מאמר מאת שר התשתיות הלאומיות, בנימין (פואד) בן אליעזר

30.3.05

 

ראש הממשלה, אריק שרון, השכיל להבין את מה שמפלגת העבודה טוענת: כדי לשנות את המצב הקשה בו נתונה מדינת ישראל עליה לפנות לשינוי מדיני ולממש את נושא ההתנתקות מהר ככל האפשר. מפלגת העבודה נכנסה לממשלה כדי להבטיח כי נושא ההתנתקות יצא לפועל וכדי לקדם את התהליך המדיני הכוללת את התחייבותנו לאמריקאים למפת הדרכים והיא: פינוי מרבית השטחים של יהודה, שומרון ועזה, וסיום המשא ומתן המדיני להבטחת שלום עם הפלשתינאים.

 

אין זה סוד כי הליכוד המפוצל בדעותיו המדיניות הינו פרמטר אחד בחילוקי הדעות המהותיים בין הליכוד לעבודה. המחלוקת העיקרית היא בנושא החברתי-כלכלי.
מדיניות התאצ'ריזם של שר האוצר והליכוד מנוגדת למדיניות המוצהרת של העבודה, שמשמעותה שינוי סדר העדיפיות הלאומי, צמצום הפערים החברתיים בין המרכז לאיזורי הפריפריה, תמיכה בהתיישבות העובדת וקידום נושאי החינוך.

 

כמפלגה סוציאל-דמוקרטית מוטלת עלינו החובה לדאוג לגורלם העתידי, ותנאי חייהם של השכבות החלשות באוכלוסיה. מפלגת העבודה חייבת לחזור לדגלים בהם האמינה ותמכה כל הזמן: חינוך שוויוני לכל מגזרי האוכלוסיה, ביטחון למשפחות כדי שהאם תוכל לישון בשקט בלילה, הגדלת התעסוקה ודאגה לפרנסה גם למשפחות הנזקקות, פיתוח עיירות הפיתוח, והקטנת הפערים בין המרכז לפריפריה. בטוחני כי זוהי גם הדעה הרווחת בקרב חברי התנועה הקיבוצית הדוגלת בהתיישבות חקלאית, עבודה עצמית, שיתוף מלא בבעלות על הנכסים היצרניים והצרכניים, ערבות הדדית וניהול עצמי דמוקרטי, ואשר רואה את מעשיה כמילוי של שליחות לאומית חברתית.

 

כדי ליישם את צימצום הפערים החברתיים, יש לחזק את העסקים הקטנים ובתי המסחר והתעשייה בארץ בכלל ובהתיישבות בפרט. בעשור האחרון נפתח מס' רב של עסקים קטנים בקיבוצים ובמושבים. על מצבם, ניתן ללמוד מנתוני מנכ"ל איגוד התנועה הקיבוצית, עמוס רבין: בשנת 2004 חל גידול של 40% בפעילות מפעלי איגוד התנועה הקיבוצית בחו"ל שהסתכם בכ- 620 מיליון דולר. הסיבה העיקרית להעברת הפעילות של כמה ממפעלי הקיבוצים לחו"ל קשורה להפחתת הסיוע הממשלתי למפעלי תעשייה. (הארץ, 30 בינואר 2005).

 

מקור הבעיה טמון בכך שבמדינתנו לא קיימת מודעות אמיתית לחשיבותו של מגזר התעשיה והעסקים הקטנים, ולסכנות הכלכליות והחברתיות הכרוכות בקריסתו. ישראל משאירה את בעל העסק הקטן להיאבק על קיומו כאילו הוא סרח עודף למדינה. לעומת מרבית המדינות המתועשות המייחסות חשיבות רבה למגזר העסקים הקטנים, ורואות בקיומו ובשגשוגו תנאי הכרחי להתפתחות ולצמיחה.

 

עלינו מוטלת החובה של עידוד יזמים חדשים, בני קיבוצים, חיילים משוחררים, סטודנטים, ועולים בפתיחת עסקים חדשים בארצינו, תוך טיפוח הצעירים הנמרצים והמוכשרים שיש לנו בישראל. ולשמחתי, התברכנו ברבים כמותם.

 

על-כן, טרם מינויי לשר התשתיות הלאומיות הגשתי מס' הצעות חוק למען מציאת מזור למצוקותיהם ובעיותיהם של אוכלוסיית העצמאים והעסקים הקטנים:

 • הצעת חוק לעידוד השקעות הון למען מתן הטבות מס לעסקים קטנים ובינוניים.
 • הצע"ח מס מעסיקים למתן הנחה במס מעסיקים לבעל עסק המעסיק מובטלים.
 • הצע"ח מס ערך מוסף (תיקון - העברת מועד החיוב במס לבסיס מזומן).
 • הצע"ח הביטוח הלאומי (תיקון - מתן דמי אבטלה לעצמאים).

 

מעבר-לכך, יזמתי הצעות חוק נוספות חשובות למען אנשים עם מוגבלות:

 • הצע"ח למען מתן הנחה בתחבורה ציבורית לאנשים עם מוגבלות.
 • הצע"ח למען מתן קצבה מוגדלת למשפחה בה יש מס' נכים בגירים.
 • הצע"ח למען תוספת מענק מיוחד לרכישת דירה לנכים פרפלגים.

 

את שליחותי כאיש ציבור ייצגתי במס' הצעות חוק למען אוכלוסיית הגמלאים:

 • הצע"ח למען ביטול הגדלת ההפרשות לביטוח לאומי ולביטוח בריאות לגמלאים.
 • הצע"ח למען שמירת זכויות הגמלאים בעת הפרטת חברות ממשלתיות.
 • הצע"ח למען מתן הטבת מס הכנסה לגמלאים שיצאו לפרישה מוקדמת.
 • הצע"ח למען אי העלאת גיל הפרישה לגמלאי שפרש לפני שנת הכספים 2004.

 

בטוחני כי הצעות חוק אלו מיטיבות עם אזרחי ישראל. יתרה מזאת, הן תואמות את האידיאולוגיה של תנועת העבודה, תנועת הקיבוצים ותנועת המושבים הדוגלים בקיום חברה שיתופית והומניסטית, המאורגנת על יסודות של מערכת ערבות הדדית, דמוקרטיה, שיוויון הזדמנויות, סובלנות וצדק חברתי. 

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית