השר בן אליעזר: תוכנית הרפורמה "אורות לתעסוקה" תוארך לניסיון בשנה ותוצא מחוק ההסדרים
השר בן אליעזר: תוכנית הרפורמה "אורות לתעסוקה" תוארך לניסיון בשנה ותוצא מחוק ההסדרים

י"ב אייר תשס"ט

                        6 מאי 2009

                        2009-0154-511

 

סוגיית הרחבת התוכנית צריכה להמשיך ולהיבחן ולכן תוצא מחוק ההסדרים; ועדה בראשות פרופ' יוסי תמיר תמליץ על הטיפול במקבלי הבטחת הכנסה מעל גיל 45

 

שר התמ"ת, בנימין (פואד) בן אליעזר קיים מאז כניסתו לתפקיד מספר דיונים בנושא תוכנית "אורות לתעסוקה" בהשתתפות הגורמים המקצועיים במשרדו, שירות התעסוקה וכן ערך דיונים אל מול נציגי העובדים והמעסיקים.

 

להלן עיקרי הצעדים עליהם החליט השן בן אליעזר באשר לעתידה של התוכנית:

 

  1. השר רואה חשיבות בהמשכה של התוכנית. לפי הנתונים שהוצגו בפניו, התוכנית במתכונתה הנוכחית ולאחר מקצה השיפורים שנערך בה, אכן סייעה למובטלים רבים לחזור למעגל התעסוקה.
  2. מאחר והוראת השעה שמכוחה פועלת תוכנית "אורות לתעסוקה" באופן ניסיוני פגה ב-31.7.09, ואין כוונה לסיים את התוכנית, יש לפעול בהקדם לארכת הוראת השעה באמצעות חוק ההסדרים.
  3. יחד עם זאת, יש לפעול על מנת להוציא מחוק ההסדרים את סוגיית הרחבת התוכנית עד להשלמת בחינת התוכנית בצורה מעמיקה. השר אינו מסכים להרחבה של התוכנית "כטייס אוטומטי", וללא בדיקה ראויה של כלל ההיבטים הנוגעים אליה.
  4. השר הנחה את יו"ר מנהלת התוכנית להחזיר לפעילות מלאה בתוכנית משתתפים בעלי מוגבלויות רפואיות. קבוצת משתתפים זו, ביחד עם 3 קבוצות נוספות - עולים, אקדמאים ובעלי ותק רב בהבטחת הכנסה, הועברו למסלול מיוחד בתוכנית עד שיוכנו להם כלי טיפול מיוחדים. לאחר הכנת הכלים המיוחדים ואישורם ע"י ועדה בראשות פרופ' יוסי תמיר, החזיר שר התמ"ת הקודם את שלוש הקבוצות האחרות לתוכנית מלאה כבר בפברואר השנה.
  5. לכנס את הוועדה לבחינת כלים מיוחדים בתוכנית בראשות פרופ' יוסי תמיר, שתציע לשר כלי טיפול באוכלוסיית מובטלים מקבלי הבטחת הכנסה מעל גיל 45. כדי לבחון את סוגיית השתתפותם בתוכנית
  6. לכנס מיידית את "ועדת האזורים" שתציע לשר אזורים חדשים להפעלת התוכנית הניסיונית.

השר קבע להמשיך ולרדת לעומקה של הסוגיה בעריכת דיונים נוספים, בפגישות עם הצדדים המעורבים ובסיורים בשטח.

 

לפרטים נוספים:

אסף אזולאי, 050-6206616; אלעזר נבו, 050-6206630


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית