ח"כ אורית נוקד: דו"ח עשייה בכנסת ה-17
ח"כ אורית נוקד: דו"ח עשייה בכנסת ה-17

14.12.2008

 

 

במסגרת הפעילות למען גמלאים, רווחה ובריאות

 

חוקים שעברו ונכנסו לספר החוקים

          החמרת הענישה על תקיפת קשישים.

          עבודה בסיעוד תיחשב כעבודה מועדפת המזכה חיילים וחיילות משוחררים במענק.

הצעות חוק בתהליך מתקדם

          הצמדת קצבאות הזקנה לשכר הממוצע במשק.

          הכללת האשפוז הסיעודי כחלק מחוק ביטוח בריאות ממלכתי.

          חיוב משרד האוצר בעדכון סל התרופות מדי שנה.

          איסור פיטורי עובדים בעלי מוגבלות זמנית או החולים במחלה ממארת בתקופה בה הם נזקקים לטיפולים.

          פטור ממע"מ על מוצרי יסוד ותרופות שמחוץ לסל התרופות.

פעילות ציבורית

          הקמת השדולה למען הגמלאים.

          העלאה לסדר היום הציבורי של המחסור החמור בשירותי הבריאות בפריפריה. הוקמה ועדה מטעם משרד הבריאות שאמורה להגיש המלצות בנושא תוך חודשיים.

 

במסגרת הפעילות למען נשים

 

חוקים שעברו ונכנסו לספר החוקים

          מתן האפשרות לאמהות חד-הוריות ולאבות חד-הוריים לצאת ללימודים אקדמיים או לימודי מקצוע מבלי שתישלל מהם זכאותם לקבלת קצבת קיום.

          הארכת חופשת הלידה מ-12 שבועות ל-14 שבועות.

          הארכת התקופה בה אסור לפטר נשים לאחר חופשת לידה.

          החמרת הענישה כלפי מעביד שפיטר שלא כחוק אישה בהריון.

הצעות חוק בתהליך מתקדם

          מתן האפשרות לאלמנות צה"ל להמשיך ולקבל גמלה גם לאחר שנישאו בשנית.

          זיכוי מס על תשלומים למטפלת או למעון.

פעילות ציבורית

          קידום הצעת חוק שנותנת מענה לבעיית מסורבות הגט.

 

במסגרת הפעילות למען  התיישבות ופריפריה

 

הצעות חוק בתהליך מתקדם

          החמרת הענישה בגין גניבות חקלאיות.

          עידוד ההתיישבות בקו עימות גזרת לבנון ובעוטף עזה.

פעילות ציבורית

          הוספת 7 ישובים מאיזור עוטף עזה לרשימת היישובים הזכאים להטבות.

          מניעת ביטול ההנחות במחירי הקרקע למגורים ביישובי קו התפר במרכז הארץ.

          סיכול הכוונה לבטל את הפטור למפעלים בקיבוצים ובמושבים מתשלום דמי טיפול ארגוני.

          הובלת החלת הפטור ממס הבלו על הדלק גם על כלים חקלאיים.

          הובלת המאבק נגד פיטורי מורות באולפנים הנמצאים בקיבוצים ובערים.

          מאבק להמשך הפעלתם של בתי האבות הסיעודיים בקיבוצים.

          מניעת סגירת מינהל החינוך ההתיישבותי במסגרת חוק התקציב.

 

במסגרת הפעילות למען הבראת הכלכלה

 

הצעות חוק בתהליך מתקדם

          הגבלת שכר הבכירים.

          דמי אבטלה לעצמאים במקרה של פשיטת רגל.

          דחיית תשלומי מע"מ ב-60 יום לעצמאים.

          הצעת החוק לצמצום חוק ההסדרים לסעיפים תקציביים בלבד.

 

במסגרת הפעילות למען הגנת הצרכן

 

חוקים שעברו ונכנסו לספר החוקים

          חוק ”עסקה קצובה“, המחייב חברות להודיע לצרכן על  שינוי במחירי המבצע או על תום תקופת ההתקשרות ולקבל את הסכמתו המפורשת להמשך ההתקשרות.

          איסור על חניונים לחייב את הצרכנים ביחידות של שעה שלמה, אלא ביחידות זמן של רבע שעה לאחר השעה הראשונה.

הצעות חוק בתהליך מתקדם

          הצעת חוק המגבילה את שידורי פרסומות בטלוויזיה לאוכל לא בריא בשעות צפייה לילדים.

          הכרה בהוצאות הריבית על משכנתא כהוצאה מוכרת לצרכי מס.

          חיוב הבנקים להעניק ללקוחות ריבית על יתרת עובר ושב.

          הגבלת זמן ההמתנה במוקדי שירות טלפוני של גופים ציבוריים.

          מניעה מבנקים למשכנתאות וקבלנים להחתים זוגות צעירים על חוזה מקפח.


במסגרת הפעילות למען חינוך, תרבות, ספורט וצעירים

 

הצעות חוק בתהליך מתקדם

          הענקת פטור מבדיקה רפואית לספורטאים חובבים בתחרויותאירועי ספורט לטובת קידום הספורט העממי בישראל.

          פטור ממס למלגות קיום לסטודנטים בתארים מתקדמים.

          הצעת חוק שנותן שיקול דעת לבתי הדין הצבאיים, בדומה לבתי הדין האזרחיים, לא לבצע רישום פלילי לחיילים העוברים עבירות קלות.

פעילות ציבורית

          הצלת פעילות מרכזי הטלוויזיה הקהילתית בישראל באמצעות העברת תקציבים למימונם.

 

במסגרת הפעילות למען איכות הסביבה

 

          העלאת נושא חידוש הפעילות בנחל הקישון לסדר היום הציבורי.

          פעילות בנושא אי-אכיפת הדין כנגד מפעלים מזהמים.

          פעילות בסוגיית היערכותה של ישראל לרעידות אדמה וההשלכות לכך על האדם והסביבה.

 

חברת הכנסת אורית נוקד - פעילות בכנסת

 

ועדות

          חברת ועדת הכספים

          חברה בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות

          חברה בוועדה לקידום מעמד האישה

          חברה בוועדה למינוי שופטים

          חברה בוועדת משנה למאבק בסחר בנשים

          חברה בוועדת החינוך, התרבות והספורט

 

שדולות

          יושבת ראש השדולה למען הגמלאים

          יושבת ראש השדולה לשימור אתרים

          יושבת ראש השדולה למען תנועות הנוער

          יושבת ראש השדולה למען אורח חיים בריא

          יושבת ראש אגודת הידידות ישראל-פולין

          יושבת ראש אגודת הידידות ישראל-צ'ילה

          חברה בשדולה להגנת הצרכן

          חברה בשדולה הסביבתית-חברתית


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית