לחשוב קדימה – להצביע העבודה - הצבעה לקדימה משולה לנתינת צ'ק פתוח. הצבעה לעבודה מהווה תעודת ביטוח למימוש צעד הכרחי זה
לחשוב קדימה – להצביע העבודה  
ח"כ אורית נוקד

מאת אורית נוקד, 24.2.2006

 

על פניו נראה כי גם מפלגת קדימה וגם מפלגת העבודה מאמינות שיש לפנות עשרות התנחלויות מבודדות ברחבי יהודה ושומרון.

עמדה זו נתמכת על ידי הרוב הגדול בחברה הישראלית אשר מבין כי רק פינוי מאסיבי של התנחלויות יכול להביא לשינוי אמיתי בסדר העדיפויות החברתי-כלכלי והביטחוני של ישראל.

כיום, כאשר שרון אינו מוביל עוד את מפלגת קדימה ורשימתה מורכבת מאישים אשר להם ערב רב של דעות ואמונות, סביר להניח כי חיזוקה לא יבטיח פינוי של התנחלויות נוספות. פרשת עמונה מהווה תמרור אזהרה ראשון לכך.

 

ההיסטוריה מלמדת כי הכרעות מדיניות קשות הביאו לפיצול פוליטי במפלגות השונות. כך קרה ב-79' בעת ההצבעה בכנסת על אישור הסכם השלום עם מצרים, הצבעה בה חברי ליכוד רבים התנגדו לאישור ההסכם, כך פוצלה מפלגת צומת על רקע התמיכה בהסכמי אוסלו וכך התפצלה רק לאחרונה מפלגת הליכוד על רקע תהליך ההתנתקות.

 

לנוכח המשימה המורכבת של פינוי ההתנחלויות, קיים חשש ממשי כי בשעת המבחן  כוחות מסוימים בקדימה יתנגדו למהלכי הפינוי. יש לזכור כי רשימת קדימה מורכבת בחלקה הגדול מאישים אלמוניים אשר הציבור בישראל אינו יודע מה דעתם בעניין סוגית פינוי הישובים בשל שמירתם על זכות השתיקה. לציבור הישראלי לא ברור מה תהיה עמדתם בשאלות קונקרטיות אשר תעלנה במהלך השנים הקרובות. לצידם קיימים בקדימה כוחות אחרים, אשר מגיעים עם תפיסות עולם מבית מדרשו של הליכוד, מה שמבסס את החשש הזה. עלינו לזכור כי אפילו לדעת יוצאי ליכוד מתונים בקדימה, אין דין פינוי עזה כדין פינוי התנחלויות ביהודה ושומרון.

 

המסקנה ברורה: הצבעה לקדימה עלולה לחזק את אלה שינסו לסכל את פינוי ההתנחלויות. זרעי המחלוקת בקדימה כבר נזרעו, אך טרם נבטו. כדי שלא נקצור סופה של רסיסי מפלגות בעלות כושר סחיטה, שיסכנו את הדמוקרטיה – אל לנו להשקות את הזרעים הללו.

 על-מנת להבטיח שמדינת ישראל תפנה התנחלויות – חייבים לחזק את מפלגת העבודה. מפלגת העבודה מדברת בקול אחד, ברור וחד, יש לה ניסיון מוכח בקידום מהלכים מדיניים וביטחוניים ואת הצוות הביטחוני המנוסה והטוב ביותר.

 

הצבעה לקדימה משולה לנתינת צ'ק פתוח. הצבעה לעבודה מהווה תעודת ביטוח למימוש צעד הכרחי זה. הגיע הזמן שנחשוב קדימה ומי שחושב קדימה – מבין שחייבים להצביע עבודה.