מפלגת העבודה - הסיעה בכנסת - גילוי דעת
13.2.2005


משאל עם - בתגובה לדיון הציבורי על משאל עם, מצאתי לנכון להודיע כדלקמן:
"מפלגת העבודה נכנסה לממשלת האחדות ע"מ לבצע את תכנית ההתנתקות. המשמעות החמורה של הליך משאל עם הנה עיכוב עד מניעת ההתנתקות והליכה לבחירות, ואנו לא ניתן יד למהלך כזה! כל ניסיון להוביל למשאל עם בכדי לעכב את מימוש תכנת ההתנתקות משמעותו פירוקה של ממשלת האחדות".
ח"כ איתן כבל, יו"ר הסיעה
מסמכים חדשים באתר