האיגרת השבועית: על ההסלמה במצב הביטחוני ועוד נושאים
האיגרת השבועית: על ההסלמה במצב הביטחוני ועוד נושאים

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית