השר בן אליעזר לנציגות המשפחתונים: נסייע ונמליץ לוועדת המחירים להעלות את שכרכן
השר בן אליעזר לנציגות המשפחתונים: נסייע ונמליץ לוועדת המחירים להעלות את שכרכן

כ"ז תמוז תשס"ט

19 יולי 2009

2009-0154-2207

 

הדגיש כי לא ייתן בשום אופן שהעלות הנוספת תוטל על ההורים

 

שר התמ"ת, בנימין (פואד) בן אליעזר, נפגש הערב עם נציגות ארגוני נשים בעניין שכר המטפלות במשפחתונים.

 

להלן עיקרי דברי השר בפגישה:

 

"אני בהחלט מודע לעבודה הקשה שאתן עושות, אני רואה בעבודתכן כגורם משמעותי המאפשר להורים רבים לצאת לעבוד, בכך אתן גם מחזקות את המשק כולו. מסירותכן והשקעתכן אינה מוטלת כלל בספק.

 

"משרד התמ"ת הוא אינו המעסיק של המטפלות במשפחתונים, ומי שקובע את שכרן היא הועדה לפיקוח על המחירים במשרד האוצר (בה שותפים נציגי משרד התמ"ת). משום כך הכתובת היא לא רק אצלנו. עם זאת, ומתוך הבנה רבה לעלויות אותן אתן נאלצות לספוג, הכוונה היא בהחלט לסייע ולעזור, ולהמליץ בפני ועדת המחירים להעלות את התעריף - אין סיבה שאתן תקבלו שכר קטן מזה של המטפלות שעושות עבודה דומה במעונות היום ובצהרונים.

 

אדגיש - לא אסכים בשום אופן שהעלות, כתוצאה מעליית שכר המטפלות, במידה ואכן נגיע למסקנה שכך צריך להיות, תוטל על ההורים - במיוחד בעת הזו של משבר כלכלי ומיתון. אנו מקיימים דיונים במשרדנו וכן מול משרד האוצר, ואני מקווה שהחלטה בנושא תתקבל בהקדם".

 

השר הורה לאנשי המשרד להגיע לכדי החלטה אל מול האוצר בהתאם ללו"ז של ועדת המחירים, על מנת שההחלטה לא תיאלץ להידחות עד לשנה הבאה אלא תוכל להיכנס לתוקף כבר בשנת הלימודים הנוכחית.

 

לגבי טענת המטפלות בדבר אי-עדכון תעריף המשפחתונים, טענה זו הופרכה מכל וכל. תעריף המשפחתונים עלה בכל פעם שתעריף מעונות היום עלה. לפי נתוני המשרד, משנת 2002, עלות/תעריף סל התשומות עלה ב-21%.

 

משפחתון הינו יחידה בביתה של מטפלת, עד חמישה ילדים בגילאי חצי שנה עד 3.

 

המטפלות במשפחתונים הן עצמאיות, וחוזה ההפעלה שלהן הוא אל מול הרשות המקומית. בד"כ הרשות המקומית היא זו שפונה אל משרד התמ"ת על מנת לאשר את המשפחתונים.

 

המשרד מקצה ומממן רכזת מקצועית על כל 28 משפחתונים. התקציב לסבסוד המשפחתונים מגיע דרך הרשות אל המשפחתון, כשאת החלק הנותר (50%) משלם ההורה בהגבלה לפי צו פיקוח על מחירים.

 

כזכור, מזה כשנתיים טוענות נציגות מנהלות המשפחתונים כי חלה שחיקה בשכרן ובתנאי עבודתן. ביולי 2008 התקיימה ישיבה עם שר התמ"ת דאז, מר אלי ישי, בה העלו הנציגות את הנושאים שלעיל ודורשים התייחסות וטיפול של המשרד.

 

עפ"י סיכום השר ישי נקבע כלהלן:

1.      נציגות המשפחתונים התבקשו למנות צוות מצומצם אשר יהיה נציג של נותנות השירותים בתחום זה, ועימו המשרד יעמוד בקשר לצורך הטיפול בנושאים הדורשים את התייחסותו.

2.      מנכ"ל המשרד ומנהלת אגף מעונות יום התבקשו לבדוק את הטענות והנושאים שהעלו נציגות המשפחתונים ביחס לנושאים שבתחומי אחריות המשרד, על מנת לתת מענה ופתרונות לדרישותיהן של מנהלות המשפחתונים.

3.      המשרד ימנה רו"ח מטעמו ובמימונו על מנת לבחון את תעריף המשפחתונים מול הוצאות התפעול של המשפחתון.

 

המשרד התייחס באופן רציני ומעמיק לטיפול בנושאים שלעיל ולהלן הפעולות שננקטו עד היום ביחס לכל הנושאים שעלו בדיונים עם נציגות המשפחתונים.

·         בשנת הלימודים תשס"ט פרסם האגף למעונות יום הנחיות חדשות כלהלן:

·         קיצור שבוע עבודה לחמישה ימים - מתכונת הפעלה גמישה של 5 או 6 ימים.

·         השלמת הכשרה ל"סוג 1" - בוטלה הדרישה ביחס למטפלות ותיקות

·         לחצן מצוקה - ניתנה אפשרות למנהלות המשפחתונים להסדיר כל אמצעי תקשורתי זמין לקבלת עזרה רפואית מיידית במצבי חירום.

·         ביטוח ילדים - חודדה הנחייה ביחס לדרישת הכיסוי הביטוחי שבאחריות מנהלת המשפחתונים ובאחריות הרשות המקומית או נותן השירותים.

·         המשרד מינה מטעמו ובממונו רו"ח ממשרד הוגן, גינזבורג, יודלביץ ושות' רו"ח לצורך בדיקת עלויות סל המשפחתונים וזאת לאור טענת מנהלות המשפחתונים על שחיקה בהכנסתן כתוצאה מאי עדכון תעריף שכר הלימוד מחד ועלייה מתמדת בעלויות התפעול (מזון, חשמל וכו') - מאידך.

 

רו"ח קובי גינזבורג ביצע בדיקה על בסיס פירוט העלויות של הוצאות התפעול שהציגו לו עשר מנהלות משפחתונים ועל בסיס הנתונים ממרכז המחקר בכנסת.

 

על פי ממצאי הדו"ח עולה שאין להעלות את תעריפי המשפחתונים, אולם כותבי הדו"ח השאירו לבחינת המשרד - האם לכלול במסגרת התעריף רכיבים נוספים כמו למשל הפקדה עצמית של המטפלות לקופת גמל.

 

המשרד פועל מדי שנה בשנה לחיזוק והרחבת השירות ואף משתתף בהיקף משמעותי בעלויות ההכשרה של המטפלות.

 

בכל עת שמתפרסמת הנחייה חדשה על ידי האגף, היא נבחנת לעומק ובכובד ראש, כאשר המטפלת והילדים עומדים לנגד עיני המשרד. המשרד פועל להקלת הנטל על המטפלת, עם זאת המשרד מקפיד לשמור על איזון שיבטיח כי אין הכבדת נטל על ההורים, שמירה על טובת הילדים ושלומם מחד, ורווחתן של המטפלות, מאידך.

 

לפרטים נוספים: אסף אזולאי


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית