דוח על תיקון חוק יסוד הממשלה
22.12/.04
חבר/ה יקר/ה,

עם סיום המו"מ הקואליציוני, אני מבקש להפנות את תשומת ליבך לדברים אחדים:

מהות ההישגים הכלכליים-חברתיים: מלכתחילה, היה ברור, שבנקודת הזמן הנתונה,
יכולת ההשפעה שלנו תהיה מוגבלת למדיי. עם זאת, דרישותינו התקבלו כמעט
במלואן: הקיצוץ בקצבאות הגימלאים יבוטל עד ינואר 2006, ורובו יבוטל כבר עתה;
כל המחשבות בדבר העלאת שכר הלימוד באוניברסיטאות נגנזו, הוקפאה פעולת
ועדת ינאי (שעצם הקמתה נועד לבטל את דו"ח וינוגרד) ומסקנות וינוגרד יישארו
בתוקפן; תקציב מילגות פר"ח לסטודנטים יגדל, למען קידום הנוער במצוקה ותגמול
הסטודנטים המסייעים לו.

תגדל התמיכה בתנועות הנוער ובמתנדבי שנת שירות; הממשלה בהשתתפותנו
תחיש את הטיפול בחוק החקלאות ותפעל ליישום החלטת מינהל מקרקעי ישראל
בדבר הזיקה של חברי הקיבוצים והמושבים לבתיהם; התקציב לפיתוח הנגב והגליל
יגדל ושיעור האקדמאיים הערביים והדרוזיים בשירות המדינה יעלה, כמתחייב
על פי החוק והצדק החברתי.

את עיקר ההישגים אני רואה בתחום הבריאות, שלו הקדשתי אישית מאמץ מיוחד,
נוכח הגזירות האכזריות שהטיל נתניהו על הבריאות מאז היותו ראש ממשלה
ב-1996. 100 מיליון שקלים נוספים יוקדשו ל-500 מיטות נוספות לחולים סיעודיים,
עוד 100 מיליון - להגדלת סל התרופות, שחרב הקיצוצים של שר האוצר לא פסקה
עד כה לפגוע בו, ולהבטחת הנחה על תרופות של חולים כרוניים, קשישים ונזקקים
בהיקף של 50 מיליון שקל.

כל הסכומים הללו הם תוספת על התקציב, שהונח על שולחן הכנסת.

מה נעשה בעתיד: ההסכם מבטיח, שאנחנו נהווה יותר משליש מסך חברי הממשלה.
יהיה לנו משקל לא מבוטל בדיונים על הקיצוצים בתקציב הנוכחי ועל חלופות בתוכו.
אין לי ספק, שבפעולה נכונה, נוכל להשפיע גם כאן. הדיונים על התקציב הבא, בעוד
7-8 חודשים, יתקיימו בנוכחותנו, ללא חבירתה של "שינוי" לנתניהו, והתמונה תהיה
שונה לחלוטין.

השפעתנו ליד שולחן הממשלה: כאמור, במספר השרים השגנו עוד שתי ידיים ליד
שולחן הממשלה, מעל למדד התיקים שנקבע ע"י ראש הממשלה. שם ייפלו
ההכרעות החשובות ושם נמצא בעניינים המדיניים והכלכליים בני ברית הקרובים
להשקפותינו ולדרכנו בכמה נושאים חשובים.

למה ויתרנו על משרד הרווחה: לצערי הרב, עניין התיקים, שהיו שנויים במחלוקת,
הוסדר במו"מ אישי, בין יו"ר המפלגה לבין נציג ראש הממשלה. הסיכום ביניהם
לא כלל את משרד הרווחה.

לגופו של עניין, צריך לזכור, שהפרמטרים העיקריים בתחום הרווחה נקבעים במקום
אחר, על פי מדיניות שר האוצר, והמאבק שלנו צריך להיות, קודם כל, במישרין, בו
ובמדיניותו. אינני זוכר, ששר הרווחה הקודם, חה"כ אורלב, שהיה בעל אוריינטציה
חברתית, הצליח להטביע את חותמו על המציאות הקשה, בשל סד התקציב של נתניהו.

דווקא במשרדים "כלכליים" (כמו הפנים, התשתיות, השיכון והבינוי) נוכל, על ידי שינוי
סדרי העדיפויות בתוכם, לפעול במסגרת האילוצים להבטחת תקציבים לפעילויות
חברתיות ולהשקעות, שייצרו מקומות עבודה חדשים.

עם זאת, אני פועל - גם בעת כתיבת המכתב הזה - למען ימונה סגן שר מטעמנו
במשרד הרווחה, כסגן שר לראש הממשלה, אם התיק הזה יוחזק אצלו כפיקדון.
כל זה יקרה, כמובן, אם המשרד לא יעבור בפועל ל"יהדות התורה", במסגרת
הסכם קואליציוני איתה.

אני מבטיח לך, שכשם שהשקעתי את מאמציי למען הדברים האלה, ולמען קידום
ההינתקות (שאני מאמין שתביא לשיפור המצב והמציאות הכלכלית בפרט) -
כך גם אקדיש אותם לקידום הדברים החשובים ביותר בשבתי בממשלה.

במכתבי זה אליך אני מתחייב, שאני והצוות שיעבוד איתי יהיו קשובים לכל פנייה
שלך בנושאים החשובים שעלינו לפעול למענם.

בברכה,
חיים רמון