שרת התקשורת, דליה איציק, אישרה תמיכה לטלוויזיה קהילתית במועצות: מטה אשר, מעלה יוסף, בני שמעון ומטה יהודה

8.8.2005

 

שרת התקשורת, דליה איציק, אישרה הקצאת  תמיכות לטלוויזיה קהילתית לגופים הפועלים בתחום המועצות האזוריות מטה אשר, מעלה יוסף, בני שמעון ומטה יהודה. ההקצאות ניתנו בהתאם למבחנים למתן תמיכות של משרד התקשורת למוסדות ציבור, כפי שפורסמו ברשומות.

 

מאז נכנסה לתפקיד הגדילה השרה דליה איציק באופן משמעותי את סכומי התמיכות לשידורים קהילתיים לכלל הגופים הנתמכים, בהשוואה לשנים קודמות.

 

בביקוריה ברחבי הארץ, פגשה השרה את נציגי הגופים המשדרים לקהילה והיא הביעה את התרשמותה למראה מאות המתנדבים הפועלים לטובת התושבים וחיי הקהילה.

 

חניק מרשק - 236200- 0506


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית