הודעה לעיתונות בנושא אדמות הקיבוצים למפוני עזה

בישיבת הממשלה שהתקיימה ביום ראשון 8.5.05, שבה נידונה שאלת הקצאת הקרקעות למפוניי גוש קטיף, אמרה שרת התקשורת דליה איציק:

 

"משמח לדעת שאנשי גוף קטיף מבקשים להמשיך לעסוק בחקלאות. צריך, כמובן, לתת להם קרקעות ואמצעי ייצור. יש די אדמות פנויות ומים ואין שום סיבה הוגנת לפתור בעיה תוך יצירת בעיה אחרת וגרימת עוול לזולת".

 

עשרות שנים יושבים הקיבוצים מול רצועת עזה, עובדים קשה ואוכלים גם מרורים והם ימשיכו לחיות שם גם לאחר ההינתקות. אסור לגזול את אדמותיהם כדי לפצות מישהו אחר שזה מקרוב בא".


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית