לחברי המפלגה: הצעה לוועידת מפלגת העבודה
 

חבר/ה יקר/ה

החלטתי להעלות לפני ועידת מפלגת העבודה, שתתכנס ביום ב', ה-30 ביוני, הצעה, שלפיה הזכות לבחור מועמדים לראשות המפלגה והממשלה ולרשימה לכנסת תהיה רק לחברי המפלגה שמלאו שנתיים לחברותם.

מפלגה חפצת חיים פוליטיים איננה יכולה לנהל את מיפקד החברים שלה ואת פנקס הבוחרים באופן שבו הם מתנהלים כעת. מי שמייעד עצמו להחליף את השלטון, איננו יכול להרשות לעצמו ל"ככב" בתקשורת, כפי שמפלגת העבודה מפרנסת את כל המדיה.

מפלגה איננה יכולה להתנהל בשיטת האקורדיון, שמותחים אותו באמצעות מיפקד (על פי השיטה הנהוגה היום, לפני פריימריס) ואחר כך הוא מתכווץ וחוזר למצבו המקורי, כשהוא סגור, חסר אוויר בריאותיו וחסר יכולת לנגן.

אני מתכוון להציע לוועידה להקים ועדה מיוחדת, שתבחן את כל הנושא של החברות במפלגה, העקרונות לקיום מיפקד החברים והזכות לבחור ולהיבחר למוסדות המפלגה השונים ולתפקידים בכל התחומים. במיוחד יהיה צורך לבחון את הכללים לקביעת פנקס בוחרים לקראת הבחירות של המועמדים לראשות הממשלה, הכנסת והרשויות המקומיות.

בעבר הנחתי על שולחן הכנסת הצת חוק ובה סעיפים ברוח הצעותיי לוועידה. למרבה הצער, ההצעה, שנתמכה על ידי חברינו, נפלה בשל התנגדות "שינוי" והליכוד". במסגרת הדיון הזה בוועידה, אעלה שוב את הצעתי להנהגת האפשרות של בחירות מקדימות פתוחות, למשל - במתכונת השיטה, שבה התנהלו הבחירות למועמד לראש העיר חיפה בתקופת יו"ר העבודה רבין. לפי השיטה הזאת, כל מי שהתייצב, נרשם ושילם אגרת בחירות, היה זכאי להשתתף בבחירת המועמד של מפלגת העבודה. תוצאות הפריימריס הפתוחים שיקפו נאמנה את רצונו של כלל ציבור מצביעי מפלגת העבודה.

שיטה כזאת תמנע כל אפשרות לזיופים, וודאי שתמנע מהומות והתכתשויות פנימיות, שהיו נחלתה של המפלגה בשבועיים האחרונים. יש לי חשש סביר, שאנחנו עלולים להיקלע בעתיד הקרוב לימים סוערים ומבישים עוד יותר ממה שחווינו עד היום. לכן, עלינו להציג לאלתר לפני הציבור תשובה עקרונית ומעשית כאחד, כדי לתקן שני דברים: את הדרך הבלתי ראויה ואת הדימוי הציבורי המחבל בדרכנו הצודקת והאחראית.

להלן הצעתי בעניין הבחירות המקדימות והקמת ועדה מפלגתית לעניין בחינת נושא המיפקד, החברות וזכות הבחירה.

(ההצעה תידון במושב ועידת מפלגת העבודה, שיתקיים בגני התערוכה, תל אביב, ביום ב,' ה-30 ביוני, 2005, בשעה 16.30. שני הסעיפים הראשונים יידונו בכינוס מיוחד של הוועדה המתמדת, באותו יום, בשעה 14.30).

1. בעל זכות לבחור ולהיבחר בבחירות מקדימות (פריימריס) במפלגת העבודה, יהיה מי שמלאו שנתיים לחברותו במפלגת העבודה כדין.

2. מרכז המפלגה יקים תוך חודש ועדה מיוחדת לבחינת כל הנושא של חברות, מיפקד חברים והזכות לבחור ולהיבחר למוסדות המפלגה השונים, לתפקידים במפלגה ולמועמדים כנציגיה בכל התחומים, ובייחוד לראשות הממשלה, לכנסת ולרשויות המקומיות.
בוועדה ייכללו גם מומחים בתחומים הנוגעים לעניין.

3. הוועדה תדון, תוך בחינת כל ההיבטים, גם באפשרות הנהגתן של בחירות מקדימות פתוחות, במתכונת שהייתה ב-1993 בבחירת המועמד לראשות העיר חיפה או בכל מתכונת אחרת.

4. הוועדה תביא את המלצותיה למרכז המפלגה תוך שלושה חודשים מיום הקמתה.


בברכת חברים,

חיים רמון

 

 

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית