שר הרווחה והשירותים החברתיים, הרצוג, מציג את דוח העוני של המל'ל לשנת 2008

‏1/11/2009

 

דוח העוני והפערים החברתיים של המוסד לביטוח לאומי לשנת 2008

מצביע על מגמה של יציבות וקובע:

 

מספר העניים בישראל ב-2008 עמד על 1.651,300 לעומת 1.630,400 ב-2007 * שיעור הילדים העניים המשיך את מגמת הירידה שהחלה ב-2006 * ירידה בשיעור העוני בקרב משפחות ערביות בשל גידול במספר המפרנסים ובהכנסה מעבודה * עומק העוני בקרב משפחות חד הוריות החמיר * מימדי העוני בקרב משפחות עובדות נותרו יציבים *

 

השר יצחק הרצוג, שר הרווחה והשירותים החברתיים, ומנכ"לית המוסד לביטוח לאומי, אסתר דומיניסיני הציגו היום (יום ב', ה-2.11.2009) במסיבת עיתונאים את נתוני דוח העוני והפערים החברתיים לשנת 2008.

 

השר יצחק הרצוג, שר הרווחה והשירותים החברתיים: "דוח העוני הנוכחי מעיד על זיקה ישירה בין יציאה לעבודה להיחלצות מעוני. למרות המשבר הכלכלי, העלאת שיעור ההשתתפות בשוק העבודה, שאפיינה את המגזר הערבי בשנת 2008 הובילה לירידה במספר המשפחות העניות במגזר הערבי. לעומת זאת, בקרב משפחות חד הוריות עומק העוני החמיר באופן מובהק ובשיעור גבוה, עקב פיטורים. דוח העוני הנוכחי לא מותיר ספק באשר לצורך להתמקד בעידוד תעסוקה, בהסרת חסמים בתחום העסקת עובדים ופיתוח תוכניות מגוונות לאוכלוסיות מיוחדות. זאת בכוונתי לעשות".

 

אסתר דומיניסיני, מנכ"לית המוסד לביטוח לאומי: "מדינת רווחה חייבת לקבוע יעד עוני וצמצום פערים חברתיים ואכן, הממשלה קבעה אותם. כדי לעמוד באתגרים הניצבים בפתחנו יש לעקוב אחר יעד זה על אף הקושי שהתגלה השנה בהשגתו בשל המשבר הכלכלי. יש לזכור כי חוסן חברתי חשוב כמו חוסן בטחוני ושניהם יחד מרכיבים את החוסן הלאומי".

 

להלן עיקר ממצאי הדו"ח:

§         ב-2008 היו בישראל 420,100 משפחות עניות, שבהן חיו 1,651,300 נפשות, בהן 783,600 ילדים.

§         ב-2008 תחולת העוני של משפחות נותרה יציבה : שיעור המשפחות שהכנסתן הפנויה נפלה מקו העוני עמד על 19.9%, שיעור זהה לזה ששרר ב-2007.

§        שיעור הנפשות החיות במשפחות העניות ירד קלות מ-23.8% ל-23.7%. תחולת העוני של ילדים, שנסקה בעשור החולף בשיעור של כ-60%, המשיכה את מגמת הירידה שהחלה ב-2007, וירדה מ-35.8% ב-2006 ל-34.2% ב-2007 ול-34.0% ב-2008.

§         השפעת אמצעי המדיניות להפחתת תשלומי ההעברה לחילוץ מעוני נותרה ברמתה מ-2007 ועמדה על 38.3% ב-2008.

§         מדד ג'יני לאי השוויון בהכנסה הפנויה עלה במעט בשיעור של 0.6% בין 2007 ל-2008. במצטבר בין 2002 ל-2008 עלה המדד בכ-5%.

§         לעומת זאת מדד ג'יני לאי השוויון בהכנסה הכלכלית (הכנסה מעבודה, מפנסיה ומהון) ירד ב-0.3% ובמצטבר מאז 2002 ירד בכ-5%.

§         השפעת המשבר הכלכלי שבא לידי ביטוי בחלקו במחצית השנייה של שנת 2008, קיזז את העלייה הריאלית שהושגה בהכנסה הפנויה במחצית הראשונה של שנה זו. תוצאות המשבר מחקו את מגמת השיפור בממדי העוני בקרב משפחות וילדים.

 

ממצאים נבחרים לפי קבוצות אוכלוסייה:

 

§        תחולת העוני של המשפחות הערביות המשיכה לרדת, מ-54.0% ב-2006 ל-51.4% ב-2007 ול-49.4% ב-2008. ירידות אלה מיוחסות בעיקרן לעלייה במספר המפרנסים ובהכנסה מעבודה של המשפחות הערביות.

§        תחולת העוני של קשישים נותרה ללא שינוי (22.7%), אולם המדדים לעומק העוני וחומרתו ירדו במעט.

§        תחולת העוני של משפחות חד הוריות ירדה מ-29.8% ב-2007 ל-28.8% ב-2008, אולם המשפחות העניות נעשו עניות יותר: עומק העוני עלה בכ-4 נקודות האחוז בין שתי השנים – התפתחות שניתן לייחס לפיטורי המפרנס היחיד במשק הבית.

§        תחולת העוני של משפחות עובדות נותרה יציבה ברמה של 12.2%. עם זאת חלקן של המשפחות העובדות בסך המשפחות העניות המשיך לעלות והוא עומד על 46.3% מכלל המשפחות העניות ב-2008.

§        חלקן של המשפחות שאינן עובדות בגיל העבודה מכלל האוכלוסייה הולך וקטן בהתמדה בשנים האחרונות. אולם שיעורי העוני הגבוהים מאוד בקרבן מוסיפים לעלות. ב-2006 היו 66% ממשפחות אלה עניות; ב-2007 עלה שיעור זה עד ל-69.8% מהן וב-2008 הוסיף ועלה ל-71.4%.

§         ממצאי העוני בפריסה גיאוגרפית מלמדים שבין 2007 ל-2008 ירדה תחולת העוני בכל המחוזות למעט תל אביב והדרום. מחוז ירושלים "מוביל" במדדי העוני הגבוהים שבו בהשוואה למחוזות האחרים.

 

מדדי עוני נוספים

§        הנתונים לפי חמישונים מראים שרמת החיים של המשפחות בכל החמישונים ירדה או נותרה בעינה ב-2008. לעומת זאת בתחום ההוצאות המגמה אינה אחידה: רמת ההוצאה ירדה ריאלית בחמישונים הנמוכים אך עלתה בחמישוני הביניים.

§         הוצאה הכספית לצריכה שוטפת של 64% מהעניים נמוכה מקו העוני (שנקבע לפי ההכנסה). בכך יש אינדיקציה לשיעור העניים החיים בעוני מתמשך. שיעור זה עלה מ-61% מהנפשות ב-2007 ל-64% מהן ב-2008. תמונת העוני המתמשך דומה לתמונת העוני הכללית: העוני המתמשך גבוה יותר אצל הקבוצות העניות יותר.

 

המדיניות לצמצום עוני:

§        היעד הממשלתי להפחתת העוני נקבע לשנים 2008 עד 2010. לו היה היעד הממשלתי מיושם כבר ב-2007, הממשלה לא הייתה עומדת בו, שכן ההכנסה ברוטו בחמישון התחתון ירדה ב-1.3% לעומת עליה של 2.3% בתמ"ג לנפש בתוספת 10% ממנו.

 

תמצית דו"ח העוני

נאום השר הרצוג - מסיבת העיתונאים 2/11/09:

הצגת דוח העוני והפערים החברתיים לשנת 2008

 

אם את דוח העוני לשנת 2006 הגדרתי בשעתו "כבלימה", ואת דו"ח העוני של שנת 2007 "כהתייצבות עם מגמת שיפור ברורה בנתוני העוני" - הרי שאת דוח העוני של שנת 2008 אני מגדיר "יציבות באי וודאות".

 

מדינת ישראל כמו מדינות רבות ברחבי העולם, נקלעה בחציון השני של שנת 2008 לטלטלה כלכלית וחברתית קשה בעקבות המשבר הכלכלי העולמי.

הצמיחה שהינו עדים לה בתחילת 2008 - נמחקה כליל!

המשבר הכלכלי קיזז את העלייה הריאלית בהכנסה הפנויה שהושגה במחצית הראשונה של השנה ומחק את השיפור שהיה יכול להיות מושג בתחולת העוני בקרב נפשות וילדים.

לולא המשבר הכלכלי סביר להניח שדוח העוני של שנת 2008 היה מצביע על שיפור והטבה ברמת החיים של אזרחי ישראל.

קטיעתו של תהליך הצמיחה הוביל לכך שבפעם הראשונה מזה 5 שנים (2004) איננו עדים לעליה ברמת החיים. ההכנסה לנפש ירדה ב- 0.6% לאחר עליות שנתיות בשיעור של בין 3% ל-4% בשנים הקודמות.

 

היום, כשאנו מציגים את נתוני דוח העוני והפערים החברתיים לשנת 2008, אנו לא יכולים להציג את הדוח מבלי לכרוך זאת בהתמודדות של מערכת הרווחה, עם השלכות המשבר הכלכלי המלווה גם את מרבית החודשים של שנת 2009.

 

גם השנה, דוח העוני מוגש במתכונת מורחבת. הוא משלב כלים חדשים ונכללים בו גם ממצאים המתייחסים לניתוח הגורמים המשפיעים על העוני. הדוח הוא פרי עבודת מחקר מצוינת וזה המקום להודות למנכ"לית הביטוח הלאומי, אסתר דומיניסיני, לסמנכ"ל המחקר והתכנון, ד"ר דניאל גוטליב, מנהלת אגף המחקר, הגב' מירי אנדבלד ולצוותיהם.

 

הגם, שהדוח מראה באופן כללי על יציבות יחסית בממדי העוני בקרב משפחות, בקרב קשישים, בקרב עולים חדשים ואפילו בקרב ילדים, הוא מצביע במקביל על תופעה קשה: בקרב העניים - העוני החמיר והעמיק!

 

בשנתיים האחרונות פעלנו ביתר שאת להטבת מצבם של הקשישים. ערכן הריאלי של קצבאות הזקנה והגדלת השלמת ההכנסה לאוכלוסייה הקשישה הטיבה את מצבם ולולא המשבר הכלכלי, תחולת העוני בקרבם הייתה יורדת.

אזכיר כי לאחר אישור תקציב המדינה הוספנו עוד מיליארד שקל לקצבאות הזקנה ומאות מלש"ח לקצבאות ילדים. הדבר יבוא לידי ביטוי בדוח הבא.

 

הדוח מצביע בברור על כך שהעוני בקרב משפחות עובדות נותר יציב ולא עלה. לעומתם שיעורי העוני הגבוהים מאוד בקרב משפחות שאינן עובדות, מוסיפים לעלות.

 

עובדה זו באה לידי ביטוי באופן מובהק בקרב משפחות חד הוריות.

לצערנו למרות ששיעור המשפחות החד הוריות העניות ירד מ-2007 ל-2008, הרי שמשפחות אלו נעשו עניות יותר ובאופן חד!

החמרה זו נובעת עקב המשבר הכלכלי: פיטורי המפרנס היחיד במשפחה החד הורית.

 

בהתייחס לכך, ברצוני לומר כי כפי שביצענו מהפיכה בקרב אוכלוסיית הנכים ואנשים עם מוגבלות, הוצאנו מההקפאה את חוק לרון ואנו מיישמים אותו החל מחודש זה הלכה למעשה - אנו חייבים לעשות מאמץ בכיוון דומה של שינוי הקונספציה גם לגבי מקבלות ומקבלי הבטחת הכנסה. במיוחד חד הוריות וגרושות המקבלות מזונות. זהו המודל הנכון. זוהי הנוסחה הנכונה.

השיח עם האוצר בנושא קשה ביותר, והוא אינו מוכן להתגמש. אך אני מתכוון להיאבק בכל הכוח ולהוביל שינוי חוק שיאפשר למשפחות חד הוריות להשתכר מעבודה יותר מאשר הן משתכרות כיום, זאת במקביל להמשך קבלת קצבת הבטחת הכנסה לפרק זמן, במטרה לאפשר השתלבותם בשוק העבודה ויציאה ממעגל העוני.

מדובר בצעד חיוני שיאפשר למשפחות חד הוריות להיחלץ ממצבן, אשר ישפיע מהותית על מצב העוני.

 

בשורה חיובית בדוח אנחנו יכולים לייחס לשיפור במצבם של ערביי ישראל. למרות הגידול הדמוגראפי, אנו עדים לירידה בעוני בקרב מגזר זה. מספר המשפחות הערביות העניות ירד מ- 143,000 בשנת 2007 ל-142,000 בשנת 2008.

מצבם של כ-10,000 משפחות הוטב.

אנו מייחסים את השיפור לגורם מרכזי : יציאה לעבודה. גורם זה מקבל חיזוק הודות לעלייה של 4% בשיעור המועסקים במגזר הערבי בין 2007 ל-2008.

אי אפשר להתעלם מכך שהגידול בשיעור ההשתתפות בשוק העבודה במגזר הערבי השליך על אוכלוסיית הילדים העניים ותרם לכך שיש ירידה, מזערית אמנם, בשיעור העוני בקרב הילדים.

 

אחד מיעדיו של המוסד לביטוח לאומי הוא לעמוד באתגרים הכלכליים-חברתיים הניצבים בפתחנו. לצורך כך נועדה רשת הביטחון הסוציאלית לאזרחים, שמקבלת משנה תוקף בעיתות סיכון ומשבר.

 

דוח העוני הנוכחי לא מותיר ספק באשר לצורך להתמקד בהגדלת הכנסה מלמטה למעלה, בהפעלת מס הכנסה שלילי, בעידוד תעסוקה, בהסרת חסמים בתחום העסקת עובדים, באכיפת חוקי עבודה, בהגברת תעסוקה בשכר ראוי ויצירת פתרונות תעסוקה המותאמים גם לקבוצות החלשות בחברה שיש להן קושי בכניסה למעגל זה. את זאת בכוונתי לעשות.

 

זוהי חובתה של המדינה ובמיוחד בעת הזו. להתמודד עם מצוקות האזרחים ולתת להם מענה אמיתי וכלים יצירתיים ומעשיים !

 

במסגרת כלים ופתרונות מסוג זה, אני שמח לבשר לכם כי אמש הושגה פריצת דרך והסכמה היסטורית בנושא רב חשיבות, הלא הוא הביטחון התזונתי.

בדיון שקיים ראש הממשלה, עימי, עם עמיתי, שר האוצר ועם יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה אומצו בהסכמה מרכיבי הליבה של דוח איצקוביץ לביטחון תזונתי.

 

לאחר דיונים רבים שהתקיימו משך חודשים ארוכים, סוכם שהמדינה בשותפות עם ארגון הג'וינט תפעיל מערך להסדרה והפעלה נכונה של שוק עמותות המזון ואספקת מזון לנזקקים וסוכמו כללי עבודה לשם כך, אותם יפרט מנכ"ל המשרד, נחום איצקוביץ בהמשך.

 

אומר "בקליפת אגוז" כי מדובר במכרז להתקשרות עם עמותת גג אחת או יותר, אשר בסיוע כספי של המדינה, תפתח ותרכז את מכלול הצרכים של עמותות אלו.

זאת תוך דרוג וסיווג העמותות, פיתוח תשתית פיזית ומיחשובית שיאפשרו חלוקה צודקת, מאוזנת, מבוקרת ומתקדמת של מזון למי שנזקק לכך באמת.

 

מבחינתי, זהו מהלך חשוב מאין כמותו, המבסס את צביונה של מדינת ישראל כמדינת רווחה בעלת סולידאריות חברתית, השואפת להבטיח לאזרחיה חיים בכבוד לפחות מהאספקט של דאגה למזון מספק ומזין.

 

ברצוני להודות לראש הממשלה, בנימין נתניהו, על הגיבוי והרגישות החברתית שהפגין בנושא זה, בשיחותיי עמו לאורך כל הדרך ועל הכרעתו להוציא מהכוח אל הפועל את התוכנית החשובה הזו.

 

כמו-כן, אבקש להודות לשר האוצר ולצוותו על הירתמותם למשימה מבלי לפרוץ כללי יסוד חשובים.

 

תופעת העדר ביטחון תזונתי קיימת היום בשדרות נרחבות של האוכלוסייה, והיא התעצמה נוכח המשבר הכלכלי.

בשל כך, אני רואה באישור התוכנית צעד מבורך בהתאמתה של מדינת ישראל למדינות מפותחות בעולם. מדינות החורטות על דגלן לדאוג לצורכיהם של מי שאינם מסוגלים להשתלב בשוק העבודה ולמי ששוק העבודה אינו מקנה לו הכנסה ברמה מספקת.

 

יישום עקרונות התוכנית הלכה למעשה הנם דגל משמעותי במאבק בעוני ויש בהם כדי לתרום ליצירתה של חברה צודקת ושוויונית יותר בישראל.

 

תודה רבה.

 

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית