סיכום כנס החורף של חה"כ שלי יחימוביץ', אפריל 2008
סיכום כנס החורף של חה"כ שלי יחימוביץ', אפריל 2008

6.4.2008

 

השבוע האחרון של כנס החורף הסתיים בהכנסה לספר החוקים של "חוק הלוביסטים" - וזה החוק ה-12 במספר של שלי אשר עבר בקריאה שנייה ושלישית. חוקים רבים נוספים בשלב מתקדם. 6,000 פניות ציבור טופלו.

שלי: "למרות עבודת החקיקה המאומצת, רוב העבודה ורוב ההישגים הם בעניינים אשר אינם בחקיקה ישירה אלא בשינוי של תהליכים ומגמות, נהלים ותקנות - בעיקר ביחס לזכויות עובדים ולמאבק על שלטון החוק"

 

12 חוקים של ח"כ שלי יחימוביץ' נכנסו לספר החוקים של מדינת ישראל. בהם, בכנס זה, החוק להסדרת פעילותם של לוביסטים, אשר בא לאזן בין כוחם של בעלי הממון המיוצגים בידי לוביסטים ובין הציבור הרחב; החוק למניעת העסקתם של עברייני מין במוסדות של ילדים ושל חסרי ישע, והחוק למניעת סגירתה של הקרן לילדים ונוער בסיכון אשר איפשר את המשך קיומה של הקרן לפיתוח שירותים לילד ולנוער בסיכון במוסד לביטוח לאומי, ועוד.

בכנס הקודם בלטו חוק הארכת חופשת לידה וחוק הזכות לעבודה בישיבה, אשר שלי מוסיפה ללוות כל העת את אכיפתו בסיוע ארגונים חברתיים, תנועות נוער, וההסתדרות אשר הגישה לאחרונה תביעות רבות נגד מעסיקים שלא קיימו את החוק.

לכל החוקים אשר נכנסו לספר החוקים.

בהכנה לקראת קריאה שניה ושלישית נמצא חוק אחריות מזמין שרותי קבלן אשר יבטיח את זכויותיהם של העובדים החלשים ביותר המועסקים בידי קבלנים; חוק תלושי שכר אשר יסדיר את חובת המעביד למסור לעובד תלוש שכר בהיר ומפורט ויטיל סנקציות על מפירי חוק; חוק הגנה על עובדים חושפי שחיתויות, אשר יקבע כי עובד שנפגע או פוטר משום שחשף שחיתות  יזכה לפיצויים מוגדלים ומעבידו יהיה צפוי לעונש מרבי של שלוש שנות מאסר; וחוק להגדלת קצבאות הזיקנה, אשר קובעת כי גמלת הזקנה וקצבת השאירים יעמדו על שיעור של 20% מהשכר הממוצע במשק ויוצמדו אליו.

בקריאה ראשונה עברו 5 הצעות חוק, ובקריאה טרומית עברו 12 הצעות חוק ובהן חוק הקטנת פערי השכר במשק, אשר יקבע כי שכרו של הבכיר ביותר בחברה לא יהיה גבוה מפי חמישים משכרו של בעל השכר הנמוך ביותר; וחוק ניכוי ריבית על משכנתא וסיוע ברכישת דירה, אשר יקבע כי הריבית המשולמת על משכנתא תוכר כהוצאה לצורכי מס ויוענק מענק מיוחד למי שאינו מגיע לסף המס.

49 הצעות חוק הונחו על שולחן הכנסת, ובהן חוק גילוי עניינים של נבחרי ציבור, המטיל על נבחרי הציבור חובה להגיש ”דו“ח גילוי“ המפרט את כל הנכסים והזיקות שיש לו ושעלולות להעמידו במצב של חשש לניגוד עניינים; וחוק גיל פרישה לאישה, אשר יקבע כי גיל הפרישה לנשים יהיה 62 לכל היותר, ובכך יתקן את הפגיעה בנשים בעקבות העלאת גיל הפרישה ל-64.

 

הישגים נוספים:

יחד עם הדגש הרב על עבודת החקיקה, עיקר המאמצים נעשים כדי לשנות מדיניות של משרדי ממשלה ולהכתיב סדר יום בכל הקשור לזכויות עובדים, לתקציב ולחוק ההסדרים ולשלטון החוק. להלן כמה דוגמאות להישגים שאינם בתחום החקיקה.

מהפכה לטובת זכויות שומרים ומאבטחים

בעקבות פעילות אינטנסיבית של שלי: חידוש רשיון לחברות שמירה ואבטחה יותנה בקיום חוקי העבודה וחוקי המגן. רשיונן של חברות עברייניות ישלל כבר ב-2008. הועדה לרישוי חוקרים פרטיים ושרותי שמירה הודיעה לח“כ יחימוביץ‘ כי החליטה על כך ברוב דעות.

נציב שרות המדינה הורה להפסיק אפליית אמהות בשרות המדינה

בעקבות פנייתה של שלי, הורה נציב שרות המדינה שמואל הולנדר, לשנות את מתכונת הקורסים הממושכים בתנאי פנימיה הנדרשים בשרות המדינה לצורך קבלה לעבודה או קידום. הוקם צוות אשר הונחה לשנות את מתכונת הקורסים הנהוגים היום. הנציב: "הגעתי למסקנה שהדבר אכן מהווה פגיעה בהורים לילדים קטנים, ובמיוחד אמהות."

חברות המפירות זכויות עובדים החלו להיחקר

בעקבות פנייתה של שלי: הליך פלילי וחקירה מינהלית של משרד התמ“ת נגד חברת ”א.כפיר אחזקות בע“מ“ על הפרת חוקי עבודה.

טרפוד הכוונה להרחיב את סמכויות בתי הדין הרבניים, והמאבק להגנה על שלטון החוק ועל בית המשפט העליון

פעילות ציבורית, סיעתית, פוליטית ומאחורי הקלעים – עד לטרפוד והקפאת הכוונה להרחיב את סמכויות בתי הדין הרבניים ומניעת הפגיעה בנשים ובעובדים חלשים; ומאבק יומיומי לטרפוד יוזמות פרידמן נגד העליון.

פסק דין חשוב של בג"צ בעניין הפרדת בעלי ההון מהתוכן החדשותי בערוץ 2

מתוך פסק הדין אשר נתן בעתירה של שלי ואחרים בעניין הנסיון למנות את רפי גינת למנכ“ל חברת החדשות: ”בנסיבותיה של חברת החדשות יש חשיבות מיוחדת לשמירת עצמאותה ומקצועיותה כספק מידע מרכזי לציבור וכמי שמשמש כגורם בעל השפעה עצומה על חופש הביטוי והמידע…חשש כי איזון זה הופר עקב התערבות בעלי עניין..."

עובדי קבלן - כל מה שרציתם לדעת ולא העיזו לספר לכם

קיום הכשרות, סדנאות והרצאות כדי להטמיע בקרב צעירים ערכיים את הצורך במאבק כלכלי וחברתי. כאן מובא פרסום תמצית סמינר בן יומיים על זכויות עובדי קבלן המהווה החומר העדכני ביותר בנושא.

מאבק על התקציב וחוק ההסדרים

השגת הטיוטא הסודית של 370 החלטות התקציב וחוק ההסדרים, ניתוח מקיף שלה, העברת המסמך והניתוח לידי השרים עוד טרם קיבלו את המסמך הפורמאלי, טרפוד סעיפים טרם עלייתם לממשלה, והובלת הסיעה למאבק בצמצום החוק ובעיקר לביטול ההקפאה והקיצוץ בקצבאות.

הנחיות ממשלה חדשות בנוגע לאכיפת זכויות עובדי קבלן

בעקבות עבודה משותפת עם החשב הכללי היוצא – מיושמות בימים אלה הוראות חשב המחייבות פיקוח על זכויות עובדי קבלן בשירות המדינה ומחירי מינימום במכרז שיאפשרו תשלום שכר כחוק.

 

וגם:

§         ניהול מאבק תמידי נגד הפרטת שרותי בריאות, מעונות למפגרים, האולפנים לעברית, בתי הכלא, תעשיות בטחוניות ועוד.

§         שלי מלווה במאבקן קבוצות עובדים רבות – מאבטחים, מורות, עובדי הייטק, מנקות, גננות, עובדי תעשייה, כבאים, פועלות טקסטיל, בעלי עסקים קטנים ובינוניים, שינניות, קלדניות, שוטרים, מוכרנים ומוקדנים, עובדי שב"כ, מתמחים ברפואה ובעריכת דין, מוקדניות הביטוח הלאומי, ועוד.

§         הושטת סיוע לעובדים יחידים, בעיקר עובדי קבלן ועובדי חברות כוח אדם שנפלו קורבן לעבריינות סדרתית על חוקי העבודה וחוקי המגן. כמו כן לווי עובדים חושפי שחיתויות – עד כה הוציא מבקר המדינה לבקשת שלי 5 צווי הגנה רשמיים על חושפי שחיתויות.

§         עד כה טיפלו היא וצוותה בסיוע מתנדבים וארגונים חברתיים בכ-6,000 פניות ציבור.

§         החוג החברתי כלכלי במפלגה שהקימה יחימוביץ' מונה 2,400 פעילים רשומים, רבים מהם צעירים, השותפים  בעבודה הפוליטית, הערכית והפרלמנטרית. החוג גדל כל הזמן.

§         לאחרונה קיימה בבית המפלגה כנס בנושא התקציב וחוק ההסדרים והשפעתם על העבודה המאורגנת ועל העסקת עובדי קבלן. זה היה הכנס הגדול ביותר שהתקיים בכנסת זאת בבית המפלגה (700 איש) והתארחו בו בין היתר יו"ר ההסתדרות עופר עיני  וחה"כ יעקב ליצמן מיהדות התורה.

 

פרטים רבים נוספים תוכלו למצוא באתר של שלי – www.shelly.org.il

 

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית