השר הרצוג יוזם: מפקד האוכלוסין 2008 יכלול נתונים על אנשים עם מוגבלויות
השר הרצוג יוזם: מפקד האוכלוסין 2008 יכלול נתונים על אנשים עם מוגבלויות

24.11.2008

 

הרצוג: במציאות בה אנו חיים עדיין קיימים פערי נתונים רבים. ביצוע תשאול באשר לאנשים עם מוגבלויות במפקד האוכלוסין 2008, ייתן תמונת מצב ומידע עדכני ויסייע בפיתוח שירותים עבורם

 

השר יצחק הרצוג, שר הרווחה והשירותים החברתיים, פנה הבוקר לפרופ' שלמה יצחקי, הסטטיסטיקן הממשלתי הראשי ביוזמה לכלול נתונים על אנשים עם מוגבלויות בסקר מפקד האוכלוסין 2008 - אשר עתיד לצאת לדרך בקרוב.

 

הכוונה היא להטיל על הסוקרים לבצע תשאול גם באשר לאנשים עם מוגבלויות החיים ומתגוררים בקהילה, דבר, אשר לטענת הרצוג, ייתן תמונת מצב ומידע מפורט ועדכני באשר למספר האנשים עם מוגבלויות החיים בישראל.

 

לדברי הרצוג: סקר מפקד האוכלוסין, שנועד לאסוף מידע על כלל האוכלוסייה, מאפשר הצגת תמונה מלאה ומהימנה של האוכלוסייה בארץ על מאפייניה השונים. בשנה האחרונה מנכ"ל המשרד ואנוכי, הנחנו את הנהלת המשרד לבצע הליכי תכנון, בליווי נתונים מלאים ומעמיקים. עם זאת, אני יודע שבמציאות בה אנו חיים עדיין קיימים פערי נתונים רבים. אין לי ספק, כי ביצוע תשאול באשר לאנשים עם מוגבלויות בקהילה, בסקר מפקד האוכלוסין 2008, יסייע לנו במישרין, בפיתוח שירותים למוגבלים, ובעקיפין יסייע רבות לאוכלוסיית האנשים עם מוגבלות. למיותר לציין כי מדובר בהזדמנות המזדמנת אחת למספר שנים".

 

במכתבו ליצחקי, מציין הרצוג כי חלק נכבד מפעילות המשרד בראשותו, מתמקד באוכלוסיית אנשים עם מוגבלות וכי במסגרת זו, מוביל המשרד מדיניות, שבמרכזה מתן מענה מיטבי לאוכלוסייה זו במטרה לצמצם פערים ולהעניק להם את מלא הזכויות וההזדמנויות המגיעות להם. עוד מוסיף הרצוג כי המשרד פועל על פי תפיסת עולם, המעניקה לאנשים עם מוגבלויות, כמידת האפשר, את הזכות לחיות בקהילה, בקרבת אוכלוסייה נורמטיבית, ולספק להם את צרכיהם השונים.

 

לטובת קידום הנושא, הציע הרצוג להעמיד לרשות הנהלת סקר מפקד האוכלוסין את הגורמים המקצועיים במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, אשר יסייעו בהכנת השאלות.

 

מצ"ב מכתב השר הרצוג לפרופ' שלמה יצחקי, הסטטיסטיקן הראשי

 

‏י"ג חשון תשס"ט

‏11 נובמבר 2008

2008-0041-3747

 

לכבוד

פרופ' שלמה יצחקי

הסטטיסטיקן הממשלתי הראשי

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 

שלום רב,

 

הנדון: סקר מפקד האוכלוסין 2008 - אנשים עם מוגבלויות

 

ידוע לי כי בימים אלו הנכם נערכים לקראת יציאתו לדרך של סקר מפקד האוכלוסין 2008. המפקד, שנועד לאסוף מידע על כלל האוכלוסייה, מאפשר הצגת תמונה מלאה ומהימנה של האוכלוסייה בארץ על מאפייניה השונים.

 

חלק נכבד מפעילות משרד הרווחה והשירותים החברתיים, מתמקד באוכלוסיית אנשים עם מוגבלות על כל המשתמע מכך. במסגרת זאת, אנו מובילים מדיניות, שבמרכזה מתן מענה מיטבי לאוכלוסייה זו במטרה לצמצם פערים ולהעניק להם את מלא הזכויות וההזדמנויות המגיעות להם. כמו-כן, אדגיש כי אנו פועלים מתוך תפיסת עולם המעניקה לאנשים עם מוגבלויות, כמידת האפשר, את הזכות לחיות בקהילה, בקרבת אוכלוסייה נורמטיבית, ולספק להם את צרכיהם השונים.

 

אשר על כן, הריני לבקשך כי ביום הפקודה, בו בכוונתכם לפקוד בין היתר מוסדות הנמצאים תחת אחריות משרד הרווחה והשירותים החברתיים, יוטל על הסוקרים לבצע תשאול גם באשר לאנשים עם מוגבלות החיים ומתגוררים בקהילה, דבר אשר ייתן תמונת מצב ומידע מפורט ועדכני באשר למספר האנשים עם מוגבלויות החיים בישראל.

 

אוסיף כי בשנה האחרונה מנכ"ל המשרד ואנוכי, הנחנו את הנהלת המשרד לבצע הליכי תכנון, בליווי נתונים מלאים ומעמיקים. עם זאת, יודע אני כי במציאות בה אנו חיים עדיין קיימים פערי נתונים רבים.

 

אין לי ספק, כי ביצוע תשאול באשר לאנשים עם מוגבלויות בקהילה, בסקר מפקד האוכלוסין 2008, יסייע לנו במישרין, בפיתוח שירותים למוגבלים, ובעקיפין יסייע רבות לאוכלוסיית האנשים עם מוגבלות.

 

למיותר לציין כי מדובר בהזדמנות המזדמנת אחת למספר שנים.

 

משרד הרווחה והשירותים החברתיים, ישמח להעמיד לטובת העניין מספר רפרנטים, אשר יסייעו בהכנת השאלות.

 

עקב הדחיפות ויציאתכם הקרובה למפקד, נודה על התייחסותכם לבקשה בהקדם האפשרי.

 

בברכה ,

 

ח"כ יצחק הרצוג

שר הרווחה והשירותים החברתיים

 

העתקים:

שר הפנים, ח"כ מאיר שטרית

שר האוצר, ח"כ רוני בר-און

מנכ"ל משרד ראש הממשלה, רענן דינור

מנכ"ל משרד הרווחה והשירותים החברתיים, נחום איצקוביץ

מנכ"לית המוסד לביטוח לאומי, הגב' אסתר דומיניסיני


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית