ח"כ אורית נוקד: פירוט תפקידי כסגנית שר התמ"ת ודרכי התקשרות אלי
ח"כ אורית נוקד: פירוט תפקידי כסגנית שר התמ"ת ודרכי התקשרות אלי

19.5.2009

חברות וחברים שלום רב,

 

עם כניסתי לתפקיד סגנית שר התעשייה, המסחר והתעסוקה אני מבקשת לעדכן אתכם על התחומים במשרד בהם  תתרכז פעילותי ובנוסף להעביר לרשותכם את דרכי ההתקשרות עימי ועם אנשי משרדי על מנת שנוכל לעמוד בקשר הדוק ורציף.

 

גם בתפקידי כסגנית השר, בכוונתי להשתמש בדיון נוקד כבימה להחלפת דעות, הצגת פעילותי וככלי להידוק הקשר בינינו.

 

בימים האחרונים אושר תקציב המדינה על ידי הממשלה. הרחבת מסגרת התקציב עליה הוחלט בממשלה מספקת כלים ממשיים להתמודדות נכונה ויעילה עם המשבר הכלכלי. עסקת החבילה אשר גובשה במסגרת אישור התקציב מבטיחה הגנה על זכויות העובדים והשקעה מאסיבית של תקציבים בעידוד התעסוקה ובמגוון של יוזמות והשקעות על מנת להבטיח יציאה הדרגתית מהמשבר הכלכלי וחזרה לצמיחת המשק. במסגרת דיוני התקציב הביא השר בנימין (פואד) בן אליעזר להגדלה משמעותית בתקציב משרד התמ"ת במטרה לממש יעדים אלו. הוצאת המונופול על עיצוב התקציב מידי פקידות האוצר והגעה להסכמות במסגרת דיוני השולחן העגול היא שינוי תקדימי אשר מאפשר לאחד את כלל הגורמים במשק לטובת יציאה ממשבר זה.

 

במסגרת תפקידי העביר השר בן אליעזר לאחריותי נושאים רבים ומאתגרים וביניהם מינהל סחר הפנים במשרד, הקמתה וביסוסה של הרשות לסחר הוגן והגנת הצרכן, אחריות על מכון התקנים, וגיבוש אסטרטגיה כוללת לתקינה כאמצעי להגברת הבטיחות לציבור וככלי חברתי ובטיחותי. כמו כן, הועברה לידיי האחריות על אגף הבטיחות בעבודה שמטרתו שמירה על בטיחות ובריאות העובד והפיקוח על הנציבות לשוויון הזדמנויות בעבודה שמטרתה הובלת תהליך של הטמעת שוויון, מיגור הפלייה בשוק העבודה ויצירת מודעות ציבורית לתרומת השוויון ומחיר האפליה. בנוסף לכל אלו קיבלתי לתחום סמכותי את האגף לאיגוד שיתופי, את הסמכות על הרשמים השונים וביניהם הרשמים למורשי נגישות, הסמכות על הרשות להסמכת מעבדות ועוד.

 

נאמנה לדרכי ולשליחותי, בכוונתי לפעול בתחומים אלו מתוך ראייה חברתית אשר שמה את האדם וצרכיו במרכז העשייה. במסגרת פעילותי הפרלמנטארית, במהלך השנים האחרונות, ראיתי את תחומי הצרכנות, הבטיחות והנגישות כנושאים חברתיים ראשונים במעלה. בתפקידי כאחראית על פיתוח וקידום נושאים אלו אפעל להוציא מהכוח אל הפועל תפיסת עולם זו במגוון הכלים אשר עומדים לרשותי - חקיקה ממשלתית, רפורמות ביצועיות, הסטת תקציבים, העלאת המודעות הציבורית לחשיבותם של נושאים אלו ועוד.

 

לצד הפעילות בנושאים שבתחום סמכותי אפעל לקידום האישה בישראל על ידי יוזמות לביסוס ופיתוח רשת מעונות היום בהם תומך משרד התמ"ת וכן אפעל למען פיתוח חברתי על ידי הרחבת ההכשרות המקצועיות שבמשרד.

 

גם בימים אלו של שחיקה גדולה במסגרת המפלגתית אני מאמינה שאם נתמיד בדרכנו ונעבוד יחד נוכל להגיע להישגים משמעותיים.

 

אשמח לעמוד לרשותכם בכל עניין בדרכים הבאות:

לשכה - לאה 02-6662502          

לשכה - פקס 02-6662557

ליאת - 050-6230448

דוא"ל: sganit-sar@moital.gov.il

                                                                                                שלכם,

                                                                                                אורית נוקד                    


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית