ישיבת הסיעה - דיווח

ירושלים, הכנסת 28.7.2005

 

מפלגת העבודה  -  הסיעה בכנסת

ישיבת סיעה מיום 25 יולי 2005

 

ישיבת הסיעה - דיווח

 

יו"ר הסיעה, ח"כ דר' אפרים סנה פתח את הישיבה ואמר כי ישיבת הסיעה תהיה פתוחה לתקשורת רק בחלקה הראשון. בחלקה השני של הישיבה יתקיים דיון הבהרות וסיכומים לגבי התנהלות הסיעה בשבוע זה, האחרון למושב הנוכחי של הכנסת.

 

יו"ר הסיעה הזמין את נציגי העובדים במפעל "עשות אשקלון" ונציגי ההסתדרות באשקלון על מנת שיציגו את בעיית העובדים בעקבות הפרטת המפעל. המפעל, השייך לתעשייה הצבאית, ובעקיפין שייך בעצם למדינה, נמכר ב-2004 לגורם פרטי. לפני מכירתו התקיים מו"מ עם העובדים להבטחת זכויותיהם. המו"מ התנהל בין העובדים ונציגי הממשלה, רשות החברות הממשלתיות, בידיעתה ובמעורבותה הישירה של ועדת הכספים של הכנסת. לפי ההסכם שכמעט הושלם, נקבע כי [א] הבעלים החדשים יכירו ויכבדו את זכויות העובדים, [ב] קווי הייצור שבמפעל יישארו בתחומו במשך 6 שנים מיום העברת הבעלות. ברם, בטרם נחתם ההסכם, המדינה מכרה את המפעל, כאמור – לפני שנחתם הסכם עם העובדים. כרגע העובדים "תלויים באוויר". היום הם שואפים לסגור הסכם עם המדינה ולהבטיח את מעמדם ופרנסתם. לפיכך, הם מבקשים מהסיעה כי תעשה כל שניתן לקידום עניינם, הן בכנסת, בועדת הכספים, הן בממשלה והן בכלל.

 

ח"כים שהתבטאו בנושא תמכו בדרישת העובדים, בהנחה ש[א] אלה אכן הנתונים, [ב] יש פעילות פרלמנטרית אקטואלית בנושא זה, עליה ניתן להשפיע.

 

בהמשך הישיבה הציג יו"ר הסיעה שורה של מהלכים צפויים בועדות ובמליאה, ועבר על כל הצעת חוק, אחת לאחת, והבהיר את עמדת הסיעה וכיצד להצביע, על מנת להבטיח תיאום מלא בפעילות הסיעה. בין היתר הוזכרו 2 הרפורמות [בכר והמסים], חוק "העגונות", חוק "עמיר פרץ", מיסוי הנאמנויות ועוד. כמו כן נשאלה השאלה [ע"י ח"כ דני יתום] מדוע אין התבטאות בעניין כפר מימון ואירועי השבוע שעבר. שאלה נוספת שעלתה [ע"י ח"כ קולט אביטל] – שינויים המוצעים בעניין קליטת עולים בקיבוצים ["בית ראשון"].

 

במהלך שבוע זה הוגשו לחקיקה 2 חוקים:

ח"כ דר' אפרים סנה: הקמת בי"ח בקריות [עבר בקריאה ראשונה].

ח"כ עמרם מצנע: הגבלת אפשרויות הפיטורין במועצות מקומיות.

 

יו"ר הסיעה מבקש להביא לידיעתכם את שמות חברי הכנסת מסיעתנו אשר נעדרו מהצבעות חשובות ללא קיזוז:

אילנה כהן, אופיר פינס, ר'אלב מג'אדלה, שמעון פרס, עמיר פרץ, חיים רמון, אברהם [בייגה] שוחט, יולי תמיר.

 

כמו כן, יו"ר הסיעה מוצא לנכון להרחיב מעט יריעה זו, ולכלול בה דיווחים מפורטים על פעילותן של 2 ועדות כנסת, אשר חברינו עומדים בראשן:

ועדת הפנים ואיכות הסביבה בראשות ח"כ ר'אלב מג'אדלה.

ועדת הקליטה בראשות ח"כ קולט אביטל.

דיווחים אלה ישקפו את פעילות הועדות, את מגוון הנושאים העולים בהן, את עמדת היו"רים ואת תוצאות הדיונים. אנו מקווים שזה יוסיף ויעשיר את הדיווח הזה.

 

ועדת הפנים ואיכות הסביבה

 

2 נושאים בולטים העסיקו את הועדה השבוע:

חוק האזרחות והכניסה לישראל: המוגש לקריאה שנייה ושלישית והבא במקום תקנות העוסקות בתנאי הכניסה וההתאזרחות במדינה.

יישום מסקנות ועדת אור: יחד עם משרד התמ"ת, עוסקת הועדה בבחינת דרכים ליישום מסקנות ועדת אור, בעיקר בצמצום האפליה של הציבור הערבי  בכל הקשור לקרקעות ותעסוקה. שר התמ"ת שותף למאמצים.

 

בברכה,

קובי מירון,

פעיל בסיעה

 

נ.ב.: הכנסת יוצאת לפגרה ותחדש את פעילותה אחרי החגים. אבל ההתנתקות ואירועים בלתי צפויים אחרים יכולים להביא לכינוס בלתי מתוכן של הכנסת. אם וכאשר זה יקרה - נדווח בהתאם.

 

סיכום זה מופץ לציבור גדול של חברים במפלגה בהתנדבות כשירות לחבר. מי שירצה להצטרף לתפוצה, מתבקש להעביר את שמו וכתובתו האלקטרונית וייכלל ברשימה. מי שאינו רוצה לקבל את הסיכומים האלה מתבקש להודיע על כך ושמו יוסר מהרשימה.


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית