פעילות ח"כ קולט אביטל למען יוצאי אתיופיה
פעילות ח"כ קולט אביטל למען יוצאי אתיופיה

2.1.2008

 

בשנה החולפת היינו עדים למקרים רבים של אפליה קשה כלפי יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית.  כבר בתקופת היותי יו"ר ועדת העלייה והקליטה בכנסת ה-16, נחשפתי לבעיות הקליטה הקשות המאפיינות את העלייה הנפלאה הזאת וליחס המשפיל לו זוכים, לעתים קרובות, העולים מאתיופיה. כיו"ר ועדה טיפלתי במקרים קשים בהם מנהלי בתי ספר נהגו להוציא תלמידים אתיופים להפסקות בנפרד, קיימתי ישיבות רבות שעסקו במשמעויות הקשות של הפניית עולים מאתיופיה לקליטה ברשויות מקומיות חלשות, באלימות נגד נשים אתיופיות, ועוד.

 

חשוב לציין כי חלק ניכר מהבעיות נובעות מהעובדה שעולי אתיופיה מחויבים לעבור תהליך של גיור לחומרה במרכזי הקליטה, ושילדיהם חייבים ללמוד בבתי ספר דתיים. הדבר גורר, מחד, בעיות ביישובים בהם אין מספיק בתי ספר דתיים; ומאידך שיגורם לפנימיות דתיות הרחק מביתם גוררת משברים במשפחה. בנוסף חלק מבתי הספר הדתיים אינם מפוקחים על ידי משרד החינוך, ואחת התוצאות היא המצב בו נתקלנו לאחרונה בפתח תקווה, בה קבוצת תלמידות אתיופיות הופרדה משאר התלמידות.

 

בעיות נוספות נובעות מהמשכנתא הנמוכה המוענקת לעולי אתיופיה, דבר המחייב אותם לבחור בשכונות עוני ויוצרת הלכה למעשה גטאות חדשים בתוך ערים.

 

בכנסת הנוכחית, אני רואה עצמי מחויבת לנושא העלייה האתיופית ולהעמקת התודעה למצוקותיה בקרב הציבור. ממשלת ישראל אחראית לחלק מהעוולות המונעות את השתלבותם הנכונה והבריאה של יוצאי אתיופיה בקרבנו. שמתי לי למטרה, באופן אישי, לקדם פתרונות סבירים למצוקותיהם ולהלחם בכל צורה של גילויי גזענות כלפיהם. רק כך יוכלו  להפוך לחלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית.

 

אני מקפידה ליזום דיונים בנושא במליאה ובמסגרת ועדת העלייה והקליטה ובין הנושאים שהעליתי: הקמת גן ילדים נפרד לילדים אתיופים ביפו ודיון בשאלת השתלבותם של יוצאי אתיופיה בצה“ל - זאת לאור פרסומים בתקשורת לפיהם 1 מכל 6 חיילים יוצאי אתיופיה מגיע לכלא. נתונים אלו יוצרים תדמית מוטעית ומטעה וראוי לציין כי אחוז הגברים בני העדה האתיופית המתגייסים גבוה מאחוזם בקרב ילידי ישראל ועומד על 90%. כמו כן ראוי להדגיש כי עריקתם של רבים מבני העדה נובעת מטעמים כלכליים וצורך לסייע למשפחתם בפרנסה והם מביעים רצון לשוב לשירות צבאי מלא.

 

בהמשך לדיון זה תערוך ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות ב 7/1/08 ישיבה מיוחדת בה יציגו קצינים יוצאי אתיופיה את סיפור שירותם הצבאי בפני בני נוער מן העדה וזאת על מנת לעודדם להתגייס לשירות צבאי משמעותי.

בישיבה המיוחדת יופיעו שר העלייה והקליטה, ח“כים נוספים ונציגי העדה.

 

הנכם מוזמנים ליצור קשר עם לשכתי ולתאם הזמנתכם להשתתף בישיבה.

 

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית