פרשת השבוע: השבוע החלה בפעולתה הכנסת ה-17

14.5.2006

 

חברי לסיעת העבודה בחרו בי פה-אחד לשמש כיושב-ראש הסיעה ואני מודה להם על האמון שנתנו בי.

 

תפקידה הראשון של סיעת העבודה בכנסת זו הוא לתקן את חוק התקציב לשנת 2006 ואת "חוק ההסדרים" הנלווה לו. לפי חוק המדינה אם לא יאושר תקציב לשנת 2006 תוך 45 יום תפוזר הכנסת ויהיה צורך בבחירות נוספות.

 

לכן, סוכם בהסכם הקואליציוני כי התקציב יאושר בקריאתו הראשונה כפי שנוסח בזמן ממשלת שרון, העבודה תכניס בפרק הזמן שבין הקריאה הראשונה לקריאה השנייה לנוסח החוק את כל הישגיה במו"מ הקואליציוני, תעקור מחוק ההסדרים את כל הסעיפים המרושעים, ורק אז יאושר התקציב לשנת 2006 באופן סופי על-ידי הכנסת. ביצועו של הסכם זה הוא גם מבחן ראשון לעבודתה של הממשלה החדשה.

 

אני עצמי אקדם את החוקים הבאים אותם הגשתי בכנסת הקודמת:

 

1. תיקון חוק בריאות ממלכתי - אשפוז סיעודי:
על-פי חוק זה יכלל האשפוז הסיעודי בסל הבריאות, וכל אזרח ישראלי יזכה לקבל אשפוז סיעודי ללא תשלום נוסף. לצורך זה יועלה מס הבריאות בחצי אחוז.

 

2. הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון כפל תפקידים):

מטרת הצעת חוק זו למנוע קיצוץ בקצבת ביטוח לאומי של ניצולי שואה המקבלים קצבה בשל נכות שנגרמה להם על-ידי הנאצים.

 

3. הצעת חוק עדכון חוק העונשין - אינוס:

הצעת חוק הבאה להחמיר את הענישה של אנסים. על-פי ההצעה שופט יהיה חייב לפסוק לאנס לפחות את מחצית עונש המאסר הקבוע בחוק.

 

4. הצעת חוק להקמת בית חולים בקריות:
בתי החולים של העיר חיפה גדושים, ולתושבי הקריות שמספרם יגיע בשנת 2020 ל-400,000 תושבים ומעלה קשה להגיע במהירות לבתי חולים אלה. הצעת החוק תחייב הקמת בית חולים בקריות.

החוק עבר בקריאה ראשונה בתאריך 27.7.2005.

 

5. הצעת חוק המרכז להנצחת ההעפלה:

מטרת הצעת חוק זו היא לחייב את הממשלה בהנצחת זיכרון של מפעל ההעפלה, בו עלו מאות אלפי יהודים לארץ ישראל לפני קום המדינה.

  

6. הצעת חוק בית העצמאות:

הצעת חוק זו באה לעגן את מעמדו המיוחד של הבניין בו הוכרזה מדינת ישראל, שהוא גם "בית התנ"ך".

  

7. הצעת חוק מרכזי ההנצחה לזכרם של מנחם בגין ויצחק רבין: 

הצעת החוק מקבעת את מעמדם המיוחד של שני מרכזי ההנצחה לאישים מיוחדים אלה, ומעניקה להם זכויות מיוחדות שיאפשרו להם לתפקד ללא מצוקה כספית.

 

אני בטוח ששר-החקלאות, חברי שלום שמחון, יקדם את החקיקה לעיגון זכויות החקלאים באדמתם (979), אותה הובלתי בשנה האחרונה.            

 

שבת שלום - אפרים סנה 

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית