אז מה היה לנו השבוע... פועלה של ח"כ נדיה חילו
אז מה היה לנו השבוע... פועלה של ח"כ נדיה חילו
5.4.2008

 

הכנסת /الكنيست  :    טל/ تل      : 02-6758164

                          פקס/ فاكس : 02-6496179

 לשכה ביפו       :   רח' יפת   246 / شارع يفت 246

                                טלפקס / تلفاكس :  03-6597932 

עוזרים פרלמנטרים  :   ענבר שילה      :  0506-233789

                                גילי מאי         :   0506-233623

                               אלהאם שחברי  :  0506-233986

 דואר אלקטרוני     :      nchilo@knesset.gov.il

 אתר                  :    www.nadiahilo.org.il

דבר השבוע

§         השבוע כולנו הצטערנו לשמוע שוב על מקרים חמורים ומחרידים נוספים של תקיפה מינית של ילדים בתוך משפחותיהם. מתברר שהמקום האמור להיות הכי בטוח לילדים – המשפחה- לפעמים מקום זה משמש מפגע לילדים. המקרים הקטסטרופאליים שהתפרסמו  לאחרונה הם תוצאה ישירה של הזנחת מערך הרווחה וגורמי הטיפול בילדים בסיכון ובמשפחותיהם. לצערי, לא נעשה מספיק לפתור את מצוקת כוח האדם הבלתי נסבלת במערך העובדים הסוציאליים ברשויות המקומיות. קיים מחסור חמור בחוקרי ילדים ובקציני מבחן לנוער, וילדים חסרי ישע שנפלו קורבן לאלימות ותקיפות מיניות לא תמיד זוכים לטיפול נפשי ופסיכולוגי מאחר שקיים מחסור בתוכניות טיפוליות.  שנים רבות אני מתריעה על קטסטרופה חברתית ההולכת וקרבה. אני קוראת לכולם לשים לב לעובדה שהיעדר טיפול מקצועי בילד שנפגע, מוביל אותנו היישר לעוד משפחה אלימה לכשיגדל. nfc

§         בשבוע הקרוב אני מכנסת את הוועדה  לזכויות הילד לדיון בנושא החמור של פגיעה  בילדים בתוכניות הטלוויזיה –"סופר נני", "האלופים", "זה מגיע להם".  

חוקים שהגשתי

·        השבוע הועברה לדיון בועדת הפנים והגנת הסביבה להכנה לקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון – אי בחירה מחדש לאחר הרשעה) של חברי ח"כ מגלי והבה בה הנני שותפה. כידוע, אני תומכת בקיומה של שקיפות מלאה בכל הנוגע לעבודת נבחרי ציבור. על כן, אני רואה בהתקדמות החיובית בהצעת החוק צעד נכון וחשוב להמשך חיזוקה וקידומה של מדינת ישראל כמדינה מתוקנת, בה נבחרי ציבור מחויבים לפעול על פי חוק, באמינות ובשקיפות.

הצעת חוק הרשויות המקומיות

השבוע, נענו חבריי בועדת הכנסת לבקשתי, ואישרו את העברת המשך הטיפול בקידום וההכנה לקראת קריאה ראשונה של הצעת חוק טיפול בקטינים נפגעי עבירות מין של ח"כ לימור לבנת ושלי ,לטיפולה של הועדה לזכויות הילד שבראשותי. מיותר לציין, את חשיבותה של הצעת חוק זו. המשך טיפול אינטנסיבי בסוגיה זו יבטיח הרחבת יריעת ההגנה על ילדים שנפלו קורבן לפגיעות מיניות. החוק יחייב מתן טיפול נפשי  לילדים אלו. טיפול שכידוע כיום המדינה אינה נותנת לו מספיק מענה, וילדים אשר מצויים בטראומה קשה נותרים לעיתים ללא טיפול נפשי ומקצועי.  קידום חוק זה נעשה בשיתוף פעולה עם שר הרווחה והשירותים החברתיים יצחק הרצוג.

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית