתחום הטכנולוגי-עסקי ומימוני, ויכול להיות גם מורכב ממאגד של גופים וחברות".

 

ההחלטה על הקמת המרכז החדש נובעת לאור המגמה הקיימת בעולם להעמקת השימוש באנרגיות מתחדשות והיתרון היחסי של המשק הישראלי בנושא זה, הבא לידי ביטוי בעיקר בתחום המחקר והפיתוח. קיימת חשיבות רבה לפעול לקידומם של פרויקטי מחקר ופיתוח בתחום האנרגיה המתחדשת, תוך שיתוף פעולה עם מוסדות מחקר אוניברסיטאיים, מכוני מחקר ותעשייה. לשם הגשמת מטרה זו ועל בסיס החלטת ממשלה מיום 21.8.2008 בנושא "מחקר ופיתוח טכנולוגיות וייצור חשמל בתחום האנרגיה המתחדשת".

 

על פי ההוראה (רצ"ב), תוקם ועדת היגוי מקצועית אשר מורכבת מנציגי ממשלה ומנציגי ציבור אשר תפקידה לבחור את הגורם המפעיל (הזכיין) ואת הפרויקטים שיזכו למימון במסגרת זו.

 

הפעילות המתוכננת במסגרת זו היא בשלושה מישורי פעולה לביצוע: מחקר יישומי משותף עם האקדמיה; פיתוח מיזמים טכנולוגיים-תעשייתיים וניסוי/הדגמה טכנולוגית בשטחי ניסוי.

 

מעבר להשקעה הממשלתית, על הזכיין שיפעיל את המרכזים יהיה להביא תקציב נוסף להשקעות במרכזים ובפרויקטים שיפותחו במסגרתו. המדינה מחפשת זכיין אשר יהיו לו את הכשירויות המגוונות ללוות ולתמוך בפרויקטים להגיע לבשלות טכנולוגית ועסקית. זכיין זה צריך להיות בעל ניסיון טכנולוגי ועסקי בשוק הרלוונטי בזירה הבינ"ל, בעל יכולת מימונית ויכולת גיוס הון עבור המיזמים במרכז, בעל ניסיון תעשייתי וטכנולוגי בתחום הפעולה של המרכז ובעל זכות בשטח בו ניתן להפעיל את המרכז. הזיכיון להפעלת המרכז יינתן לתקופה של 5 שנים.

 

שר התמ"ת, בנימין (פואד) בן אליעזר מציין כי "כחלק מהתוכנית האסטרטגית לפיתוח הנגב, הממשלה נוקטת צעדים רבים לשיפור פוטנציאל הצמיחה באזור הפריפריה. משרד התמ"ת רואה חשיבות רבה ביצירת כלים חדשים להגדלת היקפו ושיפור איכותו של המחקר והפיתוח כאמצעי לפיתוח כלכלי בנגב ולשיפור איכות התעסוקה ורמות השכר".

 

השר בירך על השקת התוכנית להקמת מרכז לאנרגיה מתחדשת, "המהווה דוגמה מצוינת, אחת מיני רבים, לתכנון פרויקטים ברי קיימא ותוכניות פעולה לפיתוחו הכלכלי של הנגב. משרדי ימשיך לשקוד ולפתח פרויקטים נוספים מעין אלו".

 

המדען הראשי במשרד התמ"ת, ד"ר אלי אופר, ציין כי "הקמת המרכז הטכנולוגי מהווה נדבך חשוב בפעילות לשכת המדען הראשי למיצובה של ישראל כמובילה עולמית בפיתוח טכנולוגיות לצרכים העולמיים בתחומי האנרגיות המתחדשות והמים".

 

לשכת המדען הראשי בתמ"ת מפעילה במסגרת זו תוכניות תמיכה נוספות לקידום פיתוחן של טכנולוגיות "ירוקות" בישראל. בין אלה ניתן למנות את תכנית החממות הטכנולוגיות ותכנית תנופה, אשר מסייעות ליזמים טכנולוגיים בתחילת דרכם, תכנית מגנ"ט התומכת ומעודדת מעבר ידע מהאקדמיה ליישומים תעשייתיים ומסחריים וקרן המו"פ המשתתפת בסיכון שחברות לוקחות על עצמן בעת כניסה לפיתוח טכנולוגית ומוצרים חדשים.

 

מנהל המטה לפיתוח הנגב והגליל, אבי פלדמן אמר כי "בכוחו של מרכז טכנולוגי זה לא רק להפוך למוביל בישראל בתחום האנרגיה המתחדשת אלא גם למצב את ישראל בראש המדינות המשקיעות בפיתוח טכנולוגיות של אנרגיה מתחדשת. לנגב יתרון טבעי מובהק שיש לנצלו לשם פיתוחו הכלכלי של האזור ומשיכת חברות וחוקרים לפעול ולהתיישב כאן".

 

הקמת המרכז הינה נדבך חשוב בפעילות משרד התמ"ת לפיתוח כלכלי וחיזוק הפריפריה בכלל והנגב בפרט. תוכנית זו באה בהמשך להחלטה על הקמת פארק ההיי-טק בבאר שבע, משיכת מפעלים מחוללי שינוי לנגב, פיתוח תוכניות סיוע להקמת מרכזי מו"פ בפריפריה ולקליטת עובדים חדשים במסגרת מסלולי התעסוקה בפריפריה.

 

לראשונה, מפורטת הוראת מנכ"ל הנוגעת למכרז של המדען הראשי, האוסרת השתתפות חברות שהפרו בצורה בוטה את דיני העבודה (כמפורט בתנאי הסף הרצ"ב).

 

בתוך מספר שבועות צפויה לצאת הוראת מנכ"ל דומה למכרז להקמת מרכז טכנולוגי למים בשדה בוקר בהיקף השקעה ממשלתית של 35 מלש"ח.

 

תנאי הסף לבחירת הזכיין

הזכיין יעמוד בתנאים הבאים:

1.1        הנו תאגיד שנרשם כדין בישראל.

1.2        בעלי המניות בו יהיו, בין היתר:

1.2.1        משקיע אסטרטגי אחד או יותר;

1.2.2        מוסד מחקר, אחד או יותר, בהיקף שלא יעלה במצטבר על 25% משווי האחזקות הכולל.

1.3  היקף האחזקות הכולל של רשות מקומית ומוסדות המחקר בזכיין לא יעלה יחד על 49%.

1.4        הזכיין יתחייב למימון יתרת תקציב הפעילות בסך אשר לא יפחת מ-7.5 מיליון ש"ח בשנה. במהלך חמש שנים השקעת הזכיין לא תפחת מ-50% מסך ההשקעה במרכז הטכנולוגי, לרבות השקעות המשך בפרויקטים.

1.5        לזכיין יש את הידע, הניסיון הבין-לאומי והיכולת הטכנולוגית והעסקית לאתר, לתמוך ולהנחות את הפרויקטים ובכלל זה לבצע פעולות כאמור בסעיף 7.

1.6        תצהיר בדבר קיום חובותיו של התאגיד ובעלי השליטה בו בדבר שמירת זכויות העובדים של התאגיד לפי דיני העבודה, ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה החלים על התאגיד בתקופת הזיכיון, ככל שחלים ההסכמים או צווים כאמור.

1.7        התחייבות להמשיך ולשמור על הזכויות המפורטות בסעיף 4.6 במשך כל תקופת הזיכיון.

1.8        התאגיד או בעלי השליטה בו לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה בשל הפרת דיני העבודה ולא נקנסו בשנה שקדמה למועד הגשת הבקשה על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף 5 לחוק העברות המינהליות התשמ"ב-1985 ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה. מובהר כי מספר קנסות בגין אותה עבירה - אך במועדים שונים - יחשבו לקנסות שונים.

1.9        על אף האמור, רשאית הוועדה, מטעמים מיוחדים שירשמו, שלא לדחות הצעה של תאגיד אף אם לא נתקיימו בו התנאים כאמור בסעיף 4.8. בהחלטה כאמור, רשאית הוועדה להתחשב, בין השאר, בהתנהלותו של התאגיד בדרך כלל בכל הקשור בשמירת זכויות עובדים וכן ביחס שבין היקף הפעילות של התאגיד שבשלה הורשע או נקנס בגין הפרת דיני העבודה לבין היקף פעילותו הכולל. לא תקיים הוועדה דיון בנושא זה בטרם קיבלה חוות דעת ממינהל הסדרה ואכיפה ממשרד התמ"ת בעניין האמור.

1.10    התאגיד או בעלי השליטה בו לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו להגשת בקשת הזכיינות בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 383 עד 393 ו-414 עד 438 לחוק העונשין, התשל"ז - 1977, ולא מתנהלים נגדם הליכים פליליים בחשד לביצוע העבירות כאמור נכון למועד הגשת הבקשה לזיכיון.

"בעל שליטה" - כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981.

 


 

מרכז טכנולוגי לאנרגיה מתחדשת בנגב/בערבה מס' 8.14

 

1.           כללי

    1.1              משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (להלן - "המשרד" או "משרד התמ"ת") מסייע לחיזוק ולהרחבת הבסיס הטכנולוגי של התעשייה בישראל על-ידי מגוון תכניות סיוע.

    1.2              לאור המגמה בעולם של העמקת השימוש באנרגיות מתחדשות והיתרון היחסי של המשק הישראלי בנושא זה, הבא לידי ביטוי בעיקר בתחום המחקר והפיתוח, קיימת חשיבות רבה לפעול לקידומם של פרויקטי מחקר ופיתוח בתחום האנרגיה המתחדשת, תוך שיתוף פעולה עם מוסדות מחקר אוניברסיטאיים, מכוני מחקר ותעשייה. לשם הגשמת מטרה זו ועל בסיס החלטת ממשלה מס' 3954 (חכ/122) מתאריך 21.8.2008 בנושא "מחקר ופיתוח טכנולוגיות וייצור חשמל בתחום האנרגיה המתחדשת" יוקם מרכז טכנולוגי לאנרגיה מתחדשת בנגב או בערבה, אשר יציע גם שירותי מחקר ופיתוח לחברות תעשייתיות בתחום האנרגיה המתחדשת.

    1.3              מטרת המרכז הטכנולוגי:

1.3.1             לעודד יזמות טכנולוגית בתחום פיתוח טכנולוגיות לייצור חשמל באמצעות אנרגיה מתחדשת, על ידי יצירת מערך סיוע שיאפשר לבעלי רעיונות בתחום הטכנולוגי בראשית דרכם לפתח את המיזם, משלב המחקר והפיתוח ועד לייצורו ושיווקו.

1.3.2             לעודד שיתוף פעולה בין מוסדות אקדמיה, מכוני מחקר והתעשייה בתחום פיתוח טכנולוגיות לייצור חשמל באמצעות אנרגיה מתחדשת.

2.           הגדרות

    2.1              "אופציית המדינה"
זכות המדינה, להמיר את הלוואת המדינה שניתנה למניות בחברת הפרויקט לבצע כל פעילות (ובכלל זה לממש, להעביר או למכור) את זכויותיה בחברת הפרויקט בגין הלוואת המדינה שניתנה, באם הלוואת המדינה לא נפרעה עד תום התקופה המוגדרת בהוראה זו, או באם הזכיין לא עמד בתנאי ההוראה;

    2.2              "אנרגיה מתחדשת"
חשמל המיוצר ממקורות שמש, רוח, גיאותרמי או ביומסה, חום השמש המשמש כתחליף לשימוש בחשמל ואנרגיה הנחסכת כתוצאה מיישום מחקר ופיתוח בתחום התייעלות אנרגטית (חיסכון ושימור אנרגיה);

    2.3              "דיני העבודה"
החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה לחוק בית הדין לעבודה התשכ"ט-1969 ששר התעשייה, המסחר והתעסוקה ממונה על ביצועם;

    2.4              "הוכחת היתכנות"
תכנית פעולה להקטנת אי-הוודאות הטכנולוגית או המערכתית ביכולת העברת ידע טכנולוגי חדש, המתבסס על טכנולוגיה שפותחה או מפותחת במוסד מחקר, למוצר תעשייתי;

    2.5              "הלוואת המדינה"
הלוואה הניתנת על ידי המדינה לזכיין המרכז הטכנולוגי, לצורך מימון הביצוע של פרויקטים במרכז הטכנולוגי. ההלוואה הינה הלוואה המירה למניות בהתאם לתנאי הוראה זו;

    2.6              "ועדה מקצועית"
ועדה מקצועית על פי המוגדר בסעיף 3 להוראה זו;

    2.7              "זכיין"
מי שנבחר בהליך תחרותי להקמת והפעלת המרכז הטכנולוגי לתקופת זיכיון של עד חמש שנים מיום מתן כתב האישור בהתאם לתנאי הוראת מנכ"ל זו.

    2.8              "חברת פרויקט"
 חברה שקמה במסגרת המרכז הטכנולוגי על פי המוגדר בסעיף 9.3;

    2.9              "יזם"
יחיד או יחידים בעלי רעיון או פיתוח טכנולוגי המבקשים לפתחו למוצר מסחרי;

  2.10           "מוסד מחקר"
מוסד מחקרי אקדמי או חוץ אקדמי, ובלבד שאושר על ידי המדען הראשי של משרד התמ"ת; בעל יכולת מחקרית מוכחת בתחום האנרגיה וקבוצות מחקר משמעותיות בתחום; בעל יכולת פיתוח מו"פ טכנולוגי ובעל תשתיות מחקר מתקדמות; מובהר כי אין הגבלה למספר מוסדות המחקר השותפים.

  2.11           "מחקר"
חקירה מתוכננת במטרה לגלות ידע חדש מתוך ציפייה שידע זה יהא מועיל בפיתוח מוצר חדש או תהליך חדש או בשיפור מהותי במוצר או בתהליך קיימים;

  2.12           "מימון משלים" מימון על פי המוגדר בסעיף 9.2;

  2.13           "מסלול מתקדם"
מסלול במסגרת פעילות המרכז הטכנולוגי כמפורט בסעיף 7.2;

  2.14           "מסלול ראשוני"
מסלול במסגרת פעילות המרכז הטכנולוגי כמפורט בסעיף 7.1;

  2.15           "מסלול שטחי ניסוי"
מסלול במסגרת פעילות המרכז הטכנולוגי כמפורט בסעיף 7.3;

  2.16           "מרכז טכנולוגי"
מרכז טכנולוגי על פי המוגדר בסעיף 7 להוראה זו;

  2.17           "משקיע אסטרטגי"
תאגיד שיש לו או לשותפים בו את מכלול הכשירויות להלן: בעל פעילות בין-לאומית משמעותית בתחום האנרגיה; בעל קשרים עסקיים עם מגוון חברות וגופי מחקר ישראליים או בין-לאומיים; בעל יכולות מוכחות של פיתוח טכנולוגי ועסקי בתחום; בעל יכולת לליווי מקצועי וטכנולוגי לפרויקטים על-ידי אנשי המחקר והפיתוח של התאגיד, לרבות סינון פרויקטים ובקרה על תהליכי הפיתוח; בעל יכולת גיוס מימון עבור המרכז הטכנולוגי והפרויקטים הפועלים בו; בעל קשר עם מקורות מימון חוץ ממשלתיים (קרנות הון סיכון, בנקי השקעות, משקיעים פרטיים); אין חובה כי "משקיע אסטרטגי" יהיה גוף אחד, וניתן יהיה להכיר במספר גופים שהתאגדו לצורך כך כמשקיע אסטרטגי.

  2.18           "הנגב"
קו שדרות-רהט-ערד ודרומה, כפי שהוגדר בהחלטת ממשלה 4415 מתאריך 20.11.2005.

  2.19           "פיתוח"
יישום ממצאי מחקר או ידע אחר, המכוונים לייצור מוצר חדש או לפיתוח תהליך חדש או לשיפור מהותי במוצר קיים או בתהליך קיים, לרבות גיבוש קווי תכנית או בדיקתם, הכנת תכניות ומדגמים, בניית אב-טיפוס והפעלת דגם ניסוי או מיתקן חצי-חרושתי;

  2.20           "פרויקט"
תכנית למחקר ופיתוח שכתוצאה ממנה ימצאו הידע, התהליכים או השיטות לייצור מוצר חדש, או לשיפור מהותי במוצר קיים, או לפיתוח תהליך חדש, או לשיפור מהותי בתהליך קיים, שיש להם פוטנציאל מסחור בתחום האנרגיה המתחדשת ושאושרה על ידי הוועדה ותבוצע במרכז הטכנולוגי;

  2.21           "ריבית והצמדה"
כמשמעותן בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א – 1961;

  2.22           "תקציב מאושר"
סך תקציב פרויקט במרכז הטכנולוגי כפי שאושר על ידי הוועדה המקצועית המורכב מהלוואת המדינה ומהמימון המשלים.

3.           ועדה מקצועית (בהוראה זו– "הוועדה המקצועית" או "הוועדה")

    3.1              לצורך ביצוע הוראה זו ימנה מנכ"ל משרד התמ"ת (להלן - "המנכ"ל") את חברי הוועדה כמפורט להלן:

3.1.1             המדען הראשי של משרד התמ"ת יכהן יו"ר הוועדה.

3.1.2             נציג אגף תקציבים ממשרד האוצר.

3.1.3             המדען הראשי במשרד התשתיות הלאומיות.

3.1.4             נציג המשרד לפיתוח הנגב והגליל.

3.1.5             מנהל קרן BIRD.

3.1.6             מנהל המטה לפיתוח הנגב והגליל במשרד התמ"ת.

3.1.7             שלושה נציגי ציבור מקצועיים בתחום האנרגיה המתחדשת.

3.1.8             מנהל התכנית במשרד התמ"ת – משקיף.

3.1.9             מנהל התכנית במשרד התשתיות הלאומיות– משקיף.

    3.2              מינוי נציג ציבור
מנכ"ל משרד התמ"ת בהסכמת המדען הראשי של משרד התמ"ת והמדען הראשי של משרד התשתיות הלאומיות ימנה את נציגי הציבור המפורטים בסעיף 3.1.7 לעיל. נציגי הציבור יהיו בעלי ניסיון של לפחות חמש שנים בתחום האנרגיה המתחדשת אם בתחום התעשייתי, בתחום האקדמי או בתחום גיוס כספים.

    3.3              תוקף מינוי חברי הוועדה
מינוי חברי הוועדה מקרב הציבור יהיה בתוקף לשלוש שנים וניתן יהיה להאריכו לכהונה אחת נוספת בת שלוש שנים בלבד. מינוי חברי הוועדה והמשקיפים בה מתוקף תפקידם יהיה לכל משך תקופת תפקידם.

לכל חבר ועדה ימונה ממלא מקום קבוע.

    3.4              מניין חוקי לקבלת החלטות על ידי הוועדה
מניין חוקי לקבלת החלטה- לפחות ארבעה מחברי הוועדה, בהם לפחות נציג ציבור אחד.

    3.5              סמכויות הוועדה

לצורך ביצוע הוראה זו ניתנות לוועדה הסמכויות הבאות:

3.5.1             לבחור את הזכיין בהליך תחרותי בהתאם לתנאי הסף ואמות המידה המפורטים בהוראה זו. מתן הזיכיון יהיה לתקופה שלא תעלה על חמש שנים.

3.5.2             לקבוע את התנאים להקמת והפעלת המרכז ובהם אבני דרך ולוחות זמנים להקמת המרכז באישור הניתן לזכיין.

3.5.3             לאשר את מינויו של מנהל המרכז הטכנולוגי.

3.5.4             לעשות כל פעולה לצורך בחינת מצגיהם של המועמדים להפעלת הזכיינות או ביצוע הפרויקטים.

3.5.5             לקבל החלטה לבחירת זכיין גם במקרה של הפרת דיני עבודה כמפורט בסעיף 4.8.

3.5.6             לאשר או לדחות פרויקטים המועמדים לפעול במרכז הטכנולוגי, לאשר תקציביהם ולהציב תנאים לאישורם.

3.5.7             לעקוב אחר ביצוע תכנית העבודה של המרכז הטכנולוגי ולהחליט על הפסקת תמיכה בפרויקטים או בזכיין אם אינם ממלאים אחר התניות והנחיות הוועדה או התחייבויותיהם, או אחר תנאי הזיכיון.

3.5.8             לאשר תוספת תקציב עבור פעילויות מיוחדות ועבור מקרים מיוחדים במרכז הטכנולוגי ובפרויקטים.

3.5.9             לקבוע את התנאים לחתימה על הסכם העברת הידע ממוסד מחקר למרכז הטכנולוגי במסגרת מסלול ראשוני ולאשר את ההסכם.

3.5.10        לאשר הרחבת מספר המשתתפים לצורך מימוש הפרויקט או לצורך ביצוע הוכחת היתכנות במסגרת מסלול ראשוני, אם הקבוצה הנוספת מהווה נדבך משלים.

3.5.11        לאשר הארכה של תקופת הביצוע שאושרה לפרויקט, לפי סעיפים 8.4 ו- 9.2.3 להלן, ללא תוספת תקציבית.

3.5.12        ליזום סקרים ומחקרים העשויים לסייע בהפעלת התכנית.

3.5.13        לאשר פעילות הכשרה והפעלה של שטחי ניסוי כמפורט בסעיף 10 להוראה זו.

3.5.14        לקבל החלטה בדבר ביטול הזיכיון אם לא עמד בתנאים הקבועים בסעיף 4 ובסעיף 13.

3.5.15        במקרים מיוחדים ומנימוקים מיוחדים שירשמו, לאשר הארכה של מועד הפירעון של הלוואת המדינה מעבר למועד האחרון לפירעון המפורט בסעיף 13.3.3 ג להלן, ולקבוע תנאים לכך.

3.5.16        לקבוע ולפרסם כללים ונהלים לביצוע הוראה זו ובכלל זה בנוגע להוצאות המחקר והפיתוח המוכרות ע"י הוועדה במסגרת המסלולים השונים הקבועים בהוראה זו ואשר לא יכללו בין היתר את מרכיבי בינוי ותקורות למעט הכשרת שטחי הניסוי וההדגמה.

3.5.17        להתוות את מדיניות ביצועה של הוראה זו, לרבות קביעת אמות מידה לבחירת פרויקטים וסדר קדימויות בהקצבת תקציב המרכז הטכנולוגי לפרויקטים.

3.5.18        לקבל כל החלטה שאינה מנוייה בסעיפים 3.5.1 עד 3.5.17 לעיל ואשר נוגעת ליישום הוראה זו.

    3.6              סדרי עבודת הוועדה

3.6.1             הוועדה תיקבע את סדרי עבודתה ודיוניה.

3.6.2             הוועדה תתכנס על פי הצורך.

3.6.3             החלטות הוועדה תתקבלנה ברוב קולות. היה וקולות הוועדה שקולים – תכריע דעת יושב ראש הוועדה או ממלא מקומו.

3.6.4             דיוני הוועדה והחלטותיה יירשמו בפרוטוקול אשר ייחתם על ידי יו"ר הוועדה.

4.           תנאי הסף לבחירת הזכיין

הזכיין יעמוד בתנאים הבאים:

    4.1              הינו תאגיד שנרשם כדין בישראל.

    4.2              בעלי המניות בו יהיו, בין היתר:

4.2.1             משקיע אסטרטגי אחד או יותר;

4.2.2             מוסד מחקר, אחד או יותר, בהיקף שלא יעלה במצטבר על 25% משווי האחזקות הכולל.

    4.3              היקף האחזקות הכולל של רשות מקומית ומוסדות המחקר בזכיין לא יעלה יחד על 49%.

    4.4              הזכיין יתחייב למימון יתרת תקציב הפעילות בסך אשר לא יפחת מ- 7.5 מיליון ש"ח בשנה. במהלך חמש שנים השקעת הזכיין לא תפחת מ – 50% מסך ההשקעה במרכז הטכנולוגי, לרבות השקעות המשך בפרויקטים.

    4.5              לזכיין יש את הידע, הניסיון הבין-לאומי והיכולת הטכנולוגית והעסקית לאתר, לתמוך ולהנחות את הפרויקטים ובכלל זה לבצע פעולות כאמור בסעיף 7.

    4.6              תצהיר בדבר קיום חובותיו של התאגיד ובעלי השליטה בו בדבר שמירת זכויות העובדים של התאגיד לפי דיני העבודה, ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה החלים על התאגיד בתקופת הזיכיון, ככל שחלים ההסכמים או צווים כאמור.

    4.7              התחייבות להמשיך ולשמור על הזכויות המפורטות בסעיף 4.6 במשך כל תקופת הזיכיון.

    4.8              התאגיד או בעלי השליטה בו לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה בשל הפרת דיני העבודה ולא נקנסו בשנה שקדמה למועד הגשת הבקשה על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף 5 לחוק העברות המינהליות התשמ"ב-1985 ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה. מובהר כי מספר קנסות בגין אותה עבירה – אך במועדים שונים – יחשבו לקנסות שונים.

על אף האמור, רשאית הוועדה, מטעמים מיוחדים שירשמו, שלא לדחות הצעה של תאגיד אף אם לא נתקיימו בו התנאים כאמור בסעיף 4.8. בהחלטה כאמור, רשאית הוועדה להתחשב, בין השאר, בהתנהלותו של התאגיד בדרך כלל בכל הקשור בשמירת זכויות עובדים וכן ביחס שבין היקף הפעילות של התאגיד שבשלה הורשע או נקנס בגין הפרת דיני העבודה לבין היקף פעילותו הכולל. לא תקיים הוועדה דיון בנושא זה בטרם קיבלה חוות דעת ממינהל הסדרה ואכיפה ממשרד התמ"ת בעניין האמור.

    4.9              התאגיד או בעלי השליטה בו לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו להגשת בקשת הזכיינות בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 383 עד 393 ו-414 עד 438 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977, ולא מתנהלים נגדם הליכים פליליים בחשד לביצוע העבירות כאמור נכון למועד הגשת הבקשה לזיכיון.

  4.10           "בעל שליטה" – כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981.

5.           הצרופות לבקשה לקבלת זיכיון

המגיש מועמדותו לתפקיד זכיין (להלן – "המציע") יצרף לבקשתו את המסמכים הבאים:

    5.1              תכנית עסקית מפורטת להקמת המרכז הטכנולוגי הכוללת פרטים על המיזם המוצע, פרטים על המציע ובעלי המניות בו, ניסיונם הטכנולוגי, העסקי והבין-לאומי, ניסיון הצוות הניהולי וניסיון בגיוס הון.

    5.2              תעודת התאגדות.

    5.3              ערבות הגשה, כמפורט בסעיף 15 להלן ובהתאם לנוסח המצורף כנספח א' כשהיא חתומה כדין.

    5.4              התחייבות לשמור על זכויות העובדים במהלך תקופת הזיכיון על פי הנוסח המצורף כנספח ב'.

    5.5              תצהיר בדבר היעדר הרשעות של התאגיד או של בעל השליטה בו לפי סעיפים 290 עד 297, 383 עד 393 ו-414 עד 438 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ע"פ הנוסח המצורף כנספח ב'.

    5.6              תצהיר בדבר קיום חובותיו של התאגיד ובעלי השליטה בו בדבר שמירת זכויות העובדים של התאגיד לפי דיני העבודה, ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה החלים על התאגיד בתקופת הזיכיון, ככל שחלים ההסכמים או צווים כאמור, על פי הנוסח המצורף בנספח ב'.

    5.7              חתימת התאגיד וכל בעל שליטה בו על בקשה כי אישור מנהל אכיפה והסדרה במשרד התמ"ת בדבר קיומם או העדרם של הרשעות או קנסות כאמור בסעיף 4.8 לעיל, יועבר על ידי מינהל הסדרה ואכיפה לוועדה על פי הנוסח המפורט בנספח ג'.

    5.8              התחייבות למלא אחר דרישת הוראת מנכ"ל זו על פי הנוסח המצורף כנספח ד'.

    5.9              התחייבות לשמור על דיני הקניין הרוחני, על פי הנוסח המצורף כנספח ה'.

6.           אמות המידה לבחירת הזכיין

הוועדה תבחן ותשקול רק את ההצעות שעברו את תנאי הסף בהתאם לאמות המידה להלן:

    6.1              הידע והניסיון של המציע ובעלי המניות במציע בתחום הטכנולוגי (20%)
הניקוד באמת מידה זו יינתן באופן יחסי בין המציעים כאשר הניקוד המרבי יינתן למציע אשר יציג את הידע והניסיון הרב ביותר בתחום הטכנולוגי ובכלל זה יכולת מוכחת בשיתוף פעולה עם מוסדות מחקר/חוקרים, היכרות טובה עם המגמות הטכנולוגיות המתפתחות בעולם ועם הצרכים הנדרשים בשווקים העולמיים והבאת טכנולוגיה לידי מימוש.

    6.2              הידע והניסיון של המציע ובעלי המניות במציע בתחום העסקי הבין-לאומי (20%)
הניקוד באמת מידה זו יינתן באופן יחסי בין המציעים כאשר הניקוד המרבי יינתן למציע אשר יציג את הידע והניסיון הרב ביותר בתחום העסקי הבין-לאומי. הניקוד המרבי יינתן למציע אשר היקף המכירות שלו ממוצרים, מתחנות כוח ומטכנולוגיות בחמשת השנים האחרונות, הוא הגבוה ביותר.

    6.3              ניסיון הצוות הניהולי (20%)
הניקוד באמת מידה זו יינתן באופן יחסי בין המציעים כאשר הניקוד המרבי יינתן למציע אשר יציג את הניסיון הרב ביותר. הניקוד המרבי יינתן למציע אשר מספר שנות הניסיון של הצוות הניהולי שהציג הוא הגבוה ביותר ובכלל זה ניסיון בתחום היזמות הטכנולוגית, ליווי עסקים, שיווק, גיוסי הון וניהול של חברה תעשייתית. עדיפות תינתן לבעלי ניסיון כאמור, בתחומי האנרגיה המתחדשת.

    6.4              יכולת ונגישות המציע ובעלי המניות במציע למימון משלים וגיוסי הון נוספים לחברות (15%)
הניקוד באמת מידה זו יינתן באופן יחסי בין המציעים כאשר הניקוד המרבי יינתן למציע אשר יציג את היכולת המשמעותית ביותר לגיוס מימון משלים, היקף גבוה יותר של מקורות מימון זמינים של המציע למימון המשך. הניקוד המרבי יינתן למציע אשר יציג את היקף ההון הפנוי הגבוה ביותר להשקעות במרכז הטכנולוגי.

    6.5              איכות התכנית העסקית (15%)
הניקוד באמת מידה זו יינתן על פי התרשמות הוועדה מהתכנית העסקית של המציע וישימותה. ייבחנו בין היתר, תכניות המציע לחמשת שנות הפעילות, איתנות פיננסית של המציע ויציבות מקורות המימון, הצעת המציע לאפשרויות מסחור הטכנולוגיות והישימות של הצעות אלו.

    6.6              התרשמות כללית של חברי הוועדה (10%)
במסגרת שיקול הדעת וההתרשמות הכללית של חברי הוועדה, תינתן בין היתר התייחסות לתרומה לפיתוח הכלכלי של האזור בו ימוקם המרכז הטכנולוגי.

7.           המרכז הטכנולוגי
 
המרכז הטכנולוגי ימוקם בנגב/בערבה ויהיה ממוקד ביזמות טכנולוגית והוא יהווה מסגרת ארגונית, בעלת מינהלה מתאימה, תנאי דיור ואמצעים מתאימים המאפשרת ליזמים לפתח במסגרתה פרויקטי מחקר ופיתוח בתחום האנרגיה המתחדשת העומד בתנאים שלהלן ואשר אושר להפעלה במסגרת תכנית זו. במסגרת המרכז הטכנולוגי תבוצענה לפחות הפעילויות הבאות:

    7.1              מסלול ראשוני
פעילות יזומה לאיתור חוקרים ומחקרים במוסדות מחקר, אשר ניתן לפתחם לטכנולוגיות ומוצרים הניתנים למסחור בתום תקופת הפיתוח במרכז הטכנולוגי וביצוע תכניות מחקר באקדמיה או במוסד מחקר, בשיתוף פעולה עם המרכז הטכנולוגי, אשר תכלולנה את השלבים הנחוצים עד להוכחת היתכנות ראשונית של הטכנולוגיה.

    7.2              מסלול מתקדם
קידום פרויקטים משלב הוכחת ההיתכנות ועד לשלב שבו ניתן לגייס השקעות. היקף הפעילות יהיה של שלושה עד ששה פרויקטים חדשים בכל שנה.

    7.3              מסלול שטחי ניסוי
פעילות הכשרה והפעלה של שטחים לניסוי, הדגמה והוכחת היתכנות טכנולוגית.

כל הפעילויות האמורות תאושרנה באמצעות הוועדה המקצועית.

8.           תנאי "מסלול ראשוני" (לפי סעיף 7.1 להוראה זו):

    8.1              זכאות לתמיכה
הזכאות למענק לפרויקט בתקופת הזיכיון כאמור בסעיף 7.1 להוראה זו, מותנית באישור הוועדה ותיבחן על פי התבחינים הבאים:

8.1.1             הפרויקט הוגש לראשונה לתמיכת לשכת המדען הראשי במסגרת המרכז הטכנולוגי;

8.1.2             פרויקט המחקר הינו בשיתוף בין מוסד המחקר למרכז הטכנולוגי, כאשר למוסד המחקר תרומה מהותית לפרויקט;

8.1.3             קיומו של הסכם בין המרכז הטכנולוגי ומוסד המחקר, המהווה בסיס משפטי לפעילות במרכז הטכנולוגי וקובע את יעדיהם בשיתוף הפעולה שביניהם, ואת זכויותיו וחובותיו של כל שותף כלפי השותף האחר, ושלהם יחד כלפי המדינה בהתאם להוראה זו;

8.1.4             הפרויקט הוגדר לשלב הוכחת היתכנות ראשונית, ותכנית הפעולה ניתנת לביצוע במגבלות הזמן והתקציב של המרכז הטכנולוגי;

8.1.5             פירות הפרויקט ניתנים ליישום תעשייתי בישראל, ובעלי סיכויים מסחריים בשוק העולמי;

8.1.6             המחקר הוא חדשני;

8.1.7             הטכנולוגיה שתפותח לא פותחה או נרכשה או יושמה בישראל;  

8.1.8             הטכנולוגיה שתפותח אינה ניתנת לרכישה בתנאים מסחריים סבירים בחו"ל.

    8.2              כפל תמיכה
הזכאות למענק תחול רק על מי שלא קיבל, או מקבל תמיכה נוספת מהממשלה לביצוע הפרויקט או חלקים ממנו. למען הסר ספק, קבלת תמיכה בגין הפרויקט לא תמנע המשך תמיכה של לשכת המדען הראשי בתכניות המשך של פיתוח הידע, לרבות במסלול המתקדם במסגרת המרכז הטכנולוגי כמוגדר בסעיף 7.2.

    8.3              היקף התמיכה

8.3.1             היקף המענק לפרויקט שאושר על-ידי הוועדה יהיה בשיעור של עד 66% מהתקציב המאושר.

8.3.2             מענק המדינה לפרויקט בפרט והתקציב המאושר בכלל יהיו כפופים לכללים ונהלים לביצוע הוראה זו שנקבעו לעניין הוצאות המחקר והפיתוח המוכרות ע"י הוועדה במסגרת המסלול הראשוני.

8.3.3             מוסד המחקר, שהוא שותף מלא לפרויקט יוגדר, לצורך התקצוב בלבד, כקבלן משנה למרכז הטכנולוגי.

    8.4              גובה התקציב המאושר
גובה התקציב המאושר לכל הפרויקטים לכל שנה לא יעלה על 2,000,000 ₪ לתקופת ביצוע של עד שנתיים לכל פרויקט.

    8.5              תנאי הביצוע

8.5.1             במקרים חריגים ומיוחדים רשאית הוועדה להאריך את תקופת הביצוע לפרויקט שאושר, לתקופה נוספת שלא תעלה על שנה אחת ולא תעלה על גובה התקציב המאושר בסעיף 8.3;

8.5.2             היה והמרכז הטכנולוגי יבקש להמשיך את הפרויקט ע"פ תנאי המסלול המתקדם כמוגדר בסעיף 7.2 להוראה זו יידרש המרכז הטכנולוגי להפעיל את הפרויקט המבוקש בהתאם לכל התנאים הקבועים לגבי מסלול זה;

8.5.3             הפרויקט יבוצע במרכז הטכנולוגי או במוסד המחקר.

9.           תנאי "מסלול מתקדם" (לפי סעיף 7.2 להוראה זו):

    9.1              הגשת בקשה

בקשה לקבלת הלוואת מדינה עבור פרויקט במרכז הטכנולוגי תוגש לאישור הוועדה על ידי המרכז הטכנולוגי. לאחר תקופת הפעלה ראשונית של 5 שנים, תקצוב במסגרת סעיף זה יהיה פתוח גם בפני חממות טכנולוגיות ותעשייתיות הפועלות באזור הנגב.

    9.2              היקף תמיכה ותנאי ביצוע

9.2.1             לצורך ביצוע פרויקט במרכז טכנולוגי תינתן הלוואת מדינה לזכיין המרכז הטכנולוגי בשיעור השתתפות של 85% מהתקציב המאושר.

9.2.2             הלוואת המדינה לא תעלה על סך של 2,125,000 ₪ לפרויקט לתקופת ביצוע של עד שנתיים.

9.2.3             במקרים חריגים ומיוחדים הוועדה תהיה מוסמכת להאריך את תקופת הביצוע לפרויקט שאושר לתקופה נוספת שלא תעלה על שנה אחת ללא הגדלה בתקציב המאושר. בתום תמיכת המסלול בפרויקטים המתקיימים במרכז הטכנולוגי, רשאי המרכז הטכנולוגי לפנות להמשך תמיכה במסגרת החוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה, התשמ"ד-1984.

9.2.4             הזכאות להלוואת מדינה לפרויקט במרכז הטכנולוגי תחול רק על מי שלא קיבל ואינו מקבל מהממשלה תמיכה נוספת בגין מחקר ופיתוח בפרויקט שבגינו התבקשה ההלוואה, למעט תמיכה במסגרת מסלול ראשוני במרכז הטכנולוגי, כמוגדר בסעיף 7.1 להוראה זו.

9.2.5             הלוואת המדינה בפרט והתקציב המאושר בכלל יהיו כפופים לכללים ונהלים לביצוע הוראה זו שנקבעו לעניין הוצאות המחקר והפיתוח המוכרות ע"י הוועדה במסגרת המסלול המתקדם.

9.2.6             הפרויקט יבוצע במרכז הטכנולוגי.

    9.3              מימון משלים
מימון הניתן לפרויקט במרכז הטכנולוגי, על ידי זכיין המרכז הטכנולוגי, או על ידי גורם מממן אחר (לרבות היזם) שבאחריות הזכיין להביא, הנועד לביצוע פרויקט במרכז הטכנולוגי, וכולל הוצאות מחקר ופיתוח בנוסף על אלו המכוסות על ידי הלוואת המדינה והוצאות מאושרות נוספות הנדרשות לביצוע ולמסחור פרויקט המרכז הטכנולוגי על פי הנהלים.
גובה המימון יהיה לפחות בשיעור המשלים את הלוואת המדינה שאושרה לפרויקט המרכז הטכנולוגי, ל- 100% מהתקציב המאושר.

    9.4              חברת הפרויקט

9.4.1             חברת פרויקט היא חברה פרטית שקמה במסגרת המרכז הטכנולוגי במטרה להפעיל ולמסחר פרויקט במרכז הטכנולוגי.

9.4.2             כל פרויקט במרכז הטכנולוגי יירשם כחברה פרטית בע"מ בתוך פרק זמן שיוגדר בנהלים שייקבעו על ידי הוועדה.

9.4.3             חברת הפרויקט תהיה בעלת כל הקניין הרוחני שיפותח על ידה במרכז הטכנולוגי.

10.      תנאי "מסלול שטחי ניסוי" (לפי סעיף 7.3 להוראה זו):

  10.1           זכאות למענק
זכאות למענק לפי סעיף 7.3 להוראה זו מותנית באישור הוועדה ותיבחן לפי התקיימות התנאים הבאים, במצטבר:

10.1.1        הבקשה מיועדת להכשרת שטחים והקמת תשתיות העשויים לשמש לניסוי, הדגמה והוכחת היתכנות טכנולוגית למוצר או למגוון מוצרים במספר חברות תעשייתיות.

10.1.2        הבקשה אינה מיועדת בהכרח לפרויקט המופעל במרכז הטכנולוגי.

10.1.3        בשימוש בשטחי ניסוי תינתן עדיפות לפרויקטים המופעלים במרכז הטכנולוגי. 

10.1.4        המענק יינתן לצורך הכשרה והפעלה של שטחי ניסוי גינריים. כל פרויקט ישא בעלויות התאמת שטחי הניסוי לצרכיו הייחודיים.

  10.2           היקף התמיכה
היקף המענק לבקשה שאושרה ע"י הוועדה יהיה בשיעור של 50% מהתקציב המאושר.

  10.3            

10.3.1        גובה כלל התקציב המאושר בשנה עבור כל הבקשות לפי סעיף 7.3 לא יעלה על 4 מיליון ₪.

10.3.2        תמיכה לפי סעיף 7.3 תינתן במהלך שלוש שנים מהגשת הבקשה הראשונה לפי סעיף זה.

  10.4            

10.4.1        המרכז הטכנולוגי, המשקיע האסטרטגי או מי מטעמם לא יקבלו זכויות כלשהן בידע או זכויות בו הנובע מהפעילות באתר בעת השימוש בשטחי הניסוי על ידי פרויקטים שאינם פרויקטים המופעלים במרכז הטכנולוגי. הוועדה המקצועית תפקח כי הגורמים המפורטים לעיל לא יקבלו זכויות כלשהן בידע כאמור.

10.4.2        הוועדה המקצועית של התכנית תפקח כי המחירים הנגבים בגין שירותים אלו הנם מחירים סבירים.

10.4.3        אם היקף הביקוש הכולל לשימוש בשטחי הניסוי יעלה על הקיים, תקבע הוועדה כללים לחלוקת השטחים.

10.4.4        המרכז הטכנולוגי מחוייב בשמירת סודיות כלפי מקבל השירות.

11.      תמלוגים

מקבלי התמיכה במסגרת פרויקט במרכז הטכנולוגי מכוח הוראה זו יהיו פטורים מתשלום תמלוגים בגינו.

12.      מתן שירותים נוספים במרכז הטכנולוגי

  12.1           המרכז הטכנולוגי רשאי לספק תמיכה בפרויקטי מחקר ופיתוח תעשייתיים שאינם פרויקטים במרכז הטכנולוגי הנתמכים במסגרת הוראה זו, ללא נטילת חלק בבעלות על הקניין הרוחני או במניות החברה הנתמכת, בין היתר באמצעות הקצאת שטחים למעבדות או למתקני חילוץ או הדגמה, הקצאת ציוד מעבדה, הענקת תמיכה מדעית ליזמים באמצעות הפנייה לייעוץ ותמיכה של מומחים מהאקדמיה, מהתעשייה או מעובדי המרכז הטכנולוגי, תמיכה בניהול או שיווק הפרויקטים ועוד.

  12.2           הוועדה המקצועית של התכנית תפקח כי המרכז הטכנולוגי או המשקיע האסטרטגי מחוייב בחובת סודיות כלפי מקבל השירות.

13.      חובות וזכויות הזכיין

  13.1           חובות הזכיין

13.1.1        התנאים להפעלת המרכז הטכנולוגי:

א.      המרכז הטכנולוגי הוא תאגיד למטרות רווח המאוגד במדינת ישראל.

ב.      קיומו של מבנה בעל תשתית מתאימה למחקר ופיתוח המיועד לעשרה פרויקטים לפחות.

ג.       קיומו של צוות ניהולי הכולל לפחות: מנכ"ל מקצועי, מנהל פיתוח עסקי, מנהל אדמיניסטרטיבי, שירותי מזכירות והנהלת חשבונות. כמו כן, נגישות לייעוץ חשבונאי וייעוץ משפטי.

13.1.2        עמידה בתנאי הסף כמופיע בסעיף 4.4 להוראה זו.

13.1.3        התחייבות להפעלת המרכז הטכנולוגי למשך תקופת הזיכיון שתקבע הוועדה, בהשקעה לפחות של 1,300,000 ₪ לשנה, המיועדת לכסות את ההוצאות הקבועות לתפעול מינהלת המרכז הטכנולוגי. לצורך כך יידרש הזכיין להציג ערבות בנקאית אוטונומית בגובה של 5% מסכום ההשקעה. השקעה זו הינה חלק מההשקעה הכללית הנדרשת ע"פ סעיף 13.1.2 לעיל.

13.1.4        השקעת הזכיין כאמור בסעיף 13.1.2, תהיה בנוסף למימון המשלים הנדרש לכל פרויקט במרכז הטכנולוגי ולתקורה המאושרת במסגרת התקציב המאושר של הפרויקט.

  13.2           חלוקת זכויות בפרויקט במרכז הטכנולוגי – על פי סעיף 7.2 להוראה זו

13.2.1        בכל פרויקט יידרש הזכיין לקבוע במשא ומתן עם היזם את שיעור אחזקתו של היזם בחברת הפרויקט, אשר לא יפחת מ- 30% .

13.2.2        בתמורה למימון ההוצאות הקבועות לתפעול המרכז הטכנולוגי, יקבל הזכיין עד 5% ממניות כל חברת פרויקט המתקבלת למרכז הטכנולוגי בתקופת הזיכיון.

13.2.3        יתרת המניות בחברת הפרויקט ביום מתן האישור לפרויקט המרכז הטכנולוגי תישאר בידי זכיין המרכז הטכנולוגי והוא ישמש נאמן מטעם המדינה לשמירת זכויותיה עד לפירעון הלוואת המדינה או עד למימוש אופציית המדינה.

13.2.4        ניתן להעניק אופציות למניות לעובדים, למנהלים וליזמים בחברת הפרויקט אחרי הקמתה.

13.2.5        במקרה שבו המדינה מממשת את אופציית המדינה, חלוקת הזכויות בין הזכיין לבין המדינה לגבי יתרת המניות בפרויקטים, תהיה בהתאם ליחס השקעותיהם הכספיות כפי שנקבע בכתב האישור או כפי שייקבעו לאחר דילולים, באם ייעשו.

13.2.6        השקעות נוספות שייעשו לאחר מועד זה ידללו את אחזקות בעלי המניות באופן אחיד.

  13.3           זכויות הזכיין

13.3.1        לזכיין הזכות להשתמש במניות שבידיו כמנוף להשקעות נוספות ובכפוף לנהלי הוועדה המקצועית ולחוזה שיחתם עמו.

13.3.2        הזכיין רשאי לגבות מפרויקט במרכז הטכנולוגי עד 20% מעלויות שכר העבודה בתקציב המאושר בתמורה להוצאותיו למימון תקורות פרויקט המרכז הטכנולוגי.

13.3.3        הזכיין יחזיר את הלוואת המדינה לפרויקט המרכז הטכנולוגי לפי התנאים הבאים:

א.      במהלך תקופת הביצוע של פרויקט המרכז הטכנולוגי, ההחזר ייעשה תמורת ערכה הנומינלי של הלוואת המדינה בצירוף ריבית והצמדה.

ב.      בשנתיים הראשונות שלאחר תום תקופת ביצוע הפרויקט במרכז הטכנולוגי – תנאי סעיף 13.3.3 א, יוותרו בתוקף ובלבד שהזכיין מתחייב להמשיך להפעיל את חברת הפרויקט בהיקף פעילות דומה. מתקופה זו ואילך תהיה חברת הפרויקט רשאית לפנות למסלול תמיכה רגיל בלשכת המדע"ר.

ג.       בשנתיים שלאחר מכן – תנאי סעיף 13.3.3 א, יוותרו בתוקף בתנאי שהזכיין יתחייב להמשך פעילות חברת הפרויקט בהיקף פעילות דומה, אך הריבית על הלוואת המדינה בשנתיים אלו תוכפל.

ד.      בכל מועד שיממש הזכיין מניות מחברות הפרויקט שבידיו יחזיר הזכיין למדינה לפחות 25% מהתמורה שהתקבלה מהמימוש, עד לפירעון מלא של הלוואת המדינה שניתנה לפרויקט המרכז הטכנולוגי בתוספת ריבית והצמדה.

13.3.4        המדינה תוכל לממש את אופציית המדינה כמוגדר בסעיף 2.1, אם לא החזיר הזכיין את הלוואת המדינה עד תום התקופה הנקובה בסעיף 13.3.3.ג, או במועד מוקדם יותר אם הפר הזכיין את התחייבויותיו בהתאם להוראה זו.

13.3.5        כל עוד לא מימשה המדינה את אופציית המדינה, תמשיך הלוואת המדינה לצבור ריבית בשיעור הנקוב בסעיף 13.3.3 ג.

14.      תקציב ומועד להגשת הבקשה

בקשה לקבלת זיכיון תוגש על ידי המציע ליו"ר הוועדה או למי שהסמיכו לכך, ותכלול את הפרטים הנדרשים בהתאם להוראת מנכ"ל זו.
בקשה לתמיכה בהתאם למסלולים הקבועים בסעיפים 7.1 עד 7.3 תוגש על ידי המציע, ליו"ר הוועדה או למי שהסמיכו לכך, על גבי טופס מיוחד, ערוכה על פי הכללים והנהלים שייקבעו ויפורסמו על ידי הוועדה מעת לעת, ותלווה במסמכים נוספים לפי דרישת הוועדה או גורם שהוסמך על ידה. טפסי בקשה לתמיכה ניתן לקבל בלשכת המדען הראשי במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה או באתר האינטרנט שכתובתו:
www.moital.gov.il/madan

15.      ערבות הגשה

  15.1           על התאגיד לצרף לבקשתו לזכיינות ערבות בנקאית אוטונומית או ערבות מחברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א-1981, על-פי הנוסח המצורף כנספח א', לפקודת המשרד בסכום של 5,000 ₪, ואשר תהיה בתוקף עד לתאריך 1.9.2010

  15.2           הערבות תוגש בנוסח המצורף בלבד כנספח א'.

  15.3           הוועדה תהיה רשאית לחלט את סכום הערבות, כולו או חלקו, בנסיבות שבהן חזר בו התאגיד מבקשתו לאחר פתיחת הבקשות או בנסיבות בהן סירב התאגיד למלא דרישה אחרת שבה הוא מחויב בהתאם לקבוע בבקשתו ובהוראה מנכ"ל זו.

  15.4           ערבות ההגשה תוחזר לתאגידים שלא זכו בתום הליך הבחירה.

16.      שונות

  16.1           הוראות החוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה התשמ"ד-1984, בהקשר של שמירת הידע וזכויות הייצור בישראל, ובכלל זה העברת הידע או זכות הייצור לחו"ל, יחולו על הסיוע הניתן מכוח הוראה זו, בשינויים המתחייבים ממנה.

  16.2           נהלי תכנית המרכז הטכנולוגי כפי שייקבעו ויפורסמו מעת לעת על ידי הוועדה הם חלק בלתי נפרד מהוראה זו.

  16.3           הסכומים הנקובים בהוראה זו נקבעו במונחי תקציב 2008, ויעודכנו בהתאם בתחילת כל שנה על פי שיעור ההתייקרות שייקבע.

  16.4           הוועדה לא מחוייבת לסיים הליכי בחירת הזכיין ולקבוע זכיין בתוך תקופה מסויימת, אך אם הליכי הזכייה לא יסתיימו לאחר 90 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות רשאי המציע לבטל בקשתו לקבלת הזיכיון ולקבל את ערבות ההגשה בחזרה.

  16.5           מבלי לגרוע מהאמור בהוראה זו, בוטלה בקשתו של מציע לקבלת הזיכיון לפני תום 90 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות, רשאית הוועדה לחלט את הערבות שצרף לבקשתו. ההודעה על ביטול הבקשה לקבלת הזיכיון תועבר בכתב לידי לשכת המדען הראשי בכתובת "משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, לשכת המדען הראשי, רח' בנק ישראל 5, ירושלים 91950".

  16.6           הוועדה רשאית לא להתחשב בכל בקשה שהיא בלתי סבירה.

  16.7           הוועדה רשאית לבטל את הליך הבחירה אם הוגשה בקשה אחת בלבד, ובהתאם לשיקול דעתה לצאת בהליך חדש לבחירת זכיין בהתאם להוראה זו.

  16.8           אישור פרויקטים במסגרת תכנית זו יהיה בהתאם לסכומים שתוקצבו לכך בתקציב המדינה, למגבלות התקציב ובהתאם לשיקול דעת הוועדה. בכל מקרה אין לראות בהוראה זו התחייבות מטעם משרד התעשייה המסחר והתעסוקה לתשלום כלשהו.

  16.9           הוועדה אינה מתחייבת לאשר בקשה כלשהי.

16.10         הזכיין מתחייב לאפשר בכל עת למשרד או מי מטעמו לרבות גורמים חיצוניים מטעמו לבקר את פעולותיו, לפקח על ביצוע תכנית הפעלת המיזם התעשייתי במועדים ובתנאים שייקבעו על-ידם ולפעול על-פי הנחיות המשרד, כפי שיינתנו מעת לעת.

17.      התחייבות לשמירה על דיני הקניין הרוחני

מגיש הבקשה מתחייב לשמור על דיני הקניין הרוחני כפי שינהגו מעת לעת במדינת ישראל. ידוע למגיש הבקשה כי אם יורשע בעבירה על דיני הקניין הרוחני יהיה רשאי משרד התעשייה המסחר והתעסוקה לבטל למפרע כל הטבה, מענק, הלוואה, הטבת מס או יתרון כספי אחר, כולם או חלקם, ולדרוש את החזרתם בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק.

18.      תקציב ומועד להגשת בקשות

בקשות להשתתפות בהליך התחרותי לבחירת הזכיין יופנו ללשכת המדען הראשי במשרד התמ"ת בתאריך ובמיקום שיפורסם בהודעה באתר האינטרנט של המשרד ובעיתונות.

19.      תחולה

תוקפה של הוראה זו מיום חתימתה והיא תחול על כל בקשה אשר הוגשה או תוגש החל ממועד זה.  


שרון קדמי

 

המנהל הכללי

 

 

 

ירושלים, ‏כ"א בחשוון תש"ע

 8 בנובמבר 2009

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית