שר התמ'ת, בן אליעזר: הועדה למדיניות התעסוקה תקבע תוך 90 יום כיצד להגביר את ההשתתפות בשוק העבודה

14 אוקטובר 2009

2009-0045-2891

 

הועדה למדיניות התעסוקה תקבע תוך 90 יום

כיצד להגביר את ההשתתפות בשוק העבודה

 

השר בן אליעזר בוועדה למדיניות תעסוקה

השר בן אליעזר בפתח הישיבה הראשונה של הועדה לבחינת מדיניות תעסוקה שמינה: מצפה להצעות אופרטיביות וקונקרטיות, בין השאר לגבי מבנה שירות התעסוקה וכלי הסיוע אותם אנו מפעילים; עליכם לזהות את תעשיות העתיד שיביאו תעסוקה למשק

 

שר התמ"ת, בנימין (פואד) בן אליעזר, פתח היום את הפגישה הראשונה של הועדה לבחינת מדיניות תעסוקה בישראל אותה מינה באחרונה, בראשותו של פרופ' צבי אקשטיין, המשנה לנגיד בנק ישראל.

 

בין חברי הועדה: פרופ' יוג'ין קנדל, ראש המועצה הלאומית לכלכלה ומ"מ יו"ר הועדה; שרון קדמי, מנכ"ל משרד התמ"ת; אסתר דומיניסיני, מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי; ירום אריאב, מנכ"ל משרד האוצר; ד"ר אודי ניסן, הממונה על התקציבים במשרד האוצר; עו"ד שי סומך, מחלקת יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים; יוסי פרחי, מנכ"ל שרות התעסוקה; רו"ח זאב כושינסקי, יועץ כלכלי ליו"ר ההסתדרות; אריאל יעקובי, יו"ר הסתדרות עובדי המדינה; שרגא ברוש, יו"ר התאחדות התעשיינים; ישראל מקוב, תעשיין; פרופ' גיא מונדלק, מומחה לדיני עבודה וביטחון סוציאלי; פרופ' יוסף תמיר, מנכ"ל תב"ת; ד"ר פייסל עזאייזה, ראש המרכז היהודי-ערבי; פרופ' ג'וני גל, בית הספר לעבודה סוציאלית; ד"ר אנליה שלוסר, מומחה לכלכלת עבודה.

 

במסגרת כתב המינוי של הועדה, היא מתבקשת לבחון הצעות ישימות שמטרותיהן הרחבת מעגל המועסקים, שיפור יכולתם של דורשי העבודה למצוא בזריזות עבודה בשכר נאות והשבחת כישוריה של האוכלוסייה העובדת, וזאת בהתאם להחלטת הממשלה להשגת יעדים בתחומי התעסוקה והעוני במסגרת האג'נדה הכלכלית חברתית למדינת ישראל (החלטה מס. 181 מיום 12.5.2009).

 

לצורך גיבושן של ההמלצות, מתבקשת הוועדה ללמוד את הניסיון הנצבר, בארץ ובעולם, בנוגע לדרכים השונות בהן ניתן לפעול להשגת מדיניות ממשלתית לעידוד תעסוקה, ברת ביצוע ויעילה. הוועדה תזמן לישיבותיה את מי שתמצא לנכון ותקבל לידיה כל חומר הנדרש לה לצורך עבודתה, בכפוף לכל דין.

 

משרד התמ"ת יעמיד לרשות הוועדה כל סיוע שיידרש ממנו, לרבות הקצאת משאבים שונים ומתן נתונים מפורטים. המועצה הלאומית לכלכלה שבמשרד ראש הממשלה תרכז את עבודת המטה המקצועית של הוועדה. חברי הועדה התבקשו להגיש את המלצותיהם תוך 90 יום ממועד קיום ישיבת הועדה הראשונה - היום.

 

השר בן אליעזר אמר היום בישיבה כי "נושא התעסוקה הוא נושא ראשון בחשיבותו בימים אלו בישראל, ולכן 'שיעבדתי' את כל משאבי המשרד מאז כניסתי לתפקיד לצורך זה.

 

"הועדה הזו מורכבת מאנשים מצוינים, מומחים כל אחד בתחומו, וחושב לי שתערכו ניתוח של המצב הקיים ותציעו הצעות קונקרטיות לפעולה ולהתמודדות עם האתגרים הקיימים כיום בשוק התעסוקה.

אני מצפה לתכנית רב-שנתית, שתנתח את המציאות הישראלית העכשווית, וגם תתחשב במגבלות שיש במציאות זו. חשוב להדגיש שאנו מעוניינים בממצאים אופרטיביים - שיהיו ניתנים ליישום, לא המלצות ערטילאיות, אלא ניתוח ראלי שייקח בחשבון את האילוצים והנסיבות בהם אנו פועלים. כולל אילוצי תקציב.

 

"שאלות שקרוב לודאי תצטרכו לשאול יהיו כיצד אנו מטפלים באוכלוסיה בעלת שיעור השתתפות נמוך בשוק העבודה, אם מסיבות של הפיכת הבטחת ההכנסה לדרך חיים ואם מסיבות של קשיים חברתיים ותרבותיים.

 

"עליכם לזהות את תעשיות העתיד, המדגישות את יתרונה היחסי של מדינת ישראל, ומינופם לצורכי תעסוקה הן מפן היצע העובדים, כמו הכשרות מקצועיות והן מפן הביקוש, כמו סיוע לפיתוחם של תעשיות אלו).

 

"עליכם לבדוק את מבנה שירות התעסוקה, בחינת פעילותם של מגוון הכלים הפועלים כיום: הכשרה מקצועית, מסלולי תעסוקה, מעונות יום ועוד, והמלצה על תחומי פעולה חדשים בתמ"ת ועל כלים משלימים".

 

פרופ' אקשטיין אמר כי "הוא וחברי הועדה מודים על הבחירה בהם וכי הם מבינים את גודל האחריות ומוכנים לעבודה מאומצת למען נושא התעסוקה בישראל".

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית