שר התמ"ת, בן אליעזר: ‎‎‎‎תכנית הרפורמה "אורות לתעסוקה" תורחב לפריסה ארצית בצורה מדורגת
תכנית הרפורמה "אורות לתעסוקה" תורחב לפריסה ארצית בצורה מדורגת - באם ייעשו בה תיקונים "חברתיים"

 כ"ה סיון תשס"ט

                   17 יוני 2009

                   2009-0154-1480

 

שר התמ"ת בן אליעזר סיים את סבב הפגישות עם כלל הגורמים הנוגעים לתכנית l השר מבקש לערוך תיקונים בתכנית, ביניהם: שירות התעסוקה יהיה אחראי על ההשמה ב-270 הימים הראשונים; הפרדה בין אוכלוסייה בעלת ותק בהבטחת הכנסה לבין ותק קצר; השתתפות בתכנית עד גיל 60 בלבד; מלכ"רים ושירות תעסוקה יוכלו לגשת למכרז ותינתן עדיפות לחברות שיוכיחו יכולת שיקום מקצועי ; בחצי השנה הראשונה ימשך תשלום תמיכה חודשית למי שמושם במסגרת התכנית l "היעד שלי - החזרת אנשים למעגל העבודה - עם זאת לא נהיה קבלנים בבני אדם"

 

מאז כניסתו לתפקיד, ובמיוחד לאחר אישור תקציב 2009 בממשלה, ערך שר התמ"ת, בנימין (פואד) בן אליעזר מספר רב של דיונים, הן פנימיים והן עם גורמים חיצוניים בנושא תכנית "אורות לתעסוקה". השר ערך סבב פגישות סדור עם כל הגורמים המרכזיים המעורבים בתכנית ושמע את עמדתם לגבי הסוגיות השונות העולות מהפעלתה, בין השאר נפגש עם חברי כנסת, נציגי בנק ישראל, משרד האוצר, משרה הרווחה, משרד המשפטים, שירות התעסוקה, המוסד לביטוח לאומי, הסתדרות העובדים, מכון המחקר "ברוקדייל", נציגי המפעילים של התכנית וכן עם נציגי הארגונים החברתיים.

 

בדיון מסכם שנערך אתמול (ג'), עדכן השר בן אליעזר את אנשי המקצוע במשרדו, יחד עם מנהל שירות התעסוקה, אודות החלטתו. לאחר שנשקלו עמדות הצדדים המעורבים, המלצות מומחי המשרד, נתוני המחקרים המלווים של מכון "ברוקדייל" והמוסד לביטוח לאומי ועל בסיס המלצות הוועדה הציבורית-מדעית של האקדמיה למדעים (ועדת יערי) אמר והחליט השר:

 

1.      נתקלתי בתכנית זו כ"מציאות קיימת". נכנסתי בזמן קצר לעובי הקורה, על מנת ללמוד את התכנית לעומקה בשל הצורך להחליט על עתידה במסגרת תקציב 2009 ועם סיום הוראת השעה לגביה כחוק.

2.      היעד שלי הוא ברור - החזרת אלפי אנשים אל מעגל העבודה, וביטול "מקצוע האבטלה". יש חשיבות רבה, לנו כחברה, לשלב מקסימום אנשים בשוק העבודה. אדם המתעורר בבוקר, ויוצא לעבודה - רואה אל מול עיניו תקווה, תקווה הנעלמת כשאדם קם בבוקר וחי מהבטחת הכנסה ומוצא עצמו ללא מעש.

3.      שילוב אנשים במעגל העבודה משפיע על אורח החיים של כולנו, משפיע על ילדינו, על הביטחון ברחובות ועל החוסן החברתי שלנו.

4.      עם זאת, לא אתן שיגררו בכוח לעבודה, את אלו שהתנאים הפיזיים והמנטאליים שלהם לא מאפשרים זאת. אני לא מוכן שנהיה קבלנים בבני אדם. אכן נעשו תיקונים רבים במרוצת השנים בתכנית, והתלונות על יחס לא הולם של המפעילים פחתו משמעותית, ואני עוקב מקרוב אחר כל תלונה שכזו.

5.      השר רואה חשיבות בהמשכה של התכנית ובהרחבתה לפריסה ארצית בצורה מדורגת. לפי הנתונים שהוצגו בפניו, התכנית במתכונתה הנוכחית ולאחר מקצה השיפורים שנערך בה, אכן סייעה למובטלים רבים לחזור למעגל התעסוקה.

6.      הפרדה לאוכלוסייה "קשה" ו"קלה": תעשה הפרדה בין אוכלוסיית מקבלי הבטחת הכנסה בעלת ותק בהבטחת הכנסה ("הבטחת הכנסה קשה") לבין אלה הנמצאים זמן קצר בהבטחת הכנסה ("הבטחת הכנסה קלה"), זאת בהתאם לתקופה בה הם מבקשים את הגמלה.

7.      נקודת החיתוך בין אוכלוסייה "קשה" ל"קלה": תהיה שהות של 270 יום, בתקופה זו יהיה אחראי שירות התעסוקה. נקודת חיתוך זו נבחרה על סמך נתוני שירות התעסוקה המורים כי עד 270 יום השירות משיג תוצאות חיוביות בהשמת עובדים ומעבר לנקודת החיתוך יש נפילה חדה ביכולת השירות לספק השמות.

8.      גילאי המשתתפים בתכנית: עד 60. מעבר לגיל זה - השתתפות וולונטרית. כלי הטיפול באוכלוסייה המבוגרת נבחנים ע"י ועדת תמיר ויובאו לאישור השר.

9.      הכשרה מקצועית: תהווה חלק מהתכנית ותינתן לפי צרכי המשתתף. ההחלטה אם מתאימה גישה של "עבודה תחילה" או הכשרה תחילה" תתקבל לפי מאפייני המשתתף.

10.  מכרז לפריסה ארצית של התכנית יכלול את הדרישות הבאות:

§        יעדי המכרז: על המכרז להשיג יעדים חברתיים.

§         גופים שיוכלו לגשת למכרז: גופים עסקיים, מלכ"רים ושירות התעסוקה.

§        שיקום מקצועי: יש לקחת בחשבון את האדם שבמרכז התכנית ורק אח"כ נגזרות תקציביות. תינתן עדיפות לחברות שיוכיחו יכולת שיקום מקצועי של משתתפים הזקוקים לכך.

§         המשך תשלום תמיכה חודשית למי שיושם בעבודה: מי שיתחיל לעבוד ימשיך ליהנות מתמיכה חודשית (בין גמלה ובין תמיכה בשיעור זהה) לתקופה של שישה חודשים מיום תחילת עבודתו.

11.  תקבע עילה של חוסר מסוגלות תעסוקתית למי שאינם יכולים להיעזר בתכנית. השר קבע כי בחישוב ארוך טווח תכנית "אורות לתעסוקה" תביא לחיסכון משמעותי בכספים המועברים. הסכומים שיתפנו, יהוו מקור תקציבי לשיפור והרחבת הטיפול באוכלוסייה החלשה ביותר בחברה הישראלית. כספי העברה שיחסכו בתכנית ישמשו להגדלת סכומי הכסף הניתנים לאנשים אלו בשירותים ובגמלאות. השר הנחה כי יש לפעול לתיקון חקיקה על מנת להגדיל את גמלת הבטחת ההכנסה עבור אוכלוסייה זו.

12.  השר הנחה את הלשכה המשפטית לבוא בדברים עם משרד האוצר לתיקון נוסח חוק ההסדרים בהתאם לעמדתו.

13.   השר הנחה את מנהלת אורות לתעסוקה ואת הלשכה המשפטית לפעול מול ועדת המכרזים הבינמשרדית על מנת לערוך במסמכי המכרז שנמצאים כעת בהכנה את השינויים הנגזרים מעמדתו.

14.  השר הביע את הערכתו הרבה לשירות התעסוקה וקבע כי השירות ימשיך לפעול בעתיד כגורם מרכזי בשוק העבודה בישראל.

15.  השר אמר כי יש להמשיך במלוא המרץ בדיונים על מנת לחתום על הסכם קיבוצי עם עובדי שירות התעסוקה כפי שנקבע בסיכומים שלו עם משרד האוצר והסתדרות העובדים.

16.  השר קבע כי ימשיך להיפגש באופן תדיר עם הארגונים החברתיים בנושא זה, לאחר התרשמותו העמוקה מהמפגש שערך אתם.

 

לבסוף, שר התמ"ת, בנימין (פואד) בן אליעזר ציין כי "התיקונים שנערכו מאזנים בין הצורך שלנו כחברה לדאוג להחזרת עשרות אלפי אנשים למקומות העבודה, לבין הצורך שלנו כחברה לשמור על אנושיות ולהתייחס בכבוד לאלו מאיתנו שאינם מסוגלים לעבוד ונפלטו בשל כך ממקום עבודתם. אני בטוח כי הממשלה, ובתוכה משרד האוצר, יסייעו בעדי להעביר תיקונים מחויבי מציאות אלו".

 

כזכור, הוסכם בחוק ההסדרים כפי שעבר בממשלה לפני כחודש, כי בידי שר התמ"ת תיוותר "זכות וטו בלעדית" להוציא את התכנית מחוק ההסדרים.

 

לפרטים נוספים: אסף אזולאי, יועץ תקשורת לשר

 

לקריאת תמצית דו"ח הערכה של התכנית אורות לתעסוקה - לחצו כאן


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית