האיגרת השבועית של השר עמי איילון
13.6.2008

 

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית