שר התמ"ת בן אליעזר: מהפכה בשילוב אמהות במעגל התעסוקה; זכאות למימון צהרונים - לפי חתך סוציו-אקונומי בכל רחבי הארץ
בן אליעזר: מהפכה בשילוב אמהות במעגל התעסוקה; זכאות למימון צהרונים - לפי חתך סוציו-אקונומי בכל רחבי הארץ

כ"ה סיון תשס"ט

                        17 יוני 2009

                        2009-0154-1517

 

שר התמ"ת הניח הצעת החלטה שתעלה את שיעור הזכאים למימון צהרונים מ-10,000 ל-18,000 ילדים

 

שר התמ"ת, בנימין (פואד) בן אליעזר, הגיש היום (ד') למזכירות הממשלה הצעת החלטה שעיקרה: שילוב אמהות במעגל התעסוקה. מדובר בהצעה מהפכנית, שקובעת מחדש את הקריטריונים לזכאות למימון שהייה בצהרונים. עד היום, היו מספר החלטות ממשלה בעניין, אשר קבעו כי גם יישובים חזקים ברמתם הסוציו-אקונומית, כמו עומר לדוגמה, זכאים להשתתפות במימון.

 

אם תאושר ההצעה החדשה של השר בן אליעזר, התמיכה תינתן לאמהות המתגוררות בישובים המדורגים באשכול 1 עד 4 לפי המדד החברתי-כלכלי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, וזאת בהתאם למבחני תמיכה שיקבעו ע"י משרד התמ"ת ובהסכמת אגף התקציבים באוצר. (כל יישוב בארץ מחולק ל-10 אשכולות, כשלאשכול 10, הגבוה ביותר, משויכים היישובים ה"חזקים" ביותר בארץ).

 

לעניין הורה יחיד, תינתן התמיכה בכל רחבי הארץ, וזאת בהתאם למבחני תמיכה שיקבעו ע"י משרד התמ"ת ובהסכמת אגף התקציבים באוצר.

 

בעקבות ההחלטה החדשה, צפוי לעלות מספר הילדים שזכאים למימון מ-10,000 ילדים בעלות של 31 מליון ₪, ל-18,000 ילדים בעלות של 50 מליון ₪. משרד התמ"ת מצביע על המקורות התקציביים לכך מתוך ה-200 מליון ₪ שהוקצבו בהסכמים הקואליציוניים לטובת אגף מעונות יום וצהרונים בתמ"ת.

 

שר התמ"ת, בנימין (פואד) בן אליעזר אמר כי "ההחלטה החדשה עושה סדר בכל ההחלטות הקודמות בעניין, ומציעה קריטריונים ברורים ובפריסה ארצית. המטרה שלנו היא לאפשר לכמה שיותר אמהות להשתלב בשוק העבודה, בעזרת מימון השהייה בצהרונים, תוך דגש על אוכלוסיות ששיעור השתתפותם במעגל העבודה נמוך". בעניין מימון מעונות יום אמר השר כי "נעשית עבודת מטה גם בעניין זה ואני מקווה שנביא בשורות בקרוב".

להלן נוסח הצעת ההחלטה:

 

שילוב אמהות במעגל התעסוקה - השתתפות במימון שהייה בצהרונים

 

הצעה להחלטה

 

מחליטים:

 

1.      לקבוע כי על מנת לסייע לשילובן של אמהות בשוק העבודה ולהגדיל את שיעור השתתפותן בקרב העובדים במשק, יפעל משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה להקל את נטל התשלום בגין הטיפול בילדיהן השוהים בצהרונים מוכרים כמפורט בהחלטת ממשלה מס' 148 מיום 12.5.09, באמצעות מתן תמיכה לאמהות המתגוררות בישובים המדורגים באשכול 1 עד 4 על פי המדד החברתי כלכלי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, וזאת בהתאם למבחני תמיכה שיקבעו ע"י משרד התמ"ת ובהסכמת אגף התקציבים.
התמיכה, בהתאם למבחני התמיכה, תינתן בכפוף לבחינת זכאות על פי מבחן הכנסה, על פי טבלת שכר הלימוד של צהרונים מדורגת על בסיס הכנסה לנפש במשפחה.

2.      לקבוע כי תמיכה בגין הטיפול בילדי הורים יחידים (לעניין החלטה זו: הורה יחיד - כהגדרתו בחוק משפחות חד הוריות, תשנ"ב-1992) השוהים בצהרונים, תינתן בכל הארץ, בהתאם למבחני תמיכה שייקבע משרד התמ"ת, בהסכמת אגף תקציבים.

3.      לקבוע כי החלטת ממשלה זו תהיה בתוקף לשנת הלימודים: תש"ע ותשע"א .

 

דברי הסבר

 

רקע כללי

 

השתתפות משרד התמ"ת בגין עלות הטיפול בילדים השוהים בצהרונים ניתנה להורים עובדים החל משנת הלימודים התשס"ח מכוח החלטת ממשלה 3689 והתבססה על ישובים בעלי עדיפות גבוהה בתכנית מסלול תעסוקה שהפעיל המשרד, מעת לעת. השתתפות זו של המשרד נועדה לסייע לאמהות להשתלב בשוק העבודה ולהוות תמריץ להגדלת היקף שעות עבודתן.

 

במסגרת החלטה זו מעוניין משרד התמ"ת לייעד את התמיכה הניתנת בגין השהות בצהרונים רק לאמהות המתגוררות בישובים המדורגים באשכולות 1-4 על פי המדד החברתי- כלכלי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן: הלמ"ס) והמשתייכות לאוכלוסיית הזכאות על פי מבחני התמיכה.

 

כיום, יותר ויותר נשים מעונינות לצאת לעבודה ולתרום לכלכלת המשפחה, אולם ללא עידוד ותמיכה במימון הוצאות הטיפול בילדיהן במסגרות מוכרות, מתקשות אמהות אלו להשתלב בעולם העבודה ולשרוד בו. במסגרת מתן התמיכות מסוג זה - מושמות אמהות במרכז - הן בשל העובדה כי סקרים שנערכו בנושא, ע"י מינהל תכנון וכלכלה במשרד, מצביעים על מתאם בין גובה שכ"ל למסגרות הטיפול בילדים לבין כדאיות היציאה לעבודה, והן בשל רמת השכר הנמוכה של נשים לעומת גברים.

 

ההצדקה למיקוד התמיכה הממשלתית בישובים המדורגים על פי המדד החברתי כלכלי באשכולות 1-4 של הלמ"ס, מתבססת על הנימוקים הבאים:

 

1.      המדד החברתי כלכלי מביא בחשבון את מאפייני האוכלוסייה בהיבטים כלכליים וחברתיים שונים כמו רמת ההכנסה ומשתנים דמוגרפים נוספים המשפיעים על היכולת התעסוקתית של התושבים בישובים אלו. ישובים באשכולות אלו מתאפיינים ברמת תעסוקה נמוכה ורמת אבטלה גבוהה, ביחס לישובים באשכולות אחרים. אומדן לשיעור התעסוקה באשכולות 1-4 הנו 45% בעוד שביתר הישובים באשכולות האחרים עומד על 54%. שיעור האבטלה עומד בממוצע על 9.5% בעוד ששיעור האבטלה הממוצע הארצי הוא 6%.

2.      מסגרת הצהרון היא מסגרת משלימה למסגרות החינוך הפורמאלי (הפועלת בצהריים מסיום הלימודים בגנים ובבתי הספר ועד לשעה 1600 וכן בין השעות 8.00-16.00 בימי החופשה של מערכת החינוך הפורמאלית). באמצעות מעורבות ממשלתית מן הסוג המוצע יש כדי להשפיע על שיעור ההשתתפות בשוק העבודה בישובים אלו תוך הגדלת כדאיות היציאה לעבודה, מתן אפשרות לאמהות להגדיל את היקף משרתן של האמהות ואף להשפיע על רמת הכנסה הפנויה של המשפחה ושיפור סיכוייה להשתלבות תעסוקתית וחברתית טובה יותר.

3.      מתן התמיכה ועידוד של אמהות המתגוררות בישובים המדורגים באשכול 1-4 של הלמ"ס יתרום להשגת היעדים הבאים: הגדלת שיעור המועסקים והאמהות בפרט; צמצום פערים בין התושבים המתגוררים בישובים המדורגים באשכולות 1-4 של הלמ"ס לתושבים המתגוררים בישובים המשתייכים לאשכולות הגבוהים יותר והגברת שיויון בפוטנציאל ההזדמנויות התעסוקתיות .

 

מתן תמיכה ביחס לילדי הורים יחידים תמשיך להינתן בכל הארץ, ללא אבחנה ביחס למקום המגורים, מוצדקת משפטית בשל היותה העדפה מתקנת של קבוצת אוכלוסייה זו וזאת לאור מאפייניה המיוחדים, קשייה בהישרדות בשוק העבודה ונטייתה של אוכלוסייה זו להשתלב בעבודות במשרות חלקיות בשל קשיי המימון של מסגרות הטיפול בשעות שלאחר שעות הלימודים הפורמאליות. הורים אלו נושאים באופן בלעדי בנטל גידול ילדיהן, שיעור השתתפותן של אמהות שהן הורה יחיד נמוך באופן משמעותי ביחס להורים אחרים הדבר אף תואם את עמדת חוק משפחות חד הוריות, תשנ"ב- 1992 בדבר מתן הטבות לאוכלוסייה זו.

החלטות ממשלה קודמות: החלטת ממשלה מס' 3689 מיום 5.6.05, החלטת ממשלה מס' 4025 מיום 24.8.08, החלטת ממשלה מס' 148 מיום 12.5.09.

 

היבטים ביצועיים:

 

בצהרונים - ניתנה בתשס"ט תמיכה לכ-10,000 ילדים בעלות תקציבית של 31 מלש"ח. משוער כי התמיכה במסגרת החלטה זו תורחב לכ-18,000 ילדים . התוספת התקציבית שתידרש תהיה ממקורות המשרד.

 

השפעות אפשריות להחלטה (כלכלה, חברה, סביבה וממשל):

מתן התמיכות כמפורט בהחלטה זו מהווה תמריץ להשתלבות אמהות במעגל העבודה ותמריץ להגדלת היקף שעות עבודתן.

 

עמדת שרים אחרים שההצעה נוגעת לתחום סמכותם

עמדת שר האוצר- טרם ניתנה.

 

חלופות להצעת ההחלטה:

אין

 

הזיקה שבין ההצעה לבין יעדי הממשלה:

החלטה זו נועדה לעודד שילובן של אמהות במעגל העבודה והגדלת הכדאיות שליציאה לעבודה, והגדלת היקף המשרה.

 

החלטה זו מבטאת את יעדי המדיניות של הממשלה להגדיל את שיעור העובדים במשק בכלל ועידוד שילובן של נשים בשוק העבודה בפרט. עמדת היועץ המשפטי של המשרד יוזם ההצעה

 

סומך ידיו על ההצעה.


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית