השרים הרצוג ושמחון סיכמו על הקמת צוות בינמשרדי, שיבחן הכללת ההדרכה והפיקוח על בטיחות בעבודה החקלאית - במסגרת ממשלתית

13.9.2009

השרים הרצוג ושמחון סיכמו על הקמת צוות בינמשרדי, שיבחן הכללת ההדרכה והפיקוח על בטיחות בעבודה החקלאית- במסגרת ממשלתית

 

שר החקלאות, שלום שמחון, ושר הרווחה, יצחק הרצוג, סיכמו על הקמת צוות בינמשרדי בראשות מנכ"ל משרד הרווחה, נחום איצקוביץ', שיבחן העברת נושא הפיקוח וההדרכה למניעת תאונות עבודה בחקלאות- למסגרת ממשלתית. במהלך כנס לבטיחות בחקלאות שנערך היום באפעל, ביוזמת המרכז החקלאי, פנה שמחון להרצוג וביקש כי שירות ההדרכה לבטיחות, שניתן עד היום לחקלאי באמצעות גופים וולונטריים, יינתן כשירות מטעם הממשלה. שמחון הציע כי שירות זה ייכלל כיחידה בשירות ההדרכה (שה"מ) במשרד החקלאות ויתוקצב בצורה מסודרת. השר הרצוג אמר כי הבטיחות עולה למודעות הציבור רק במקרים של אסונות, אך בפועל הבעיות רבות, וכי בצוות שיבחן הנושא יש לכלול גם את הביטוח הלאומי, המוסד לבטיחות וגיהות והתמ"ת.

 

מתחילת שנת 2009 נפגעו 2950 חקלאים ועובדים במגזר החקלאי מתאונות עבודה. לדברי מנהל המדור לבטיחות במרכז החקלאי, אריה כרנדיש, הנזק למשק הלאומי כתוצאה מהתאונות בחקלאות נאמד ב-85 מיליון שקל, בעיקר כתוצאה מפיצויים שהמוסד לביטוח לאומי נדרש לשלם לנפגעים ובני משפחותיהם ואובדן ימי עבודה. כרנדיש ציין שמספר הנפגעים בחקלאות גבוה פי 2.8 ביחס לתעשייה בישראל וגבוה בהרבה בחקלאות ביחס למדינות המערב. לדבריו, כיום רק כ-20% מהעובדים בחקלאות נחשפים לפעילות הדרכה בתחום הבטיחות והבריאות התעסוקתית בחקלאות. מניתוח התאונות עולה שחלק מהמקרים היה ניתן למנוע, באמצעות פעולות הדרכה נכונה והסברה רחבה בקרב כלל החקלאים והמועסקים בחקלאות ועל ידי נקיטת צעדי זהירות.

 

הכנס שהתקיים היום עסק בדרכים להגברת המודעות לצורך בפעילות מניעה והדרכה מקיפה כדי לצמצם את נגע התאונות והנפגעים בעבודה בחקלאות.

 

מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, אבשלום וילן, תמך ברעיון העברת שירות ההדרכה לבטיחות למסגרת ממשלתית. לדבריו הדבר יחייב הערכות מחודשת ויביא לצמצום התאונות. "אין שום סיבה שמדינה ישראל תעמוד מעל הממוצע העולמי מבחינת מספר הנפגעים. יש כיום זילות של חיי אדם בתחום תאונות העבודה וניתנת לכך חשיבות פחותה ביחס למניעת נפגעי טרור, תאונות דרכים או נפגעי אלימות ודבר זה צריך להפסק".

 

הגורמים העיקריים לתאונות עבודה ולנפגעים בחקלאות הם נפילות מגובה בעיקר בענף המטעים ובענף התמרים, פגיעות והתהפכויות טרקטורים, מכונות חקלאיות ומיכון חקלאי, פגיעות מעצמים נעים או סובבים, רצועות, חגורות וגלי הנעה, פגיעות מחומרי הדברה, רעלים, שאיפת אדים, ריסוסים, פגיעות מחשיפה מרובה לשמש שגורמת למחלות עור ומכות חשמל.

 

מוסרת: טלי כרמי, יועצת תקשורת לשר החקלאות


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית