שר התמ"ת ונשיא התאחדות התעשיינים העבירו פנייה לתעשיינים בעניין הטבעת סימון מיוצר בישראל על מוצריהם
במסגרת קמפיין כחול לבן

2 ספטמבר 2009

2009-0045-2558

 

 

שר התמ"ת בנימין (פואד) בן אליעזר ונשיא התאחדות התעשיינים שרגא ברוש העבירו פנייה לתעשיינים בעניין הטבעת סימון מיוצר בישראל על מוצריהם

 

במסגרת הפעילות של משרד התמ"ת והתאחדות התעשיינים לעידוד רכישות מתוצרת הארץ - "כחול לבן" העבירו שר התמ"ת בנימין (פואד) בן אליעזר ונשיא התאחדות התעשיינים שרגא ברוש לאחרונה פנייה לתעשיינים בנושא סימון מוצרים המיוצרים בארץ.

 

משרד התמ"ת עומד לצאת בראשית חודש ספטמבר לקמפיין לציבור הרחב במטרה לעודד את הציבור לרכוש מוצרים "כחול לבן".

 

בפנייה מציינים בן אליעזר וברוש כי אחד המרכיבים החיוניים להצלחת הקמפיין הוא סימון מוצרים המיוצרים בארץ. הסימון יאפשר לצרכנים המעוניינים לרכוש מייצור מקומי, לזהות את המוצרים המיוצרים בארץ.

 

ההגדרה של מוצר מתוצרת הארץ "כחול לבן" היא מוצר שלפחות 35% מעלות ייצורו בוצעו בישראל ונעשה שינוי מהותי במוצר (המבוססת על הגדרה שבתקנות חובת מכרזים, (העדפת תוצרת הארץ), התשנ"ה-1995.

 

יצויין כי הסטת מכירות של מיליארד ₪ יוצרת 2750 מקומות תעסוקה.

 

להתאחדות התעשיינים סימן רשום אותו ניתן להטביע על המוצרים מתוצרת הארץ.

 

בפנייתם לתעשיינים מזמינים בן אליעזר וברוש את היצרנים של מוצרים העונים על הגדרת "כחול לבן", לפנות להתאחדות בבקשה לקבל אישור להטביע את הסימן על מוצריהם באמצעות אתר ההתאחדות: http://www.industry.org.il/bluewhite

 

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית