מפלגת העבודה   -   הסיעה בכנסת ישיבת סיעה מיום 7 מרץ 2005

ירושלים, הכנסת ‏14/03/2005

 

חברות וחברים יקרים,

 

פתחתי והצגתי מספר נושאים לדיון בסיעה: ראשית, הזכרתי את מחויבותנו כחברים בקואליציה לתמוך בתקציב. הבהרתי והזכרתי לכל הנוכחים כי אני הייתי היחיד בסיעה אשר התנגד לכניסה לממשלה במתכונת זו, דווקא מתוך שיקולים כלכליים-חברתיים, והתקציב הזה קשה לי ביותר. ואולם, מרגע שאנו חברים בממשלה ובקואליציה, עלינו לעשות כל שניתן על מנת שהתקציב יעבור וההתנתקות, שהיא בגדר שיקול עליון, תתבצע. שנית – שיהיה ברור לחלוטין, אנו נגד משאל עם בכל צורה. כך היה וכך יהיה. שלישית, "חוק הג'ובים" שהביאה הממשלה. החוק הזה מזעזע הן בתוכנו והן בכוונותיו. אסור לתת לזה יד. לבסוף הצגתי אורחים שבאו לישיבה: 3 צנחנים במילואים המובילים יוזמה להחרמת הנשק שבידי המתנחלים ערב הפינוי.

 

בהמשך הישיבה התפתח דיון בו הדוברים השונים התייחסו לנושאים שהעליתי ברמות פירוט ודגשים שונות.  פתח היו"ר, שמעון פרס, והתווה לוח זמנים פוליטי צפוי. להערכתו, בעניין התקציב יש לתכנן תקציבים בהתבסס על ההערכה כי הצמיחה תהיה 6 עד 7% דבר שיביא לעודף הכנסות למדינה, אותן יש להפנות למטרות ראויות ע"פ תפיסת עולמנו כמו הגליל והנגב, שכבות במצוקה, חקלאים ועוד.

 

בשלב זה הצגתי את הצנחנים האורחים, ושני דוברים שלהם הסבירו את הסוגיה ברמה העקרונית וגם נתנו תיאור של אירוע שקרה להם אישית בפינוי המאחז ביצהר, בו מתנחל איים בנשק חם על חייל. לסוגיה זו התייחסו כמה דוברים ואף הרחיב ח"כ סנה כאשר תיאר את הבריונות המתרחשת יום יום בחברון. בעניין זה התבטאו גם הח"כים דני יתום, חיים רמון עמיר פרץ, עמרם מצנע וגם אורח נוסף, אהוד ברק והדגישו את החומרה הרבה שיש לדבר על ההתנתקות הצפויה.

 

את נושא העיוותים בתקציב העלה בייגה וציין כי מצד אחד מצ'פרים את המעסיקים ב-3 מיליארדים במשך שלוש שנים ומצד שני גוזלים נקודת זכות מאזרחים שנשותיהם אינן עובדות. לדבריו הצטרפו והוסיפו עמיר פרץ, חיים רמון, יולי תמיר וגם אורח נוסף שהגיע מהנגב, ח"כ לשעבר שירי ויצמן. כל הדברים האלה הביאו אותי להציע כי בפורום נפרד, נרכז את כל הביקורת ובעצה אחת עם יו"ר המפלגה והמשנה, נעבד את זה למסמך מסודר שיועלה לדיון בפורום ממשלתי. בסיכום הישיבה, הצעתי זו התקבלה ובכוונתי לפעול בעניין זה  מייד מחר בבוקר.

 

נושא מרכזי שנידון בהרחבה היה מה שנקרא "חוק הג'ובים". למעט ח"כ חיים רמון, שבדבריו הצביע על קשיים בהם נתקל דרג פוליטי מול דרג מקצועי במשרדים השונים, כאשר הוא אינו מצליח לכפות את מדיניותו במשרד עליו הוא מופקד. כל הדוברים סבורים כי זו הצעה מושחתת המועלית ממניעים מושחתים והעלולה להרוס את כל שדרת הניהול המקצועי במשרדים. מצב בו אחת לשנה שנתיים כל הצמרת המקצועית במשרד מתחלפת הוא מרשם בדוק לתוהו ובוהו. גם אם, במקרה האידיאלי, ממשלה תכהן את כל תקופת כהונתה, איך תוכל פקידות מקצועית, שהתמנתה ע"פ אמות מידה פוליטיות לנהוג ולפעול בצורה מקצועית ומשוחררת מלחצים פוליטיים?

 

בסיום הישיבה חזרתי והדגשתי בצורה הברורה ביותר ושאיננה משתמעת לשני פנים, וע"מ שזה יהיה ברור כשמש לאחרון הח"כים כי בהצבעה על התקציב כולם מצביעים בעד ללא יוצא מן הכלל. כאמור, לכולנו בכלל, ולי בפרט, יש "בטן מלאה" על התקציב, אך לטובת ההתנתקות, שהיא שיקול עליון, נצביע בעד התקציב.

 

בברכה חמה,

ח"כ איתן כבל,

יו"ר הסיעה

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית