מאמר להתיישבות - מאת שר התשתיות הלאומיות: בנימין   (פואד) בן אליעזר

19.6.05


כידוע, נהוג לתת 100 ימי חסד לכל  מי שנכנס לתפקיד חדש. לאחרונה תמו מאה ימי החסד שלי בתפקידי הנוכחי כשר התשתיות הלאומיות, ואני מוצא עצמי יושב ובוחן את הנושאים הרבים והנרחבים שכולל משרד התשתיות הלאומיות בתחומי האנרגיה, המים, הביוב ומדעי האדמה, נושאים המשיקים באופן יומיומי לכל אחד מאיתנו ומתקבלים לעיתים כמובן מאליו.

 

בקרב הרשויות המקומיות בכלל ובהתיישבות בפרט קיימת מצוקה קשה בכל הנוגע להשלמת תשתיות. הבעיות העיקריות שבהן נתקלתי הן המפורטות להלן:

 

בעיית תשתית ביוב ותוכניות התחברות לביוב המרכזי, למט"שים. עלות תוכנית התחברות למט"ש נאמדת במיליוני שקלים, דבר שמחייב את הרשויות לגייס הלוואות בהיקפים שלא מתאימים לכושר ההחזר שלהן. על-כן, הגשתי הצעת החלטה לממשלה למען הגדלת המענק שרשויות אלו מקבלות, את שיעור ההשתתפות של המדינה מ- 25% ל- 50%. מדובר על מאות מיליוני שקלים שיאפשרו פתרון לכל בעיות הביוב ברשויות חלשות.

 

כמו-כן, קיימות רשויות המתקשות לממן הנחת צנרת מים, או לשדרג תשתיות מים ישנות אשר במהלך השנים נרקבו ונהרסו, דבר שגורם לדליפת מים ואיבוד כמויות מים רבות. למען מציאת פתרון למצוקותיהם של הרשויות הללו, פניתי באופן פרטני למנהל מנהל המים במשרד הפנים למען הגדלת שיעור ההשתתפות של המדינה ברשויות החלשות.

 

בעיה חריפה נוספת היא הסיטואציה שבה לעיתים קרובות רשת החשמל, ועמודי החשמל מותקנים במקומות הסמוכים לבתי מגורים, או באמצע כבישים. הרשויות נאלצות להעתיק עשרות עמודי חשמל בעלות ממוצעת של עשרות אלפי ₪ לעמוד. הנחיתי את אנשי מנהל החשמל במשרד התשתיות הלאומיות לערוך סיורים מקצועיים עם אנשי חברת החשמל, ועם נציגי הרשויות למען מציאת פתרון למימון ההוצאות והעתקת עמודי החשמל בהיבט הבטיחותי.

 

גם בתפקידי הקודמים ראיתי את טובת ההתיישבות כחשובה מעין כמותה. כשר הבינוי והשיכון יזמתי את תכנית ההרחבות בקיבוצים, תבעתי את זכויות איגום הקרקע לטובת המשק, שיקמתי שכונות שלמות, חיזקתי בתי קשישים, סייעתי בהקמת מפעלים תעשייתים בתוך המשק, ושיקמתי את תשתיות ההתיישבות בצורה מקיפה, רחבה וכוללנית.

 

תמיד חשתי חלק בלתי נפרד מההתיישבות, וזאת גם משום שגרתי במשך שנים רבות, בזמן היותי מפקד בצבא, בקיבוץ סאסא. כך נחשפתי מקרוב לכל ההליכים שהתיישבות חוותה וחווה, ולכל השינויים שצופן בחובו העתיד עבור כלל ההתיישבות.

 

קיומה של ההתיישבות הוא הכרחי לקיומה של החברה הישראלית. ההתיישבות היא שהביאה את מיטב הנוער ואת מיטב המפקדים והמנהיגים לארצנו. היא שמסמלת את הקשר שלנו אל האדמה, והיא שסימנה את התחלת הדרך ואת המאבק על האידיאולוגיה שלנו. עבודת אדמה מהווה ערך לאומי והיא שאפשרה לעם היהודי לשנות את דפוס חייו.

 

תנועת ההתיישבות העובדת, הקיבוצים והמושבים הם המביאים גאולה לשממה, מחזקים את בטחון המדינה, מפתחים תעשיות מתקדמות ומקשרים את העם לאדמתו-מולדתו.

 

מפלגת העבודה בראשותי לא תהסס להזרים כספים למשק על מנת להוריד את מחיר המים לחקלאות, לעגן את זכויות החקלאים בקרקע, ולצמצם את הליכי הבירוקרטיה. אין זה סוד שמפלגת העבודה נכנסה לממשלה כדי להבטיח כי נושא ההתנתקות יצא לפועל וכדי לבצע שינוי מדיני שיקדם את תהליך השלום עם הפלשתינאים. ננצל את חברותינו בממשלה על מנת להגשים את ערכי תנועת העבודה, ותנועת ההתיישבות הדוגלים בקיום חברה סובלנית המעניקה שיוויון זכויות ושיתופיות.

 

מעצם תפקידי כשר התשתיות הלאומיות אמשיך ואסייע ביחסי הגומלין שבין הרשויות לבין תחומי הפעילות של המשרד שבראשותי. בעבודה משותפת נסיר את החסמים אשר בלמו את התפתחות הרשויות המקומיות בכלל, והמושבים והקיבוצים בפרט,  זאת במקביל לקידום התהליך המדיני שיבטיח צמיחה מחודשת שכולם יצאו נשכרים ממנה.


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית