פרשת השבוע: דו"ח העוני
פרשת השבוע: דו"ח העוני

5.9.2006

 

דו"ח העוני - הוא פרשת השבוע שחלף. פרסומו מיקד את תשומת לבנו לתחלואי החברה, לאחר שהמלחמה בלבנון כאילו והשכיחה אותם לשבועות לא מעטים.

 

בדו"ח, שמשקף את המצב ב-2005, יש נתונים קשים רבים. אך אציין שישה מהם: 

  • מספר המשפחות העניות עלה ב-16,800 והוא עומד על 410,700.
  • שיעור הילדים העניים בישראל הוא הגבוה ביותר בארצות המפותחות.
  • עיקר ההחמרה בעוני הוא במגזר הערבי.
  • חוסר השיוויון גדל כאשר הכנסת העשירון העליון גדלה ב-7% וחלקו בסך ההכנסות  גדל מ-26.6% ל-27.4%.
  • שיעור העוני עלה גם במשפחות בהן ראש המשפחה עובד.
  • שיעור העוני ירד מעט במשפחות בהן נוסף מפרנס שני.

 

הנתונים האלה מציינים גם את כיוון המאמץ שצריכה לעשות הממשלה כדי להקטין את העוני:

  • להגדיל את מספר המשתתפים בכוח העבודה, כלומר להגדיל את מספר העובדים, על חשבון מספר מקבלי הקצבאות.
  • להמשיך במהלך של העלאת שכר המינימום.
  • לפתח את התעסוקה במגזר הערבי, כולל עידוד נשים לתעסוקה.
  • להציב כיעד לאומי את הקטנת אי השוויון בחברה, כפי שהוצב יעד הגירעון בתקציב.

 

הוויכוח הציבורי והפוליטי בחודשים הקרובים ייסב על השאלה מאין לוקחים כסף למימון הביטחון - לכיסוי ההוצאות של המלחמה שהייתה, ולהבטחת ניצחון במלחמה שתבוא.

 

יש לשבור את משוואת השקר שטבעו אנשי האוצר "רווחה או ביטחון". במדינה שהתוצר הלאומי השנתי שלה הוא כ-130 מיליארד דולר, וחלק נכבד ממנו הוא "שחור", כלומר מתחמק ממס - יש מהיכן לקחת גם לביטחון וגם לרווחה.

 

עוד אדרש בשבועות הקרובים לפתרונות המפורטים.

 

שבת שלום - אפרים סנה

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית