מפלגת העבודה - הסיעה בכנסת - ישיבת סיעה מיום 31 ינואר 2005
ירושלים, הכנסת ‏01/02/2005


חברות וחברים יקרים,

בישיבתה השבועית של הסיעה אתמול, העליתי 3 נושאים לדיון: התבטאויות בתקשורת של מתנגדי ההתנתקות, המו"מ הקואליציוני ליכוד-ש"ס והצבעת שרינו בממשלה בדיון על קיצוץ רוחבי בתקציב.

· ראשית, הזדעזעתי לקרוא בתקשורת כי מתנגדי ההתנתקות מתכוונים להקים "מחנה ריכוז" נגד ההתנתקות. זו הפרה בוטה של כל נורמה בשיח הציבורי, זה רעיון נורא ובלתי נסלח. יש לקבוע גבולות לביטויים כאלה ולגנותם בכל פה ומעל כל במה. דברים בסוגיה זו אמרו גם הח"כים אביטל ויתום.
· בימים אלה מתנהל לו מו"מ קואליציוני ליכוד-ש"ס ובלשון המעטה – אנחנו מחוץ לתמונה לחלוטין. בעניין זה יש [א] להקפיד להיות בתמונה, לפחות באמצעות היו"ר – המשנה לרה"מ, [ב] לוודא כי בסיכומים המתגבשים ביניהם לא יופרו סיכומים שבינינו ובין הליכוד ו-[ג] תושגנה הסכמות "כשרות", קרי הסכמות נורמטיביות, שלא תיצורנה הפליות בין אוכלוסיות.
· לבסוף ההצבעה בממשלה על הצעת האוצר לבצע קיצוץ "רוחבי" בשיעור 3%. שלושה משרינו תמכו בקיצוץ בעוד היתר מתנגדים. ראשית מהותית ההחלטה שגויה ושנית – בלט חוסר תיאום משווע בין השרים. זה מצב המחייב בירור יסודי וגיבוש דרך פעולה.

שני הנושאים הראשונים היו מקובלים על רוב הדוברים. בשאלת ההצבעה בממשלה התפתח דיון סוער שעלה בשלב מסוים לטונים גבוהים מאד, כאשר מחד, ח"כ חיים רמון מגנה את השרים שתמכו בהחלטה, סבר שהם שגו וטען כי הוחמצה הזדמנות פז להעמיד את ביבי במקום וללמד אותו לקח. מנגד התקומם השר אופיר פינס וסיפר כי הוא קיים דיונים ממושכים עם האוצר, גיבש סיכומים מתקבלים על הדעת וא"כ הוא היה צריך להצביע נגד סיכומים אלה בישיבת הממשלה – מצב אבסורדי בלתי אפשרי. גם השר שמחון, אשר הצביע בממשלה בעד הקיצוצים, התבטא וטען [כמו השרים וילנאי והרצוג] כי לא היה שום דיון בפורום שרינו ולכן הוא ראה את עצמו חופשי להצביע על פי מיטב שיפוטו. ח"כ בייגה שוחט הבהיר בדיון כי האוצר עשה כאן מעשה שלא ייעשה: ראשית יש רזרבה "סמויה" בתקציב בשיעור של כ-3,5 עד 4 מיליארד שקל [הפער בין הסכום שהוקצה לפירעון חובות בשנה שעברה ובין מה שבוצע בפועל] ושנית החיפזון הבלתי מובן במתן הקלות במס, כאשר בשנה זו ייהנו 5 העשירונים העליונים בכ-5.7 מיליארד שקל והעשירון העליון בלבד – כ-2.5 מיליארד. מה יש למהר עם זה? אי אפשר לשחרר קצת פחות לעשירונים העליונים ולחסוך את כל הקיצוצים?
בדברי הסיכום שלי ציינתי שהלקח העיקרי מהפרשה הזו, הוא כי לפני כל דיון בממשלה בנושאים כל כך עקרוניים ומשמעותיים, חובה להקפיד על קיום דיונים מקדימים במסגרת פורום שרינו.

במהלך הדיון עלה גם הנושא המדיני בטחוני. רוב הדוברים ציינו בסיפוק את הרגיעה במצב וייחסו אותה לגורמים שונים, בין היתר גם לכניסתנו לממשלה, אשר אותתה לצד השני גישה רכה יותר ופתוחה יותר לשיתוף פעולה. ח"כ פואד מוצא כי הרגיעה בעזה צפויה להקרין גם על יהו"ש וציין בסיפוק כי במערכת הביטחון ניכר לאחרונה טון חדש בהסתכלות על המצב. ח"כ דני יתום המליץ לעורר ולקדם את האפשרות לניהול מו"מ עם סוריה.

בברכה חמה,
ח"כ איתן כבל,
יו"ר הסיעה

מסמכים חדשים באתר