בין זיכרון לעצמאות
איגרת שבועית מאת השר עמי איילון

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית