שר התמ"ת בן אליעזר: תמונה ועדה חדשה לבחירת הממונה על הגנת הצרכן
השר בן אליעזר במכתב לנציב שירות המדינה והחשב הכלכלי: תמונה ועדה חדשה לבחירת הממונה על הגנת הצרכן במשרד התמ"ת

ט"ז תמוז תשס"ט

8 יולי 2009

2009-0154-1961

 

"מדובר במינוי של מי שיעמוד בראש של גוף חדש וחשוב; אין בכוונתי להסתכן ולהתפשר ואני עומד על כך שיקויים הליך איתור מקצועי ומהימן" l השר התייחס לועדת האיתור: אפילו רק מקריאת הפרוטוקול האחרון של הועדה ברור לכל, כי היא לא התנהלה באופן הראוי לעבודתה של ועדת איתור. חברי הועדה מודים בפה מלא כי הם לא התנהלו נכון, לא נימקו את החלטותיהם, לא דקדקו בפרוצדורה ולא הקפידו על רישום פרוטוקולים שניתן להבין מהם על סמך מה מושתתות המלצותיה המשתנות של הועדה l סגנית השר נוקד: החלטת השר מבורכת - נדרשת מהפכה ביחס המדינה לנושא הצרכנות ולמעמדו של הצרכן; הקמת הרשות והעמדת האדם הנכון ובעל הכישורים המתאימים היא הדרך לתחילת השינוי שנדרש

 

עם כניסתו לתפקיד שר התמ"ת, מצא השר בנימין (פואד) בן אליעזר כי מונחת בפניו המלצה של ועדת האיתור למנות לתפקיד את עו"ד אלישע פלג.

 

על פי ייעוץ משפטי שקיבל השר, המלצת הועדה הייתה פגומה כי לא הייתה מנומקת די צרכה, עד כדי חשש לתוקפה המשפטי. על כן הורה ליושב ראש ועדת האיתור, רו"ח גבריאל מימון, לכנס את הועדה שוב, על מנת להשלים בתוך שבועיים את המלאכה ולנמק את המלצת הועדה, ככל שניתן.

 

ביום 8.6.09 קיימה הועדה דיון מחודש והביאה בפני השר המלצה לבחור בין שתי חלופות: החלופה המועדפת על פי הועדה היא לבחור מועמד מבין שלושת המועמדים שהומלצו בהמלצה המקורית של הועדה מיום 10.3.08. החלופה השנייה היא להורות על מינוי ועדה חדשה.

 

במכתב שנשלח היום (ד') אל נציב שירות המדינה, שמואל הולנדר ואל החשב הכללי במשרד האוצר, שוקי אורן, כותב השר כי לאחר עיון בפרוטוקול הועדה ובחומרים הנלווים להליך הארוך של ועדה זו, הוא הגיע למסקנה כי אין מנוס מפיזור הועדה, ומינוי ועדה חדשה תחתה.

 

"אפילו רק מקריאת הפרוטוקול האחרון של הועדה ברור לכל, כי הועדה לא התנהלה באופן הראוי לעבודתה של ועדת איתור", מפרט השר. "חברי הועדה מודים בפה מלא בפרוטוקול זה, כי הם לא התנהלו נכון, לא נימקו את החלטותיהם, לא דקדקו בפרוצדורה ולא הקפידו על רישום פרוטוקולים שניתן להבין מהם על סמך מה מושתתות המלצותיה המשתנות של הועדה".

 

השר בן אליעזר מוסיף כי "עד לרגע זה לא ברור לי כיצד אירע ששינו חברי הועדה את ההמלצה המקורית שלהם מהמלצה על שלושה מועמדים ראויים באותה מידה, בעיניהם, להמלצה על מועמד יחיד. ברור מן הפרוטוקול שהיו שיחות בעל פה בין החברים, אולם נימוקים מקצועיים - אין. גם לא עלה בידי חברי הועדה לשחזר כעת הנמקה מקצועית שכזו".

 

"אמנם החלטתי תגרום לעיכוב נוסף בהקמת הנציבות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, ותוצאה זו אינה קלה לי. אולם הגעתי למסקנה שאין מנוס מכך. מדובר במינוי של מי שיעמוד בראש של גוף חדש וחשוב. אין בכוונתי להסתכן ולהתפשר ואני עומד על כך שיקויים הליך איתור מקצועי ומהימן".

 

השר מבקש מהולנדר ומאורן כי ירכיבו ועדה חדשה בהתאם להחלטת הממשלה מיום 10.9.06. השר גם ביקש ליידע את כל מי שהגיש מועמדות בפני הועדה על החלטה זו.

 

השר מסכם את מכתבו בכך שהוא מודע לכך כי המועמד מר אלישע פלג הגיש ביום 2.7.09 עתירה נוספת לבג"צ נגד נציבות שירות המדינה, נגדו, נגד הממשלה ונגד יו"ר ועדת האיתור, בדרישה שייקבע שהוא נמצא המועמד המתאים ביותר לתפקיד (בג"צ 5538/09). השר כותב כי "יחד עם זאת, ככל שלא יוצא צו ביניים האוסר קידום ההליכים להקמת ועדת איתור חדשה - הנני מבקש לקדם הליכים אלו".

 

סגנית שר התמ"ת, ח"כ אורית נוקד אמרה כי "החלטת השר מבורכת ומהווה קידום ממשי של תחום הצרכנות. נדרשת מהפכה ביחס המדינה לנושא הצרכנות ולמעמדו של הצרכן. הקמת הרשות והעמדת האדם הנכון ובעל הכישורים המתאימים היא הדרך לתחילת השינוי שנדרש".

 

רצ"ב

§         מכתבו של השר אל הולנדר ואורן.

§         מכתבו של היועץ המשפטי של משרד התמ"ת, מר מיכאל אטלן, אל מר אלישע פלג, מיום 27.4.09, אשר מסביר את החלטת השר לכינוס ועדת האיתור שנית, ואת הרקע המשפטי להחלטה זו.

§         פרוטוקול ועדת האיתור מיום 8.6.09 שהועבר לעיון השר בתאריך 24.6.09.

 

לפרטים נוספים: אסף אזולאי, יועץ תקשורת לשר


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית