סדר יום: השלם וחלקיו - השגי מפלגות הקואליציה
ח"כ אורית נוקד

סדר יום: השלם וחלקיו

ח"כ אורית נוקד

.

השנה זכתה מדינת ישראל לצמיחה גבוהה במיוחד. במשרד האוצר נצברו עודפי ענק, ולכן היה זה מאכזב לגלות שתקציב 2008 וחוק ההסדרים שהוגשו לכנסת אינם שונים מהותית מקודמיהם.

 

ובכל זאת, משהו היה שונה לחלוטין: התנהלות מפלגת העבודה והקואליציה. בעוד שבשנים האחרונות פעלה סיעת העבודה כקובץ פרטים המאוגדים תחת מסגרת אחת, השנה החליטה הסיעה לעבוד בסינרגיה מלאה בין חבריה, והובילה בקרב סיעות הקואליציה את הדרישה לצמצם את חוק ההסדרים. לשם כך, העליתי שוב את הצעת החוק המחייבת את משרד האוצר להכניס לחוק ההסדרים סעיפים תקציביים בלבד. הלחצים המשותפים של הסיעה הניבו פרי, וכידוע הוחלט לקצץ את חוק ההסדרים מ-136 סעיפים ל-25 בלבד.

 

אך בזה לא תם מאבקנו. בפגישות הסיעה שורטטו קווים אדומים ברורים, והתוצאות מדברות בעד עצמן: במקום להיאבק זו בזו, התייצבו סיעות הקואליציה זו לצד זו כחומה בצורה ואילצו את משרד האוצר להסיר את מרבית הגזרות, שכללו, בין היתר: קיצוץ מענק לידה ודמי פגיעה, הקפאת קצבאות - זקנה, נכות, חד הוריות, משפחות שכולות - ועוד... וכן להשאיר על כנו את מסלול המענקים בחוק לעידוד השקעות הון, דבר שיסייע לתעשייה בכלל ולתעשייה הקיבוצית בפרט.

 

במקביל, הושגו כספים נוספים למיגון יישובי עוטף-עזה ושדרות, לתרופות מצילות חיים בסל הבריאות, להחלת חוק חינוך חובה על כיתות י"א-י"ב ולהגדלת תקציב התרבות ומרכז ההשקעות.

 

נכון, לא הכול מושלם: בתקציב ובחוק ההסדרים עדיין נשארו בעיות גדולות: לא הצלחנו, לעת עתה, להגדיל את המסגרת החונקת של התקציב; "הפעימה השלישית" של שכר המינימום נדחתה ללא סיבה מספקת; לא הוגדלו קצבאות הזקנה, ונותרה בעיה, שאולי היא הקשה ביותר: לא הצלחנו להשפיע מספיק על האידיאולוגיה הכלכלית של מדינת ישראל, קרי - שצמיחה אמיתית נובעת מלמטה, דרך השקעה בשכבות החלשות ובמעמד הביניים.

 

למרות זאת, בסופו של יום - משפיעים התוספת התקציבית וביטול הגזרות לטובה על כולנו: חברי קיבוץ ותושבי עיר, קשישים וצעירים, נשים וטף. מתברר שההישגים הללו גדולים בהרבה מכוחם של חברי כנסת וסיעות העובדים בנפרד, אבל אין זה מפתיע, משום שבפוליטיקה, כמו בחיים - השלם גדול מסך חלקיו.

 

לרכישת מנוי ל"הקיבוץ" התקשרו 03-9309111 
מסמכים חדשים בעיתונות תנועתית וכללית