מפלגת העבודה - הסיעה בכנסת, ישיבת סיעה מיום 12 ינואר 2005
חברות וחברים יקרים,

הבוקר כינסתי בדחיפות ישיבת סיעה שעיקר מטרתה הייתה הנחיית החברים בהצבעה הצפויה של הקריאה הראשונה במליאה על תקציב המדינה. בפתח הדברים הוצג הנושא והובהר בצורה חד משמעית כי כל הסיעה תצביע כאיש אחד בעד התקציב, כמתחייב מהיותנו סיעה קואליציונית וחברים בממשלה.

בהמשך, התפתח דיון, בו מספר חברים הביעו הסתייגויות רבות מהתקציב, ונידונו הדרכים אם וכיצד ניתן בתנאים הקיימים להכניס בו שינויים. יש לציין כי לאחר החתימה על ההסכם הקואליציוני, מרחב התמרון מצומצם, אך בכל זאת יש מקום לעשות משהו, וזה ניתן יהיה בין הקריאה השניה לשלישית. מכל מקום ובכל מקרה, יש להקפיד כי הישגים שהושגו כבר במו"מ ונחתמו בהסכם הקואליציוני ימומשו ככתבם וכלשונם.

כמו כן עלו בדיון נושאים נוספים כגון מינויו של סטנלי פישר לנגיד בנק ישראל, דוח דברת, חוק פינוי-פיצוי ועוד. בשאלת מינויו של סטנלי פישר, חלק מהחברים חלקו על המינוי אך בשום אופן לא על האיש ולא על כישוריו. חברים אלה סבורים כי כל 4 המועמדים הישראלים היו ראויים למלא את התפקיד. בשאלת דוח דברת, נושא שיהיה במרכז הדיון הציבורי בתקופה הקרובה, ושיש לו חשיבות רבה מאד, נאמר כי עד כה לא התקיים בסיעה דיון יסודי בנושא, על מנת להתייחס ברצינות ובכובד ראש לממצאיו וכתוצאה מכך, לגבש עמדה. באותו הקשר נאמר כי יש ליצור קשר עם נציגי ארגוני המורים על מנת להידבר אתם, לזהות ולגבש את ההסכמות עמם וביחד לפעול לקידום הנושא. אין ספק כי זו הזדמנות היסטורית לקדם נושא כה מרכזי בחיינו. ח"כ בייגה שוחט, במסגרת תפקידו כיו"ר ועדת משנה של ועדת הכספים המטפלת בהצעת החוק "פינוי-פיצוי", דיווח כי הנושא בעייתי מאד ובקרוב יעלה בכל חריפותו הפער בין מה שיוצע למפונים ובין מה שיתבעו.

בסוף הישיבה הודעתי לחברים כי בישיבת הסיעה הבאה, ביום ב' הקרוב, נבחר את נציגינו לועדות הכנסת שחברינו מאיישים וממלאים בהן תפקידים. חזרתי והדגשתי את המחויבות של כולם למשמעת הסיעתית בהצבעות על התקציב בפרט, ולתאם עמי מראש היעדרויות, נסיעות לחו"ל וקיזוזים בכלל.

בברכה חמה,
ח"כ איתן כבל, יו"ר הסיעה