שר האוצר ושר החקלאות החליטו על מתן תמיכה לחקלאים בגובה 258 מיליון ₪ לצד צמצום מכסות המים השפירים
שר האוצר ושר החקלאות החליטו על מתן תמיכה לחקלאים בגובה 258 מיליון ₪ לצד צמצום מכסות המים השפירים

ג' בטבת התשס"ט
30 בדצמבר 2008

דב. 2008-2710

 

שר האוצר, רוני בר-און, שר החקלאות, שלום שמחון ושר התשתיות הלאומית, בנימין בן אליעזר, החליטו היום על מתן תמיכה לחקלאים בשנת 2009 בגובה 258 מיליון ₪. החלטת השרים הינה חלק ממדיניות הממשלה לחיסכון במים בשל המשבר במשק המים והיא ניתנה בהמשך להחלטת מועצת המים על צמצום מכסות המים הניתנות לחקלאים בשנת 2009 בכ-100 מיליון מטר קוב. השרים החליטו כי יש לסייע לחקלאים בעקבות הערכות משרד החקלאות כי צפויה פגיעה בפעילות החקלאית בגין המחסור במים שעלולה אף להביא לעקירת עשרות אלפי דונם מטעים. משרד החקלאות מציין כי ב-8 השנים האחרונות צומצמו מכסות המים לחקלאים מ-1.1 מיליארד מטר קוב ל-460 מיליון קוב, בעוד שמנת הברזל שקבעה הממשלה לחקלאות הינה 460-530 מלמ"ק.

 

בשנת 2009, עם ההחרפה הצפויה במשבר משק המים, יוקצו 354 מיליון מטר קוב מים שפירים לחקלאים, במקביל על פי החלטת השרים יקבלו החקלאים לצורך התמודדות עם משבר המים, תמיכה ממשלתית בגובה 2.7 ₪ לכל קוב שייחסך מרצונם של החקלאים ו-2.5 ₪ לכל קוב נוסף שייחסך במסגרת צמצום המכסות עליהן הוחלט. סך התקציב שהוקצה לתמיכות בחקלאים יעמוד על כ-258 מיליון ₪. החישוב יעשה על בסיס השימוש בפועל שעשה כל חקלאי בשנה שעברה. הכסף יועבר לחקלאים בהתאם למנגנון שהיה נהוג בשנת 2001 על ידי רשות המיסים.

 

השרים אמרו כי התמיכה בחקלאים מהווה נדבך חשוב בהבטחת יישום צמצום מכסות המים לחקלאים כחלק מההתמודדות עם המשבר במשק המים. השרים החליטו להעניק תמריץ לחקלאים על מנת שיוותרו על מכסתם המים מרצון בסכום גבוה מעט מהסכום שיינתן לאלו שיחסכו במסגרת צמצום החובה.

 

להערכת השרים במסגרת החיסכון מרצון, ניתן יהיה לעמוד בכ-40% מגובה הצמצום הנדרש, כאשר יתרת הכמות הנדרשת תושג במסגרת הצמצום האדמיניסטרטיבי עליו החליטה מועצת המים.


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית