פעילות פרלמנטרית ונושאים שעל סדר היום
פעילות פרלמנטרית ונושאים שעל סדר היום

הכנסת

ח"כ דני יתום

 

סימוכין: 1895007

 

ירושלים,כ"א ב טבת תשס"ח

30/12/07

 

 

חברים וחברות שלום רב,

 

שבוע שעבר עלה במליאת הכנסת חוק ההסדרים וחוק התקציב. הצעות האוצר להאריך את תוקף הקיצוץ של קצבאות הביטוח הלאומי ב- 4% וכן להאריך את תוקף הקפאת הקצבאות נפלו, כן נפלה הצעת האוצר לבטל חוק חינוך חובה עד כיתה י"ב וגזירות נוספות שפגעו בשכבות החלשות. התנגדתי באופן נחרץ לגזירות האוצר ואני שמח שגזירות אלה ואחרות בוטלו.

 

במהלך השבוע החולף הגשתי שתי הצעות חוק:

א.   הצעת חוק חובת  אריזה סביבתית. על פי הצעת החוק רשתות מזון גדולות יחדלו משימוש בשקיות ניילון חד פעמיות המזיקות לסביבה ויעברו לשימוש בשקיות רב פעמיות. אני סובר כי יש מקום ליזום הצעות חוק סביבתיות ולהקדיש תשומת לב לנושא שכן, איכות חיינו וילדנו תלויה בכך. לא אחת ניתן לעשות באמצעות שינוי קטן צעד גדול אשר יבטיח סביבה נקייה יותר ומזהמת פחות.

ב.  הצעת החוק הנוספת אותה הגשתי השבוע מתייחסת  לחובת הנפת הדגל במוסדות ציבור. אני סובר כי יש מקום לחייב על פי חוק כי דגל ישראל המסמל את עצמאות מדינתנו וזיקתנו לארץ יונף על כל מבני הציבור - גם כאלו הפועלים מתוקף המדינה וגם כאלו המתוקצבים על ידי המדינה.

 

מיגון שדרות ועוטף עזה:

הנני משמש יושב ראש השדולה למען מיגון שדרות ויישובי סובב עזה מיום ראשון ה-6 לינואר 2008. אכנס את השדולה בעיר שדרות במטרה להפעיל השפעתה על הממשלה כדי שתפעל באופן מיידי ותבצע המיגון. בישיבת השדולה ישתתפו ראשי הערים, ראשי המועצות האזוריות, נציגי משרדי הממשלה וצה"ל.

 

הוועדה לעניינים אסטרטגיים:

כיו"ר ועדת הלשכה לעניינים אסטרטגים כינסתי את הועדה לדיון בנושא  התארגנות המפלגה לקראת הבחירות המוניציפליות ולאפשרות שתהיינה בחירות כלליות כבר בשנת 2008. כמו כן התחלנו לדון בנושא המדיני. להלן עיקרי ההמלצות אשר הועלו בישיבה:

 

בנושא הבחירות המוניציפליות:

א.  בכל רשות מוניציפלית צריך להריץ רשימה תחת המותג "אמת".

ב.  בכל רשות מוניציפלית צריך לשאוף להציג דמות ייצוגית ראויה ובעלת שם וסיכויים שתתמודד על תפקיד ראש הרשות.

ג.   במידה ולא תמצא דמות כזו, צריך יהיה לשקול תמיכה במועמד שיש לו סיכויים טובים ובמקביל להריץ רשימה למועצת העיר שתתמודד בשם המפלגה.

ד.   המפלגה צריכה להתחיל כבר עתה בפעילות לקידום השגת יעדינו בבחירות המוניציפליות.

ה.  המפלגה צריכה להגדיר מסגרת עבודה לצורך היערכותה לבחירות ולהקצות לשם כך תקציב, אמצעים, כוח אדם ועוד שיסיעו לרשימות "אמת" ברשויות   השונות.

ו.    צריך לסכם על אג'נדה מוניציפלית שתבטא את התפיסה של מפלגת העבודה ולהתאימה לרשויות השונות בהתאם לבעיותיהן הספציפיות.

ז.   צריך למנוע בכל דרך ריבים וחיכוכים פנימיים. אלה רק פוגעים בסופו של דבר בתוצאות הסופיות. יש לפעול כדי שמועמד שלא יבחר לייצג את המפלגה לא יקים סיעה מתחרה.

ח.   הצלחתה של המפלגה בבחירות המוניציפליות תתן רוח גבית לבחירות לכנסת וכך גם הפוך.

 

דיון מדיני:

הדיון המדיני לא הסתיים ולא מוצא. הנושאים העיקרים שנדונו הם: האם יש להגיע עם הפלסטינאים להסדר קבע או להסדר ביניים, האם לקיים משא ומתן עם החמאס והאם לקיים משא ומתן עם סוריה.

 

הועלתה טענה כי המפלגה צריכה לקיים דיונים בנושא המדיני בטחוני ולשמוע את דעת החברים.

כמו כן נאמר שצריך להיות למפלגה קו או מתווה מדיני בטחוני מנחה.

 

להלן תפיסתי המדינית ביטחונית:

 

המסלול הפלסטיני: פסגת אנאפוליס יצרה רף גבוה של ציפיות, הפלסטינים אינם מוכנים עדיין למלא התחייבויות שיהיה עליהם לקבל כחלק ממו"מ על הסדר הקבע. על הפלסטינים להסכים לויתורים בנושאים כגון תביעתם לזכות שיבה ונושא ירושלים ואין בכוחו של אבו מאזן לעשות זאת. הרשות כיום חלשה ואינה מסוגלת להתמודד מול הטרור ולשמור על חוק וסדר באזורים שימסרו לשליטתם אם וכאשר. לדעתי צריך לפעול ברוח התכנית של טוני בלייר והגנרל האמריקאי דייטון, לבנות את ארגוני המודיעין והמשטרה הפלסטינים, לבנות את מוסדות השלטון, לתרום לכלכלה ולייצר מקורות תעסוקה. רק כאשר לפלסטינים תהיה יכולת עצמאית בתחומים אלה יהיה טעם לקיים עמם דיאלוג בנושא הליבה.

 

חמאס: החמאס הוא ארגון טרור רצחני שלא מכיר בזכות ישראל להתקיים ומטרתו להשמידנו. עם ארגון כזה אין לדעתי מה לדבר ואני מתנגד בתוקף למו"מ עם החמאס.

 

סוריה: אני תומך בהיענות לקריאות הנשיא הסורי לחידוש המו"מ עם סוריה. הסכסוך בינינו הוא על גבול. פשוט יותר לפתור סכסוך זה מאשר את הסכסוך עם הפלסטינים. שלום עם סוריה אם וכאשר יושג יתרום רבות ליציבות האזור ויעודד מדינות ערביות ומוסלמיות נוספות לקיים אתנו משא ומתן. מו"מ עם סוריה אין פירושו קבלת כל התביעות הסוריות, אלא משא ומתן שמטרתו להבטיח את ביטחוננו ויכולתנו להגן על עצמנו בכוחות עצמנו לצד היתרונות הרבים הגלומים במצב של שלום.

 

                                                                   בברכה - ח"כ דני יתום

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית