השר שלום שמחון - סיכום פעילות במשרד החקלאות ובמפלגה
השר שלום שמחון - סיכום פעילות במשרד החקלאות ובמפלגה
השר שלום שמחון
25.9.2008

 

שלום רב,

 

עם סיום השנה, ולאחר כהונה של למעלה משנתיים במשרד החקלאות, ברצוני להביא לידיעתכם, מקצת מפעילותי והישגי במשרד החקלאות ובממשלה, וכן פרטים על פעילותי המפלגתית.

 

עם כניסתי לתפקידי כשר חקלאות בחרתי לקדם שלושה נושאים מרכזיים:

·         שיפור איכות התוצרת החקלאית עבור הצרכן הישראלי.

·         שיפור השירות לחקלאים, לרבות הבטחת אמצעי הייצור לשנים הבאות.

·         חיזוק המחויבות של החקלאות הישראלית לסביבה ולטבע.

 

עם הפנים לצרכן

 

הסדרת תקני איכות לפירות וירקות

לפני כחודש הבאתי לאישור הממשלה מסגרת חקיקתית, המסדירה אמות מידה לגידול, ייצור, טיפול ושיווק של פירות וירקות לשוק המקומי. בכך נסגר מעגל עם השלמת מהלך בו פתחתי עוד בקדנציה הראשונה שלי כשר חקלאות. יישום החוק יביא לשיפור ניכר באיכות התוצרת, ולמעשה ישווה את איכות התוצרת המיועדת לשוק המקומי, לאיכות תוצרת המיועדת לייצוא, המצטיינת ברמתה הגבוהה. רשתות השיווק והחנויות יחויבו לסמן את התוצרת על פי איכותה, כך שהצרכן ישלם בהתאם לאיכות התוצרת, במקום לשלם מחיר אחיד עבור מוצר באיכות משתנה. 

 

תקנות להסדרת תוצרת אורגנית

במקביל, הובאו לאישור תקנות מסדירות את שיווקה של תוצרת אורגנית, סימונה בתו מיוחד והגברת הפיקוח על שרשרת הגידול והשיווק.

 

הבטחת אספקה סדירה של תוצרת לצרכן במחירים סבירים

אחד היעדים המרכזיים שהצבתי נועד להבטיח אספקת תוצרת חקלאית כל השנה במחירים סבירים, תוך מציאת פתרונות למצבי מחסור. לפיכך, התמודדנו השנה עם האתגרים שהציבה בפנינו שנת השמיטה. בדומה, הקפדנו כי רשתות השיווק ישווקו ביצים רגילות, על אף העדפתן לשווק ביצים סופר טריות.

 

 עם הפנים לחקלאים ולתושבי המגזר הכפרי

 

הסדרת ענפים מרכזיים ואמצעי ייצור חקלאיים

 

במטרה להבטיח את עתידה של החקלאות הישראלית, הבאתי לאישור את הסכם המים, שנחתם בין משרדי הממשלה להתאחדות חקלאי ישראל, וקובע את אספקת המים ואת מחירם לשנים הבאות.

 

בנוסף, קידמתי רפורמה בענף החלב, שנועדה להסדיר ענף חשוב זה לטובת החקלאים והצרכנים. חוק החלב החדש נמצא כעת בהליכי חקיקה, בהסכמת כל הגורמים בענף.

 

פיתוח הכפר 

אחד היעדים המרכזיים שהצבתי הוא פיתוח הכפר, במטרה להביא להתחדשות המרחב הכפרי, חיזוקו ושגשוגו. קבעתי כי 40% מתקציב הפיתוח של המשרד יופנו לפיתוח תשתיות ציבוריות בישובים כפריים ולטיפוח סביבתי, במטרה לעודד הקמת עסקים קטנים, ופעילויות של תיירות חקלאית- כפרית, שיהוו מוקד משיכה למטיילים. כל זאת בכדי לבסס תחומי תעסוקה נוספים לחקלאות עבור תושבי המגזר הכפרי.   

 

שינויים מבניים ורפורמות ארגוניות          

בשנתיים החולפות הובלתי שורת מהלכים, שהביאו לשינוי פניו של משרד החקלאות, ולהפיכתו למשרד כלכלי ויעיל. בד בבד, יזמתי רפורמות, שמטרתן ייעול השירות לחקלאים לציבור הישראלי, בהן שינוי מבני במועצת הצמחים, שינוי מבנה שירותי ההדרכה, פירוק הרשות לפיקוח והפרטת חברות ציבוריות.

 

פיתוח חקלאות במגזר המיעוטים

אני רואה בחיזוק החקלאות במגזר הערבי אמצעי ראשון במעלה לצמצום הפערים החברתיים ולחיזוק מחויבות הממשלה כלפי כלל אזרחיה.  במסגרת זו יזמתי תוכנית תלת שנתית לפיתוח החקלאות במגזר המיעוטים שעיקרה פיתוח תשתיות, שיקום דרכים חקלאיות, הוצאת עדרים ממרכזי יישובים ועידוד הקמת מחלבות ובתי אריזה.

 

עם הפנים לסביבה

 

במטרה לעודד חקלאות שומרת סביבה קבעתי מדיניות לפיה יינתנו מענקי השקעות לחקלאים בהתאם לתרומתם לסביבה, על פי קריטריונים של שימוש בשיטות עיבוד ידידותיות לסביבה, הפחתת שימוש בחומרי הדברה, שימור שטחים פתוחים, שמירת ריאות ירוקות, שמירה על מקורות מים ומשאבי טבע, ושימוש בפסולת עירונית כאמצעי ייצור חקלאי, בראש ובראשונה מעבר להשקייה במי קולחין. השימוש במי קולחין משמעותי במיוחד גם לנוכח משבר המים עמו מתמודדת מדינת ישראל.

 

במטרה לחזק את מחוייבות החקלאות לסביבה הגברתי את שיתוף הפעולה עם המשרד להגנת הסביבה וכן עם הארגונים למען הסביבה. 

 

פיקוח על כריתת עצים במגזר העירוני

כממונה על היערות, ולאור החשיבות הרבה שאני רואה בשיפור איכות החיים של תושבי הערים, הרחבתי את האגף המפקח על כריתת עצים, במטרה לצמצם את תופעת כריתת העצים בערים, ולהבטיח שמירתם של עצים מוגנים. 

  

רווחת בעלי חיים 

תחום מרכזי שבחרתי לקדם הוא רווחת בעלי חיים. במסגרת זו ביצענו בשנתיים האחרונות מבצעים לעידוד עיקור וסירוס כלבים, במטרה לצמצם את מספר הכלבים הנטושים ולהפחית את ההמתות הסיטונאיות המתרחשות בכלביות השונות מדי יום. בנוסף, יזמתי תכנית להצלה, חילוץ ושיקום סוסים וחמורים שעברו התעללות, שיכונם במתקנים מוגנים והעברתם למשפחות מאמצות. במסגרת זו הצלנו בשנתיים האחרונות עשרות סוסים וחמורים. במהלך מלחמת לבנון השנייה, יזמתי תכנית חירום להצלת כלבים שננטשו במלחמה בצפון. ככלל, פתחתי את דלתות משרד החקלאות בפני הארגונים הפועלים למען בעלי החיים ובפני אזרחים המבקשים סיוע עבור בעלי חיים במצוקה. בימים אלו שוקד המשרד על הקמת מחלקה לצער בעלי חיים, שתתן מענה לפניות רבות בעניין זה. 

 

פעילות למען המפלגה

 

לצד פעילותי כשר חקלאות וכחבר הממשלה, פעלתי במסגרות שונות לחיזוק מעמדה של מפלגת העבודה בציבור הישראלי. כראש המטה המוניציפאלי, פעלתי להצבת מועמדים מטעמנו, הן לתפקידי ראשי ערים והן כראשי רשימות שסימנן אמת.

 

אני מאמין במפלגת העבודה, בדרכה, ערכיה וחבריה. מפלגת העבודה הקימה את המדינה ונושאת מראשית ימיה את הדגלים החשובים עבור הציבור בנושאי בטחון, כלכלה, חברה, התיישבות, משפט וסביבה. אני בטוח כי למפלגה תפקיד מרכזי ומוביל בהנהגת המדינה ובציבוריות הישראלית.

 

אני מאחל לכם ולבני ביתכם שנה טובה, שנת ביטחון ושלום.  

 

                                                            שלכם - שלום שמחון

                                                            שר החקלאות ופיתוח הכפר


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית