ח"כ אביטל: דו"ח ועדת החקירה על נכסי קורבנות השואה בישראל
ירושלים, ט' בשבט, תשס"ה, 19 בינואר, 2005


חברים יקרים,ביום ג' 18/1/05 אישרה מליאת הכנסת את ממצאי והמלצות דוח ועדת החקירה הפרלמנטרית לאיתור והשבת נכסי קורבנות השואה בישראל. בכך תם מסע ארוך, של כמעט חמש שנים, אל תוך נבכי העבר, ומאבקים עם בנקים.

ועדת החקירה קמה ביוזמתי בכנסת ה – 15 בפברואר 2000. משימותינו היו לאתר נכסים של יהודים שחיו באירופה, ובשנות ה – 30 פתחו חשבונות בבנקים, רכשו ניירות ערך, מניות וקרקעות בארץ. חלק גדול מיהודים אלה נספו בשואה, ויורשיהם נתקלו בקשיים בלתי סבירים בניסיונותיהם לקבל לידיהם את רכושם. בתום ארבע שנות עבודה נמצאו חשבונות ואת רשימת החשבונות העלינו באתר הכנסת.

כחברת כנסת, אני חשה מחויבות אישית ומוסרית לדאוג כי מדינת ישראל תעשה צדק עם קורבנות השואה ויורשיהם. אני מאמינה בכל לבי, כי אין אנו יכולים לדרוש ממדינות העולם את אשר אין אנו דורשים מעצמנו, ומכאן חובתנו לדאוג להסדרת נושא הרכוש הקיים בישראל.

עתה מטרתנו כפולה: לדאוג לכך שהיורשים ימצאו ויקבלו את רכושם בערכו האמיתי, אך לשם כך, נצטרך להמשיך לנהל מאבק ציבורי – כדי שהצדק, סוף סוף , יעשה.

שלכם
חה"כ קולט אביטל
מסמכים חדשים באתר