השר שמחון: סיכום יצוא תוצרת חקלאית למחצית 2009
השר שמחון: סיכום יצוא תוצרת חקלאית למחצית 2009

19.7.2009

 

זינוק בייצוא ירקות ופירות בחמשת החודשים הראשונים של 2009 בהשוואה לחמשת החודשים המקבילים בשנה שעברה

 

בחמשת החודשים הראשונים של 2009 גדל הייצוא החקלאי של ירקות ופירות טריים ב-11.4%. הייצוא שהסתכם בחמשת החודשים הראשנים של 2008 ב-503.8 מיליון דולר הסתכם השנה ב-561.8 מיליון דולר.

 

הענפים שהביאו לגידול הם ענפי ההדרים (רשם עלייה של 31% בערך הייצוא) אבוקדו ופירות (עלייה של 19%) וענף הירקות (עלייה של 11%).

 

לעומת זאת נרשמו ירידות בייצוא הפרחים (27.3%), ירידה בגידולי שדה (28.4) ירידה בייצוא תוצרת שמקורה בבעלי חיים (10.2) וכן נרשמה ירידה בייצוא תוצרת מעובדת 18.7%).

 

שר החקלאות שלום שמחון אומר כי הגידול נובע מהתייעלות הייצור החקלאי והתייעלות חברות הייצוא, בעיקר אגרקסקו. בחמש השנים האחרונות, על אף הקיצוץ במים, זיהו חקלאי ישראל חלון הזדמנויות והכפילו את הייצוא החקלאי של תוצרת טרייה מ-620 מליון דולר ב-2003 ל-1.3 מיליארד דולר ב-2008. המשבר הכלכלי העולמי גרם ב-2008 להקטנת הביקושים ובנוסף לכך שחיקת שערי המטבעות האירו הרובל והפאונד, הביאו לפגיעה ברווחיות והקטנת כמויות הייצוא. הנתונים משנת 2009 מצביעים על התעשתות חקלאות ישראל, והשוק העולמי וניכרת מגמה חיובית של הגדלת הייצוא.

 

שמחון צופה כי הסכם המכס החדש עם השוק האירופי יביא בשנים הקרובות לעלייה נוספת בייצוא, במיוחד בייצוא פירות הקיץ וכי עם סיום משבר המים, והשבת המים למגזר החקלאי תהייה עלייה נוספת.

 

 יצוא תוצרת חקלאית בחמשת החודשים הראשונים של שנת 2009

 

                           (מיליוני $ פו"ב שוטפים ואחוזים)

                               מקור: למס

 

מוסרת: טלי סולגניק כרמי, יועצת תקשורת לשר החקלאות


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית