ח"כ שלי יחימוביץ על הפרטת הקרקעות (הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל)
הפרטת הקרקעות

‏סימוכין:00600509

‏ירושלים,‏ ‏י"ג תמוז, תשס"ט

‏‏5 יולי, 2009

לכבוד

יו"ר מפלגת העבודה ושר הביטחון

חה"כ אהוד ברק

 

הנדון: ישיבת הסיעה ביום 6 ביולי 2009 בנושא הפרטת הקרקעות ("הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל")

 

אהוד שלום,

 

ביום ב' מתכנסת סיעת העבודה לדון בהפרטה הגדולה ביותר והבלתי הפיכה ביותר שהייתה אי פעם בתולדות המדינה - הפרטת קרקעות הלאום. הפרטה זו עומדת בבסיס מה שמכונה "הרפורמה במנהל מקרקעי ישראל".

 

צר לי על שזהו הדיון המפלגתי הראשון המתנהל בעניין זה, והוא מתרחש אחרי שהחקיקה כבר שועטת קדימה, בעידודה הנלהב של מפלגת העבודה ובהתגייסות מוחלטת של בכיריה, אף שהמהלך עומד בהיפוך גמור לכל ערכי תנועת העבודה.

 

הרפורמה כפי שהיא מוצגת אינה אלא אחיזת עיניים, שכן אין מדובר ברפורמה מנהלית גרידא, שמטרתה שיפור השירות לאזרח וסיוע בסגירת מרפסת (על הצורך ברפורמה כזאת כמעט שאין חולק). מהותה האמיתית של הרפורמה היא הפיכתו של המשאב היקר ביותר שלנו, הקרקע, למטבע עובר לסוחר. זוהי דרמה בתולדות הציונות, לא פחות מזה, בהעבירה את משאב העם, המדינה והלאום - הקרקע - אשר בכוונת מכוון ומתוך ראייה לאומית לדורות הוחזק בידי המדינה - לידיים פרטיות. להפרטה זו, אשר מגמדת כל הפרטה שנעשתה אי פעם, יש השלכות על  הדורות הבאים בכל מימד אפשרי: לאומי, ציוני, כלכלי, חברתי וסביבתי. השלכות אלה לא נבדקו ולא לובנו כלל.

 

מעבר לכך, גוף החוק, אשר נכתב ברישול, בחופזה ולעיתים בערמה - מלא חורים כמו גבינה שוויצרית, חורים שנפערו בו בכוונת מכוון כדי להקל על אלו שיקפצו על מכירת החיסול הזאת. ויודגש: ליבת הרפורמה אינה העברת דירות ובתים באזורים מבונים מחכירה לבעלות. ליבתה היא בשיווק הקרקעות שאינן בנויות. לשווק זה לבעלי הון פרטיים יש השלכות קשות על פיתוח בר קיימא, על מחירי הדירות לזוגות צעירים, ועוד ועוד.

 

כמו כן, הליך החקיקה החפוז וההיסטרי המתקיים כעת בכנסת מלווה בהיעדר מוחלט של מידע הכרחי הנחוץ לשם חקיקה, והצעת החוק אינה מטפלת במגוון של הסדרים ראשוניים (דוגמאות: היקף הקרקע שתימכר, גורלן של חלקות המגורים במגזר ההתיישבותי, מגבלת הקרקע שתתאפשר למכירה לבעל הון אחד, היעדר מכוון של התניית מכירה בתוכניות מאושרות ומפורטות, ועוד עשרות סעיפים דומים). לקונות נרחבות אלה מחייבות דיונים בשיתוף מומחים מתחומים שונים אשר מכירים את הרפורמה על בוריה, ובהיבט האידיאולוגי מחייבים דיונים נוקבים נפרדים.

 

לישיבת הסיעה הוקצו שעה וחצי. למוזמנים נאמר כי ישתתפו בה בין היתר שר השיכון אריאל אטיאס מש"ס, וראש המנהל, ירון ביבי.

 

זו בדיחה, והיא לא מצחיקה.

 

אם מטרת הישיבה לסמן "וי", הרי שלא מדובר ב"וי" אלא בציון שלילי למפרע. אם יש כוונה אמיתית לקיים את הדיון העמוק והמקיף שהאירוע הזה מחייב  - הפורום, עוצמת ההחלטה, והלימוד המוקדם הנדרש להבנת החומר - מחייבים ממדים אחרים לחלוטין של התייחסות, הן ברמת עומק הדיון והן לזמן הממושך שדיון כזה דורש. אי אפשר שבתוך שבועות של הפרטת נתניהו חפוזה יימחקו אבני היסוד של הציונות ותוכרז מכירת חיסול של המדינה.

 

מביכה ומטרידה העובדה שהדיון הראשון שתנועת העבודה מקיימת על הסוגיה הזאת, שהיא בעיקרה סוגייה אידיאולוגית עמוקה הקשורה לזהותנו כמפלגה - מתרחש בהשתתפותו של שר של ש"ס ובנוכחותם של פקידי ממשלה. תמהני אם בש"ס היו מאפשרים שדיון ראשון וחריג בסוגיה תורנית עמוקה וקורעת היה מתקיים בנוכחות שרים ממפלגת העבודה.

 

גם הדברים שיש לי לומר בעניין זה הם נרחבים וכואבים מכדי לשטוח אותם בפורום שכזה, בנסיבות האלה, ובסד הזמן הזה. בנסיבות האלה, אם לא ישונו, ראוי שלא לקיים את הישיבה כלל.

 

 

 

בכבוד רב,

 

 

חברת הכנסת

שלי יחימוביץ'

 

 

העתקים:

שר התמ"ת, חה"כ בנימין בן אליעזר

השר לענייני מיעוטים, חה"כ אבישי ברוורמן

שר הרווחה והשירותים החברתיים, חה"כ יצחק הרצוג

שר החקלאות ופיתוח הכפר, חה"כ שלום שמחון

סגן שר הביטחון, חה"כ מתן וילנאי
סגני תשר התמ"ת, חה"כ אורית נוקד

חה"כ דניאל בן סימון

חה"כ איתן כבל

חה"כ אופיר פינס-פז
חה"כ עמיר פרץ

חה"כ יולי תמיר

יו"ר ההסתדרות הכללית החדשה, מר עופר עיני

מזכיר התנועה הקיבוצית, מר זאב שור

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית