השר שמחון: הפרויקט של משרד החקלאות לשיקום תשתיות ביישובים ותיקים תהפוך אותם למוקד משיכה לאוכלוסיות חדשות

24.9.2009

 

170 יישובים כפריים הגישו בקשות להשתתף בפיילוט של משרד החקלאות לשיקום תשתיות ביישובים ותיקים. עלות הפיילוט 35 מליון ₪

 

 

השר שמחון: המטרה להפוך את הישובים הותיקים למוקד משיכה לאוכלוסיות חדשות ולשדרג את התשתיות כדי שיוכלו לספק את צרכי היישוב המתרחב

 

170 יישובים מושבים וקיבוצים, שהוקמו לפני שנת 64, הגישו בקשה להשתתף בתכנית הפיילוט של משרד החקלאות לשיקום תשתיות ביישובים ותיקים. מתוך 170 היישובים יבחרו 17 שיעמדו בקריטריונים שונים שנקבעו ברשות לתכנון במשרד החקלאות, אשר נוגעים למצב התשתיות ביישוב, מצבו הסוציו אקונומי,קיומן של תוכניות והיתרי בניה, זמינות וייתכנות ביצוע בטווח מיידי.

 

התקציב ההתחלתי של הפרויקט יעמוד על 35 מיליון ש"ח והוא הועבר למשרד החקלאות בהתאם להסכם הקואליציוני בין הליכוד למפלגת העבודה, על פי דרישת שר החקלאות, שלום שמחון. לאחר ביצוע שלב הפיילוט ביישובים שנבחרו יוחל בהליך להפקת לקחים וגיבוש תוכנית רב שנתית לשיקום התשתיות ביישובים ותיקים נוספים שתוגש לאישור הממשלה במסגרתה יקבע התקציב שיועבר בשנים הבאות למשרד החקלאות ליישום פרויקט השיקום התשתיות ביישובים נוספים.

 

השר שמחון אמר כי מטרת התכנית לשדרג את התשתיות ביישובים הותיקים כך שיוכלו לענות על צרכי היישובים המתרחבים וגדלים עם ביצוע ההרחבות בשנים האחרונות. התשתיות הישנות אינן עומדות בעומס ומגבילות את יכולת ההתרחבות של היישוב.

 

במסגרת התכנית יתמוך משרד החקלאות בשיקום כבישים,מדרכות,תאורת רחובות, פיתוח שטחים ציבוריים פתוחים ועוד. התכנית תבוצע באמצעות החטיבה להתיישבות.

 

מוסרת: טלי סולגניק כרמי, יועצת תקשורת לשר החקלאות


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית