הסיעה בכנסת - סיכום ישיבת סיעה מיום 27 דצמ' 2004
27.12.04
נושא הישיבה : עניינים שוטפים ועדכונים
בישיבת הסיעה השבוע עסקנו בעניינים פרלמנטריים שוטפים. בעניין ההסכם הקואליציוני: מאחר וההסכם בין יהדות התורה והליכוד טרם נסגר, וחוק מ"מ שני לרה"מ עדיין לא נחקק אנו במצב "המתנה". בינתיים יש שמועות כי במשרדים העתידים לעבור לידינו נחתכים דברים מרכזיים, במגמה לקבוע עובדות בשטח. הנושא מטופל ב-2 ערוצים: ראשית יו"ר המפלגה יבקש במגעיו הישירים עם רה"מ להפסיק זאת. שנית יו"ר הסיעה פנתה ליועץ המשפטי לממשלה בדרישה כי יוציא הנחיה לכל המשרדים להימנע מקביעת עובדות בשטח.

יו"ר המפלגה בירך את החברים שנבחרו לכהונת שר וציין כי מהלך הבחירות נעשה בדרך נאה שהוסיפה כבוד למפלגה בעיני הציבור. הוא חלק שבחים לאנשי המנגנון שעמלו על כל האירועים המפלגתיים האחרונים. כמו כן ציין כי ההתנתקות יכולה להתממש רק 6 חודשים מיום החקיקה והדבר יוצר 2 פערים: פער בזמן [בין החלטה לביצוע] ופער כספי [בין האמצעים לעלות]. פערים אלה יערימו קשיים. מאידך, יש לברך על השת"פ עם המצרים.

בהמשך הדיון צוין כי בנוסף לתפקידי השרים, יהיה צורך לאייש יו"ר לועדות הכנסת הבאות: פנים, חינוך, תקציב הביטחון [ועדת משנה], הועדה למען הילד, סגן יו"ר הכנסת [במקום אלי בן מנחם] ויו"ר חדש לסיעה.
בברכה חמה,

דליה איציק