ח'כ אורית נוקד, סגנית שר התמ'ת מסכמת את פעילותה בכנס הקיץ של הכנסת ובמשרד התמ'ת
ח"כ אורית נוקד: סיכום כנס הקיץ של הכנסת

חברת הכנסת

אורית נוקד

 

18.8.2009

חברות וחברים שלום רב,

 

עם סיום כנס הקיץ של הכנסת וכארבעה חודשים לאחר כניסתי לתפקיד סגנית שר התעשייה, המסחר והתעסוקה אני מבקשת לעדכן אתכם על פעילותי בתחומי סמכותי ובתחומים אחרים.

 

מעבר לדיווח השוטף ולאחר ההחלטה בדבר כניסתנו לממשלה, החלטה אשר נועדה מצד אחד לממש בנסיבות הפוליטיות הקיימות ובכוחנו המוגבל את דרכנו ומצד שני מחייבת אותנו לעמוד בהסכם הקואליציוני, אני סבורה שעלינו לערוך דין וחשבון בדבר השפעתנו על דרכה של הממשלה.

 

התקציב

 

אין ספק ששורת ההחלטות אשר התקבלו בנוגע לתקציב המדינה הן תולדה ישירה, מובהקת ותקדימית של המשבר הכלכלי ובכלל זה מסגרת הזמן של התקציב (תקציב דו שנתי). הוצאת המונופול על עיצוב התקציב מידי הפקידות באוצר והגעה להסכמות במסגרת דיוני השולחן העגול מהווה שינוי תקדימי ומבורך שמאפשר לאחד את כלל הגורמים במשק לטובת יציאה מהמשבר הכלכלי. הרחבת מסגרות התקציב בתקופה של האטה מהווה אחד מעקרונות היסוד שמפלגת העבודה ואני בתוכה מנסים להוביל בשנים האחרונות. הרחבת התקציב הנוכחית עומדת, אות באות, בעקרון זה - הגדלנו את ההוצאה הממשלתית לצורכי מתן אשראי והבאנו לעידוד הביקוש תוך הקצאת תקציבים להגדלת התפוקה, ההשקעות והתעסוקה.

 

התהליך המדיני

 

בנאום בר אילן הבהיר ראש הממשלה שהממשלה מחויבת להסדר אזורי ומכירה בהסכמים שנחתמו על-ידי ממשלות קודמות. בנאומו קיבל למעשה ראש הממשלה את חזון שתי המדינות. בשבועות הקרובים צפוי הממשל האמריקאי לגבש את עמדתו ולהציג תוכנית להסדר אזורי כולל. בשנה הקרובה תעמוד למבחן השפעתה ויכולת הובלתה של מפלגת העבודה בכל הנוגע להאצת תהליך זה.

 

הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל

 

לצד הישגינו כמפלגה בתחום התקציב וזכויות העובדים נאלצנו להגיע לפשרה בנוגע לרפורמה במינהל מקרקעי ישראל. במסגרת פשרה זו, אשר כללה שינויים רבים במהלך קידום חקיקת החוק, הוקטן השטח באופן משמעותי ביותר ביחס לנקודת ההתחלה וסוכם על הקמתה של ועדת שרים לבחינת שאלת הבעלות אל מול החכירה לדורות. במסגרת דיוני ועדת השרים בכוונתי להמשיך להיאבק על מנת לעמוד על עיקרון החכירה.

 

חוקת מפלגת העבודה

 

בנוגע לאישור חוקת המפלגה אני מקווה שההסכמות אליהן הגענו יבטיחו את יציבותה ויאחדו את כל אלו אשר נוטלים חלק בפעילות המפלגה ומקבלים את כלליה, במוסדותיה, בכנסת ובממשלה, סביב מטרת חיזוקה וקידום מדיניותה.

 

משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

 

תוספת התקציב למשרד

בכל הנוגע לתמריצים לעידוד התעשייה והתעסוקה הצלחנו לעצב במשרד במסגרת דיוני התקציב, בהובלת השר בנימין (פואד) בן אליעזר, חבילה מגוונת של השקעות אשר יתוקצבו במאות מיליוני שקלים: השקעות במחקר ופיתוח במסגרת מסלולי המדען הראשי, עידוד השקעות הון, מסלולי העסקת עובדים חדשים, הקמת והרחבת מפעלים מחוללי שינוי בפריפריה במסגרת מרכז ההשקעות, תמיכה וליווי בעסקים קטנים, סבסוד מעונות היום לאמהות עובדות ועוד.

 

המשבר הכלכלי

הנתונים אשר מתפרסמים בימים אלו בנוגע להתאוששות המשק וההתמתנות באבטלה הינם נתונים מעודדים, אך עלינו לקחת נתונים אלו בעירבון מוגבל. יש להמשיך להשקיע בהרחבת אפשרויות התעסוקה למובטלים ולרכז את ההשקעה במחקר ובפיתוח.

 

תחומי סמכותי במשרד

במסגרת תפקידי העביר השר בנימין (פואד) בן אליעזר לתחומי טיפולי נושאים רבים ומאתגרים וביניהם מינהל סחר הפנים ובתוכו תחום הצרכנות, מרחב התקינה, האגף לבטיחות בעבודה, נציבות לשוויון הזדמנויות בעבודה, האגף לאיגוד שיתופי, והרשמים למורשי נגישות.

 

נאמנה לדרכי ולשליחותי, פעילותי בתחומים אלו נגזרת מתוך ראייה חברתית אשר שמה את האדם, צרכיו ותחומי ההתיישבות והפריפריה במרכז העשייה. במסגרת פעילותי הפרלמנטארית, במהלך השנים האחרונות, ראיתי את תחומי הצרכנות, הבטיחות והנגישות כנושאים חברתיים ראשונים במעלה. בתפקידי כאחראית על פיתוח וקידום נושאים אלו אני פועלת להוציא מהכוח אל הפועל תפיסת עולם זו במגוון הכלים אשר עומדים לרשותי. בנוסף, אני ממשיכה לפעול באופן שוטף לקידום זכויותיהם של הנשים, הגמלאים ובעלי הצרכים המיוחדים.

 

במסגרת פעילותי לקידום ההתיישבות התחלתי בכינוסו של פורום ראשי מועצות אזוריות. במסגרת פורום זה מועלים הנושאים הנוגעים למשרד התמ"ת תוך בחינת השימוש בכלי הסיוע השונים. במקביל הצלחנו להאריך, בהובלת השר, את החלטת הממשלה המעניקה סבסוד מעונות יום גורף להורים באזור עוטף עזה.

 

צרכנות

בתחום הצרכנות נקטתי בחודשים האחרונים מספר פעולות בכמה מישורים שונים: קידום חקיקה ממשלתית, גיבוש רפורמות ביצועיות, הסטת תקציבים, העלאת המודעות הציבורית לחשיבותם של נושאים אלו ומיקוד הפעילות בהגנה על אוכלוסיות מוחלשות כגון: גמלאים, עולים חדשים וקטינים.

 

צוות בין משרדי לשמירת זכויות הצרכן

נוכח העובדה כי בתחום הצרכנות של שירותי התקשורת קיימים פערים אדירים בין כוחו של הצרכן לכוחן של החברות, יזמתי, בשיתוף שר התקשורת, הקמתו של צוות בין-משרדי לשיתוף פעולה יעיל ותכליתי במסגרתו יוחלף מידע לזיהוי התופעות המסחריות אשר מטעות ומביאות לניצול הצרכנים ויגובשו דרכים לאכיפה נקודתית ותקיפה.

 

בחודשים הקרובים בכוונתי להרחיב שיתוף פעולה זה למשרדים נוספים ולקדם יוזמה להכנסת חובת התייעצות עם אנשי המקצוע מתחום הצרכנות בכל פעולה הנוגעת לצרכן. אני מאמינה שזו הדרך להשבת האמון של הצרכנים בכוחן של מערכות הממשל ולטיפול מעמיק בעוולות הצרכניות השונות.

 

אכיפה וחקיקה

לצד פעילות זו אני פועלת בתיאום ראשי המחוזות במשרד התמ"ת לגיבוש כלי אכיפה יעילים ויצירתיים יותר.

 

על מנת לקיים סיעור מוחות פורה ומפרה כינסתי פורום נרחב בהשתתפות עוסקים בתחום הצרכנות ממשרד התמ"ת, מהמגזר השלישי ומארגוני צרכנים שונים.

 

קידמתי במושב הכנסת היוצאת שורה של תיקוני חקיקה אשר מטרתם הסמכת שר התמ"ת לקבוע הוראות בנוגע ל"אותיות הקטנות" בפרסומות, החמרת הענישה על הפרת הכללים בנוגע לדרכי השיווק המכוונים לקטינים ומתן זכות ביטול בעסקאות של מתן שירות כגון אינטרנט, כבלים, לווין וסלולאר. אני נחושה לקדם יוזמות אלו במטרה להבטיח שהצרכן לא יהיה בן ערובה של החברות ולא תישלל ממנו הזכות לקבל החלטה שקולה על סמך כל הנתונים. זכות זו חשובה במיוחד לגבי קשישים, עולים וילדים אשר חשופים לשיטות שיווק אגרסיביות וסובלים יותר מאחרים מפערי מידע.

 

תוכניות להמשך

בחודשים הקרובים בכוונתי להאיץ הליכי חקיקה אלו ולקדם יוזמות נוספות וביניהן: קידום הקמתה של הרשות לסחר הוגן, חקיקת תיקון חוק אשר יאפשר הטלת עיצומים כספיים כבדים על מפירי חוקים צרכניים, הקמת מסגרת לאזרחים המעוניינים להתנדב ולסייע בקידום תחום הצרכנות ("נאמני צרכנות"), הגבלת פרסום מזון לא בריא, תיקון חוק יחידות נופש והכללת מלכודות צרכניות חדשות בחוק, איסור יצירת מחסור במוצרי יסוד, פתיחת מסע הסברה להעלאת מודעות הצרכנים לזכויותיהם ועוד.

 

מרחב התקינה

בתחום הבטיחות והתקינה עליהם אני מופקדת, שמחתי להעניק תו תקן ראשון לעיר ירוחם על עמידה בתקן של מתקני השעשועים לילדים בעיר, וזאת מכוח צו המחייב חובת תו-תקן על מתקנים למשחקי ילדים כולל תחזוקתם.

 

בכוונתי לפעול בנושא זה, אשר אני מלווה בשנים האחרונות, במטרה שרשויות רבות נוספות יעמדו בכללים אלו במהרה. מעבר לפעילות זו, מקודמת גיבושה של אסטרטגיה כוללת לתקינה כאמצעי להגברת הבטיחות לציבור וככלי חברתי ובטיחותי.

 

נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה

פעלתי לתגבור כוח האדם וחיזוקה של הנציבות לשוויון הזדמנויות בעבודה שמטרתה הובלת תהליך של הטמעת שוויון, מיגור הפלייה בשוק העבודה ויצירת מודעות ציבורית לנושאים אלו.

 

זה המקום ליידע אתכם על פתיחת אתר האינטרנט שלי בכתובת: www.noked.co.il

 

אני מקווה שהאתר יהווה אמצעי תקשורת נוסף ובימה עבורכם ועבורי להצגת הפעילות, להחלפת רעיונות, דעות והצעות.

 

שלכם,

אורית נוקד

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית