האיגרת השבועית של השר עמי איילון - לחג השבועות
8.6.2008

 

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית