שר החקלאות, שלום שמחון, במסיבת עיתונאים הפותחת את תערוכת אגריטך
שר החקלאות, שלום שמחון, במסיבת עיתונאים הפותחת את תערוכת אגריטך

 

5.5.2009

 

 

במסיבת עיתונאים שפתחה את תערוכת אגריטך אמר שר החקלאות, שלום שמחון, כי תערוכת "אגריטך" מהווה נדבך חשוב בחיזוק שיתוף הפעולה של ישראל עם מדינות רבות בתחום החקלאות, המשפיעה על תחומים נוספים ביחסי ישראל ומדינות העולם, לרבות התחום המדיני, וכי משרד החקלאות מוביל מדיניות של שיתוף מדינות רבות בידע ובניסיון שנצבר בישראל בתחום הפתוח הטכנולוגי החקלאי. לידע זה חשיבות רבה, במיוחד לנוכח משבר המזון העולמי ומשבר המים. הביקוש לידע חקלאי וטכנולוגיות מתקדמות שפותחו בישראל נוגע בתחומים מגוונים, בהם: השקיה וניהול משק מים וגידול צמחים על מים שוליים ומושבים, שימור קרקע ועצירת המדבור, טיפול בתוצרת טרייה לאחר קטיף, הובלה ימית של תוצרת תוך הוזלה משמעותית בעלויות הייצוא ותרומה לסביבה (הובלה אווירית נתפסת כמזהמת), ניהול משק החלב (רובוטיקה בחליבה), ייצוא ידע בביוטכנולוגיה, בין השאר לפתרון משבר המזון: בידוד גנים האחראים לתהליכים שונים בצמח ובמשק החי המשפיעים על קבלת יבולים גבוהים יותר, עמידים למחלות, ובעלי תכונות בריאות, פיתוח וייצוא ידע בתחום אנרגיה חלופית 'ירוקה' (ביודיזל) תוך שימוש בצמחים בלתי אכילים, הגדלים על קרקעות שוליות ועל מים מושבים.

 

שמחון הציג המגמות ביצוא החקלאי לשנת 2008 (ינואר – דצמבר 2008)

 

השנה החולפת עמדה בצילו של המשבר הכלכלי העולמי שמטבע הדברים השפיע גם על הביקושים ועל הייצוא החקלאי הישראלי. 

 

  • ערך היצוא החקלאי הכולל (של תוצרת טרייה ומזון מעובד) עמד בשנת 2008 על כ-2 מיליארד דולר, ירידה של כ-2% לעומת שנת 2007. ערך היצוא החקלאי הטרי עמד על כ-1.13מיליארד $ - ירידה של 9% לעומת שנת 2007.
  • ערך היצוא החקלאי הטרי למדינות האיחוד האירופאי לשנת 2008 עומד על  כ-885 מיליון $, ירידה של כ-13% לעומת שנת 2007. היצוא לאיחוד האירופאי מהווה כ-78% מסך היצוא החקלאי הטרי, ירידה של כ-3.5% לעומת שנת 2007.

עד למשבר הכלכלי הקשה שהתפתח בחלק השני של שנת 2008 ניתן היה לראות, כי לעומת הירידה בייצוא לאירופה ניכרת עלייה מתמדת בייצוא הישראלי לרוסיה:

ערך היצוא החקלאי הטרי לרוסיה בשנת 2008 הסתכם בכ-144 מיליון $, גידול של כ-20% בהשוואה לשנת 2007, וגידול של מעל ל-500% בהשוואה לשנת 2003.

בחודשים האחרונים היצוא לרוסיה הצטמצם מאוד.

 

תרומת ענפי החקלאות לפדיון הייצוא החקלאי הטרי:

 

  • בשנת 2008 תרומת ענף הירקות לפדיון מיצוא החקלאי הטרי היה מעל ל-40% בהשוואה לכ-30% בשנת 2003.
  • ניתן לראות לאורך השנים האחרונות ירידה מתמדת בתרומת ענף הפרחים לפדיון מיצוא תוצרת חקלאית טריה. בשנת 2008 תרומת ענף הפרחים והצחר לפדיון היה כ-19% בהשוואה לכ-30% בשנת 2003.
  • בשנת 2008 הפדיון מיצוא זרעים גדל בכ-10%

לעומת שנת 2007. זהו הענף היחידי שגדל בפדיון בהשוואה לשנת 2007.

 

עלייה בייצוא החקלאי בהשוואה ל-2003 וירידה בהשוואה ל-2007.

 

טלי כרמי, יועצת תקשורת לשר החקלאות ופיתוח הכפר

  

למסמך זה כקובץ וורד עם דיאגרמות וטבלאות - לחצו כאן

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית