מפלגת העבודה - הסיעה בכנסת - סיכום ישיבה מיום 29 נוב' 2004
נושא הישיבה: הצבעת אי האמון שתתקיים היום והדו"ח על העוני בישראל

בהמשך לישיבות הסיעה האחרונות, בהן נידונה כל פעם מחדש עמדת הסיעה אם לתמוך בממשלה ע"מ לקדם את תכנית ההתנתקות או לנקוט עמדה אופוזיציונית מסיבות מהותיות ואקטואליות, גם היום עלתה השאלה הזו בכל חריפותה.

פתח את הישיבה יו"ר המפלגה וציין כי על הפרק עומדות כיום 2 שאלות בסיסיות: ההתנתקות והמצב החברתי-כלכלי. בנושא הראשון אנו תומכים בממשלה ככל שניתן ובנושא השני אנו מתנגדים לממשלה ככל שאנו יכולים. זה מצב פרדוכסלי שאינו מאפשר הכרעות ברורות וגורפות. ההעדפה שלנו היא ממשלת אחדות הכוללת את הליכוד, את שינוי ואותנו. אולי גם את דגל התורה. במגעים שהיו בימים האחרונים בין נציגי המפלגה לראשי שינוי הדבר נידון אך התברר כי אינו אפשרי בגלל הליכוד.

בישיבת הסיעה בשבוע שעבר, יום לפני פרסום הדוח על העוני, הוחלט כי לאחר פרסום הדוח [ביום שלישי] ייערך משאל טלפוני בין חברי הסיעה בשאלה אם בעקבות הדוח להגיש הצעת אי אמון. נערך משאל טלפוני ורוב הח"כים תמכו בהגשת הצעת אי אמון עליה תצביע היום המליאה. כל חברי הסיעה יהיו נוכחים ומחויבים לתמוך בהצעת האי אמון. כמו כן יעלו להצבעה מספר חוקים חברתיים ויש ותמוך בהם כאיש אחד.

במהלך הדיון כולו סביב השאלה: התנתקות מול אי אמון, התבטאו חברי סיעה והתייחסו בדבריהם לשיקולים כאלה ואחרים בעניין הצבעה בעד אי אמון בממשלה. כולם הסכימו, בדרך זו או אחרת, כי בכל הנוגע להחלטות "תומכות התנתקות", הסיעה תתמוך בהן ללא שום הסתייגות. באשר לתקציב ולמצב העוני – מרבית החברים אינם יכולים להבליג ושלא להתנגד לממשלה ולהוות אופוזיציה לוחמת ותקיפה. חלק מחברי הסיעה העריכו כי ההתפתחויות הפוליטיות האחרונות [אפשרות יציאת שינוי מהממשלה והצטרפות אפשרית של ש"ס] אינן התפתחויות חיוביות ומעודדות, בכל הקשור להתנתקות. בסה"כ, בגלל המצב הפוליטי הנזיל ביותר בימים אלה, כמעט בלתי אפשרי לקבל החלטות גורפות. לפיכך אך טבעי שבכל שבוע יעלה הנושא מחדש ויידון על רקע ההתפתחויות האחרונות ממש, אלה של השבוע האחרון.
בברכה - דליה איציק - יו"ר הסיעה