אז מה היה לנו השבוע... מפועלה של ח"כ נאדיה חילו
אז מה היה לנו השבוע... מפועלה של ח"כ נאדיה חילו

חברת הכנסת  נאדיה חילו -  عضو الكنيست ناديا حلو               

אז מה היה לנו השבוע.......       07.06.2008

הכנסת /الكنيست  :    טל/ تل      : 02-6758164

                          פקס/ فاكس : 02-6496179

 לשכה ביפו       :   רח' יפת   246 / شارع يفت 246

                                טלפקס / تلفاكس :  03-6597932 

עוזרים פרלמנטרים  :   ענבר שילה      :  0506-233789

                                גילי מאי         :   0506-233623

 

 דואר אלקטרוני     :      nchilo@knesset.gov.il

 אתר                  :    www.nadiahilo.org.il

 

 

 

דבר השבוע

·        בתקופה הנוכחית הישרדותה של הממשלה הינו הנושא העיקרי העומד על הפרק, נושאים אחרים קרי, המגעים עם הרשות הפלשתינאית וסוריה הינם גם מרכיב עיקרי העומד על סדר יומה של מדינת ישראל. על אף סיטואציות אלו, כנבחרת ציבור, עבודתי הפרלמנטארית נמשכת ואינני מאפשרת לנושאים אלו לדחוק את תשומת ליבי מעבודתי השוטפת בכנסת, ולראייה השבוע אושרו בקריאה טרומית שתי הצעות חוק חשובות שלי.

·        כיו"ר הוועדה לזכויות הילד וכאמא, הצטערתי מאוד לשמוע השבוע על כך ש-4,000 תלמידים מושבתים בכפר ירכא בגליל וזאת עקב מבנים שעומדים בפני סכנת קריסה, כיתות וגנים עם מפגעים בטיחותיים קשים. בעיות אלו לא התעוררו רק לאחרונה, קראתי מדוכן הכנסת לממשלה, לעירייה, למועצה המקומית, לאגף התקציבים ולשרת החינוך להירתם למאמץ - רגע לפני שיקרה כאן אסון. לא מספיק שהילדים היו חשופים לסכנות בטיחותיות - כעת הם גם יושבים בבית. עלינו לדאוג לעתיד ילדינו, לבריאותם ולהעניק להם חינוך נאות בבתי ספר תקינים וראויים. פרוטוקול המליאה, עמ' 9

 

הצעות חוק

השבוע אושרו בקריאה טרומית שתי הצעות חוק שאני יזמתי, ובעקבותיהן ח"כים נוספים שהכירו אף הם בחשיבותן הציעו הצ"ח דומות. מדובר בשתי הצעות שהינן חשובות ביותר והנני מלאת גאווה על כי ניתנה לי ההזדמנות לקדמן על במת הכנסת. הצעות אלו באות להיטיב עם אוכלוסיית מדינת ישראל ולשנות סדרי עולם.

·         הצעת חוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות עוספיה ודלית אל כרמל), פרוטוקול המליאה, עמ' 70-71,78 עברה בקריאה טרומית ברוב מוחלט של 64 ח"כים. איחוד זה גרם לנזקים כלכליים וחברתיים חמורים לתושבי שני הישובים ויש לבטלו. כזכור, חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל שכלל איחודי רשויות, חוקק באופן שרירותי ע"י שר הפנים דאז אברהם פורז, ללא כל בדיקה או התייחסות לדעתם ושאיפותיהם של התושבים בישובים השונים. משיחות רבות שקיימתי עם תושבי האזור ומנתונים, הדעה הרווחת היא כי איחוד זה גרם לנזקים כלכליים וחברתיים חמורים לתושבי שני הישובים, ובראיה כוללת, איחוד רשויות שונות בארץ לא תמיד עמד במבחן המציאות. איחוד זה גרם לתחושת תסכול בקרב תושבי דלית אל כרמל ועוספיה וגם תחושת השייכות של התושבים לכפרם ולמקום מגוריהם נפגעה. אני שמחה ומברכת על תמיכתם של הח"כים מכל סיעות הבית בחוק חשוב זה ומקווה שזהו תחילת תהליך להחזרת המצב לקדמותו והחזרת הגאווה ותחושת השייכות לתושבי שני הכפרים. ההצעה כאמור אושרה והועברה לדיון מוקדם בוועדה שתקבע ועדת הכנסת. אישור החוק הוא גם תוצאה של התגייסותם האינטנסיבית של תושבי דלית אל כרמל ועוספיה ובמיוחד הוועד המקומי. זה גם המקום להודות לסיעת העבודה ואיתן כבל שדאגו לקבל את הסכמת הקואליציה לחוק זה הרשויות המקומיות

·        הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - הארכת חופשת לידה), פרוטוקול המליאה, עמ' 52-54 עברה בקריאה טרומית, ההישג הוא חלק מתהליך של שינוי עולם העבודה והתאמתו לנשים עובדות ויולדות שאנחנו נמשיך לקדם לקראת הארכה נוספת של חופשת הלידה. הצעת חוק זו דואגת לחיזוק הקשר בין האם והתינוק בחודשיו הראשונים - קשר זה אין לו תחליף, לחיזוק התא המשפחתי ומביא לרווחה כלכלית, מאחר ואנו נזכה לראות מספר רב יותר של נשים החוזרות לעבודה אחרי הלידה ולא בוחרות בפרישה בהעדר סידור לתינוקן. ההצעה אושרה פה אחד והועברה לדיון מוקדם בוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. עבודת נשים - הארכת חופשת לידה  ,israelidiamond  

 

 

ועדה לזכויות הילד

גם השבוע הועדה לזכויות הילד שבראשותי התכנסה פעמיים לאור מצבם העגום של הילדים.

·        וועדה אחת, בנושא הצעת חוק טיפול לקטינים נפגעי עבירות מין, הצ"ח אותה אני וח"כ לימור לבנת יזמנו. נושא חשוב ביותר שכפי שציינתי בעבר הנני ממשיכה להילחם ועוקבת באופן אישי לשם הפיכתו לחוק. כידוע, קטינים שנפלו קורבן לעבירות מין הינם אוכלוסייה פגיעה במיוחד. קטינים אלו לרוב מצויים בטראומה קשה הדורשת טיפול פסיכולוגי מיידי, מקצועי, מיומן וארוך טווח, בשל אופי הפגיעה והשלכותיה הקשות. עד היום לא מצאה לנכון המדינה לשאת בעול מימון הטיפול הנדרש עבור אוכלוסיית הקטינים נפגעי עבירות המין ויש לשנות מצב אנורמלי זה. קידום חוק זה נעשה בתיאום מלא עם שר הרווחה יצחק (בוז'י) הרצוג שתומך ומסייע לקידום חוק זה הצ"ח טיפול לקטינים נפגעי עבירות מין

·        בוועדה השנייה, כיו"ר הוועדה לזכויות הילד, אישרתי להעלות לקריאה ראשונה את הצעות החוק הנוער, טיפול והשגחה (תיקון-איסור צילום קטין), של חברי הכנסת זבולון אורלב, אורי אריאל ואלי אפללו, אשר הצעתם זו מתבססת על המלצות הוועדה לזכויות הילד. כיום אין איסור על צילומם של קטינים נזקקים, קטינים המאושפזים אשפוז פסיכיאטרי או קטינים עוברי חוק, ובכך יש משום פגיעה חמורה בזכותם לפרטיות, ולעניות דעתי, כשילד במשבר, שיקול דעתו אינו אובייקטיבי ויש צורך לתת לו מטרית הגנה רחבה ומקסימאלית. הצעות החוק הללו אוסרות על צילומו של הקטין באופן או בנסיבות שעשויות לגלות כי הוא נפגע עבירה, נזקק, עובר חוק וכיו"ב, כלומר כאשר הצילום נעשה למשל בבית המשפט או במקום אחר הרומז על זיהויו של הקטין כנפגע, נזקק וכו'.

 

כנסים ומפגשים

·        כנס בנושא איכות הסביבה של ח"כ אופיר פינס: השבוע ראיתי לנכון להשתתף בכנס זה שיוחד למטרה נעלה –איכות הסביבה. אני רואה בנושא זה נושא קריטי וחשוב שצריך להיות על סדר היום של המדינה לצד נושאים חשובים אחרים. מדינת ישראל מפגרת מאחורי המדינות המתפתחות שהשכילו לפני שנים ליזום חקיקות ולנקוט בצעדים ששיפרו את נושא איכות הסביבה ואת איכות חיי התושבים ואני סבורה כי יש לפעול לקדום פעולות אלו גם במדינת ישראל. לרבים מאיתנו נראה תחום איכות הסביבה והבעיות הנגרמות מכך כנושא רחוק מהלב ושיש דברים רבים וטובים שיש לטפל בהם לפני איכות הסביבה. אני מאמינה שיש לקדם נושא זה כדי שייהפך לחלק בלתי נפרד מאיתנו שכן, דרך דאגה לנושא חשוב זה אנו מבטיחים את עתיד ואיכות חיי הדורות הבאים כאן. כמ"מ מקום יו"ר הועדה הפנים ואיכות הסביבה, ראיתי לנכון להשתתף בכנס זה. ולהזכירכם בשבוע שעבר העברתי את הצ"ח הניקיון הארצי.

 

תגובות לעדכון השבועי

·          שאלות והערות נא לשלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובתנו,לחץ כאן : nadiachilo@gmail.com

·          בכדי להסיר את שמך לרשימת התפוצה,    נא להתקשר או לשלוח הודעת דואר אלקטרוני : לחץ להסרה

 

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית