מאבקי למניעת הקיצוץ הרוחבי בתקציב

חבר/ה יקר/ה,

רציתי הפעם לשתף אותך בפרטים אודות מאבקי למניעת הקיצוץ הרוחבי בתקציבי
משרדי הממשלה, על פי הצעתו של שר האוצר נתניהו.

שר האוצר הציע לקצץ ברוב משרדי הממשלה 3% אחוזים נוספים מתקציבם, בתואנה
שיש לגייס מתוך תקציבי משרדי הממשלה את המשאבים הדרושים, כדי לממן את
ההוצאות הכרוכות במילוי ההסכמים הקואליציוניים עם מפלגת העבודה ועם יהדות
התורה. לטענתו, אין מקורות זמינים אחרים למימון התוספות בתקציבי הבריאות,
קיצבאות הגימלאים ושאר ההישגים שלנו במשא ומתן הקואליציוני.

מול שר האוצר הצגתי בישיבת הממשלה מה-30 בינואר חלופות מעשיות, צודקות,
כאלו שלא יפרצו את מסגרת התקציב, כפי שהוצגה לפני הממשלה - והעיקר, חלופות
המבטאות את דרכה ומצעה של מפלגת העבודה.

קודם כל, הצגתי כמה מנתוני הרפורמה במס, שהיא ספינת הדגל של נתניהו.
לפי נתוני האוצר, בשנת 2005 יאבדו לתקציב המדינה 5.7 מיליארד ש"ח על ידי מתן
ההקלות במס על פי "רפורמת נתניהו". ב-2004 - שוב, לפי נתוני האוצר - קיבל כל
משתכר השייך לעשירון העליון הנחה ממוצעת של יותר מ-14,000 ש"ח (לעומת 2003).
השנה הוא צפוי לקבל "מתנה" גדולה יותר מפי שניים - תוספת להשתכרותו הנקייה
בשיעור ממוצע של כ-30,000 ש"ח. לפי הנתונים המעודכנים של מינהל הכנסות המדינה,
סך תשלומי המס הישיר של העשירון העליון קטן בשנה החולפת ב-4% מהסך הכולל
של תשלומי המס בישראל, והוא צפוי לקטון בשיעור דומה לפחות ב-2005. לעומת זאת,
גדל חלקם של שני העשירונים שמתחתיו בנטל המס בשיעור משמעותי. והנתון המדהים
ביותר -
חלקו של המאיון העליון -האחוז העשיר ביותר במדינה - בנטל המס קטן
בשנה האחרונה בשליש!


כדי להמחיש את הפער בין העשירים לבין שכבות הביניים והשכבות החלשות, אביא עוד
שני נתונים: האחד - מתוך כ-5.7 מיליארד ש"ח של ההנחות במס, כמחצית תלך לכיסו
לכיסו של העשירון העליון! השני - כ-20% מהמנה הזאת (יותר ממיליארד שקל) יגיעו
לכיסיהם של משתכרי חמשת המאיונים העליונים!

בהקשר זה יש להזכיר, שבמסגרת אותה רפורמה, בעלי ההכנסות הנמוכות יזכו בהנחות מס
של כמה עשרות שקלים לשנה, ולפי הארגונים החברתיים - בקרב משתכרי שכבות הביניים
נטל המס בפועל אפילו יעלה...

לעומת הרפורמה האנטי-פרוגרסיבית והאנטי חברתית של נתניהו, הצעתי בישיבת הממשלה
להקטין את שיעור ההנחה לעשירים ולממן בחלק מהסכום שנחסך תשלום תגמולים בצורת
"מס הכנסה שלילי" לאותם מאות אלפי שכירים, שמשכורותיהם נמוכות ואינם מגיעים
לסף המס, ולכן לא ייהנו כלל וכלל מהרפורמה במס.

עוד הצעתי לבטל את התהליך המתמשך של מתן הנחות למעסיקים בתשלומיהם לביטוח הלאומי.
לפי הצעת נתניהו, רק ב-2005 אמורה לקטון השתתפותם של המעסיקים בתשלומים לביטוח
הלאומי בכחצי מיליארד שקלים. מתוך ההנחה הזאת, מוצדק היה לפטור אותם בכ-130 מיליון שקל בגין הגידול בעלויות הפנסיה, שיוטלו עליהם השנה. אבל שאר 370 מיליוני השקלים  הנוספים הם הנחה-מתנה נוספת על ההנחות הגדולות במס הכנסה.

אחרי התייעצות עם ח"כ בייגה שוחט העליתי בישיבת הממשלה עניין נוסף - סעיף החזרי
הקרן והריבית של חובות המדינה. בתקציב 2004 הוקצו להחזרים אלה 36.5 מיליארד ש"ח.
בפועל, בעיקר בשל השינויים בשערי הריבית, הצטמצמה עלות החזרי החובות לכדי
31 מיליארד בלבד.

למרות זאת, חזר האוצר והקצה גם השנה סכום דומה של 36.5 מיליארד להחזר חובות, אף
על פי שצפוי, שהריבית לא תעלה השנה, ואולי אף תמשיך ותרד. לכן הצעתי, שבמקום לקצץ
בתקציבי הביטחון והבריאות, ייבנה לוח סילוקין ריאלי, ואחרי חודשים אחדים ייבחן שיעור
ההחזר האמיתי של החובות. אם יתברר, ששיעור ההחזרים יהיה גדול מזה של השנה שעברה
(דבר הנחזה לבלתי סביר בעליל), יבוצע הקיצוץ הנדרש על ידי נתניהו בעוד כחצי שנה.

כאן המקום להבהיר, שקיצוץ רוחבי במשרדי הממשלה בשיעור של 3% מהתקציב הכולל שלהם הוא קיצוץ ממוצע בפועל של עד ל-25% בתקציבי הפעולה של המשרדים. שהרי רוב התקציב הכולל של המשרדים (לפעמים אפילן עד כ-90% מתקציב המשרד) הוא תקציב קשיח, שנועד להוצאות קבועות, ובעיקר לתשלום משכורות העובדים. רק חלק קטן ממנו נועד לפעולות ולפיתוח, ולכן, ישנן פעולות ותוכניות, שייפגעו אנושות על ידי קיצוץ כזה.

הסתבר בישיבת הממשלה, שכמה משרי הליכוד הביעו גם הם התנגדות להצעת נתניהו,
ויחד עם קולות שרי מפלגת העבודה אפשר היה להגיע לרוב בעד הצעתי.

אלא שלמרבה הצער, אחדים משרי העבודה ניהלו "משא ומתן פרטי" עם נתניהו, והוא רכש את תמיכתם בהצעתו על ידי כך, שהודיע, שיוותר על חלק מסוים של הקיצוץ במשרדיהם.
כתוצאה מכך, הצביעו אחדים משרי העבודה נגד עמדת רוב "שרינו" ונגד הצעתי.
הצעתי נפלה והתקבלה הצעתו המקורית של שר האוצר נתניהו, המעשירה את העשירים ומגדילה בשיעור ניכר את הפערים בחברה.


אני מקווה, שאירוע כזה, שבו נציגים של מפלגת העבודה תמכו בעמדות המנוגדות לעמדת
המפלגה, בשעה שעמדת "העבודה" עמדה להצבעה בישיבת הממשלה, לא יחזור בשנית.

בכל מקרה, אם המעוות הזה לא יתקון במהלך הזמן, יישאר העניין בגדר החמצה משוועת,
שתוליך לפגיעה חמורה נוספת בתחומי פעולה שונים של הממשלה.בברכה,

חיים רמון

13.2.2005

 

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית