איגרת שבועית מאת השר עמי איילון על החלטת "העבודה" ועוד
איגרת שבועית מאת השר עמי איילון

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית